ZZP Servicedesk

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen in tijden van coronacrisis: dit is wat je moet weten

Bbz aanvragen coronacrisis zzp

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen in tijden van coronacrisis: dit is wat je moet weten

Veel zzp’ers worden hard geraakt door de coronacrisis. Waar MKB-ondernemers een beroep kunnen doen op werktijdverkorting, kunnen zzp’ers een beroep doen op de Tozo. Hoe werkt dit precies?

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

In verband met de coronacrisis probeert de overheid het proces van bijstand aanvragen te versnellen en minder stringent met de voorwaarden en eisen om te gaan.

Zo kunnen zzp’ers, die door de crisis hun inkomsten zien teruglopen, een aanvulling op hun inkomen krijgen. Deze aanvulling op het inkomen wordt Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) genoemd. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je inkomen, huishoudsamenstelling en inkomen van je partner (middels een partnertoets). De eerder voorgestelde vermogenstoets is komen te vervallen.

Let op: Tozo 1 en Tozo 2 kunnen niet meer worden aangevraagd. Tozo 3 (periode t/m maart 2021) en Tozo 4 (periode vanaf april 2021) kunnen vanaf 1 februari 2021 met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de de voorafgaande maand.

– Op 1 februari 2021 kan de Tozo vanaf 1 januari worden aangevraagd.
– Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.
– Per 1 april 2021 gaat Tozo 4 in. Ook hier geldt een aanvraag met terugwerkende kracht: op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april 2021.
– Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (januari t/m maart 2021). 

Vanuit de Tozo kunnen zzp’ers ook sneller een lening krijgen voor werkkapitaal bij acute liquiditeitsproblemen.

Eisen

De KvK meldt het volgende: De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zzp’ers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

Meer specifiek gelden de volgende eisen (volgens de KvK):

  • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
  • Is vóór 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven in het Handelregister en gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
  • Inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.

Hoe moet ik dit aanvragen?

Je kunt de uitkering aanvragen bij jouw gemeente, middels het Tozo-formulier. Dit dien je samen met een KvK-inschrijving, kopie van geldig ID-bewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven in te leveren.

Andere financiële regelingen voor zzp’ers

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heb je minimaal 30% omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten te betalen? Dan kun je via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen.

In het eerste en tweede kwartaal van 2021 kunnen meer ondernemingen aanspraak maken op de TVL. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. Dit was eerst 75% subsidie. Het maximale subsidiebedrag van 90.000 euro is verhoogd naar 330.000 euro voor het MKB.

Het minimale subsidiebedrag voor kleine ondernemers, zoals kappers en pedicures, gaat omhoog van 750 naar 1500 euro. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. 

Let op: deze uitbreiding is nog niet in werking bij de opening van TVL Q1 2021 begin februari. De subsidieregeling moet worden aangepast en goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarna kunnen we de uitbreidingen doorvoeren in ons systeem.

Wil je de TVL voor Q1 2021 aanvragen? Doe dit vóór 30 april 2021! 
Aanvragen kan hier.

Uitstel betalen van belasting

Zzp’ers en andere ondernemers kunnen uitstel voor betalen van de belasting aanvragen. Sinds 2 april 2020 is deze regeling versoepeld. Zo kun je nu voor meer soorten belastingen in één keer uitstel van betaling aanvragen, worden de voorwaarden versoepeld voor het aanvragen van uitstel langer dan 3 maanden (mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor jou te kort). Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, die in de bouw of uitzendbranche vaak gebruikt wordt. Je kunt tot 1 juli 2021 uitstel aanvragen.

De aanvraag kan per brief worden ingestuurd of online. Lees hier meer.

Ook kan het verstandig zijn om de voorlopige aanslag te verlagen, omdat je nu een lagere winst door de uitbraak van corona verwacht. Je kunt dit wijzigen via Mijn.belastingdienst.nl.

Urencriterium

Als je als ondernemer in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan je onderneming besteedt, kun je gebruikmaken van bepaalde aftrekposten (zelfstandigen- en startersaftrek). Een groot fiscaal voordeel voor zzp’ers. Tijdens coronacrisis is het voor zzp’ers haast onmogelijk om aan het urencriterium te komen. Om te voorkomen dat zzp’ers het recht op de aftrek verliezen gaat de Belastingdienst er tot 1 juli 2021 vanuit dat deze zzp’ers ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Steeds meer huishoudens komen door de coronacrisis in financiële problemen. Daarom heeft het kabinet besloten dat gemeenten extra hulp gaan bieden aan mensen die de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan zzp’ers waarvan de opdrachten afgezegd worden, die in quarantaine moeten en daarmee niet geholpen worden door de huidige maatregelen. 

De TONK is gebaseerd op bijzondere bijstand en gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 gemeenten hun TONK-loketten kunnen openen.

Regeling voor starters

Ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 gestart zijn met een bedrijf, kunnen aanspraak maken op een regeling voor starters. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling zal zoveel mogelijk worden gebaseerd op de TVL. 

Ondernemers gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de ondernemers die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Het kabinet hoopt in mei het loket te kunnen openen.

Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Voor ondernemers zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Hierdoor kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Uitstel op aflossing leningen

ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank geven 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Met deze maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht bieden.

Alle financiële tegemoetkomingen voor zzp’ers vind je terug dit overzichtelijke schema.

Voorkom dat je afhankelijk wordt van financiële ondersteuning. Lees hier 7 tips om je omzet te redden van het coronavirus.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Andere interessante artikelen

MAANDELIJKS DE BESTE TIPS

Meld je hier aan voor onze gratis nieuwsbrief, deze staat boordenvol tips & trucs voor zzp’ers. Zo ben jij altijd op de hoogte en ontvang je alle informatie die jij als ondernemer nodig hebt om te groeien.