ZZP Servicedesk

Als zzp’er faillissement voorkomen: alles over de schuldsanering en de WHOA

Als zzp’er faillissement voorkomen: alles over de schuldsanering en de WHOA

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Door de huidige economische omstandigheden komen veel ondernemers in financiële moeilijkheden. Voor zzp’ers betekent een faillissement van hun onderneming, ook een privé-faillissement. Dit heeft grote gevolgen die de ondernemer lang kunnen blijven achtervolgen. De schulden van de onderneming zullen door de ondernemer in privé moeten worden betaald, ook wanneer het faillissement is geëindigd. Een mogelijke oplossing die de ondernemer uitzicht kan bieden, is de Wet schuldsanering natuurlijke personen (de Schuldsanering). Sinds kort is er ook een andere mogelijke weg: de weg van de WHOA.

Dit artikel is gepubliceerd op 29 januari 2021. 

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) maakt het mogelijk om iemand die hoge schulden heeft, gedurende drie (maximaal vijf) geld te laten sparen om zijn schulden (zo veel mogelijk) af te lossen. Als alle regels die door de rechter worden opgelegd, worden nageleefd, krijg je een schone lei. Dat betekent dat schuldeisers die na de drie jaar niet kunnen worden betaald, je niet meer kunnen dwingen om te betalen. Schulden die ontstaan tijdens de drie jaar van de Wsnp, moeten wel helemaal worden betaald en kunnen leiden tot het voortijdig beëindigen van de Wsnp zonder schone lei.

Niet ondernemen tijdens Wsnp-traject

Ook ondernemers kunnen een verzoek indienen bij de rechtbank om te worden toegelaten tot de Wsnp. Kanttekening daarbij is wel dat er tijdens de drie jaar dat je in de schuldsanering zit, je de onderneming niet mag voortzetten en ook geen nieuwe onderneming mag starten, tenzij je daar toestemming voor krijgt van de rechter-commissaris. Deze toestemming wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gegeven.

Afwijzing verzoek

Het verzoek zal door de rechter worden afgewezen als jouw schulden ‘niet te goeder trouw’ zijn ontstaan. Dat kan onder meer het geval zijn bij schulden die zijn ontstaan door het nemen van onaanvaardbare ondernemersrisico’s, bepaalde schulden aan de belastingdienst en schulden ontstaan door het plegen van strafbare feiten.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Hoewel de Wsnp een oplossing kan bieden voor ondernemers met schulden, is er sinds 1 januari van dit jaar nog een mogelijkheid voor ondernemingen om hun schulden te saneren, namelijk het aanbieden van een onderhands akkoord aan de schuldeisers. De schuldeisers van een onderneming die in financiële problemen verkeert, worden in zogenaamde klassen ingedeeld. Zo kan er een akkoord op maat tot stand komen voor iedere onderneming.

Alle schuldeisers gebonden

Per klasse wordt een voorstel gedaan voor betaling van een deel van de vordering van deze schuldeisers tegen finale kwijting. Als voldoende schuldeisers mee willen werken aan het akkoord, kan de rechtbank het akkoord goedkeuren. Daardoor krijgt het algemene werking. Dit betekent dat schuldeisers die tegen stemmen, toch aan het akkoord gebonden zijn. Het aanbieden van een WHOA-akkoord moet worden voldaan aan veel (formele) vereisten. Het is dan ook aan te raden de mogelijkheid hiertoe te bespreken met een expert op dit gebeid.

Door: HAUT Legal & Tax

HAUT Legal & Tax stelt gratis (in te vullen) algemene voorwaarden en overeenkomsten van opdracht beschikbaar aan alle leden van ZZP Servicedesk. Daarnaast krijg je als lid korting ten aanzien van ander benodigd advies.

MAANDELIJKS DE BESTE TIPS

Meld je hier aan voor onze gratis nieuwsbrief, deze staat boordenvol tips & trucs voor zzp’ers. Zo ben jij altijd op de hoogte en ontvang je alle informatie die jij als ondernemer nodig hebt om te groeien.

Een sluitende rittenregistratie voorkomt een boete. Claim hier je korting op een snelle, makkelijke en geautomatiseerde tool om je ritten bij te houden. Precies wat de Belastingdienst nodig heeft!