ZZPSERVICEDESK

Box 3 heffing kan buitensporig hoog zijn. Maak bezwaar!

Box 3 heffing kan buitensporig hoog zijn. Maak bezwaar!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Na veel kritiek vanuit de publieke opinie en collectieve bezwaarprocedures over de jaren 2013-2016 is door het kabinet een meer ‘rechtvaardiger’ box 3 heffingenstelsel ingevoerd. Vanaf 1 januari 2017 geldt er een nieuwe gestaffelde wijze van box 3 heffing in de inkomstenbelasting. Het laagste effectieve tarief is 0,86% over iedere € 1.000 die je bezit. In het ergste geval betaal je 5,38% effectieve belasting over iedere € 1.000 die je hebt. Dit kan in individuele zaken onevenredig of zelfs buitensporig nadeel opleveren. Ben je dan nog steeds blij dat je een schamele of vaak zelfs helemaal geen rentevergoeding krijgt van jouw bank over jouw zuurverdiende spaargeld? Deze box 3 heffing kan in strijd zijn met art. 1 Eerste protocol EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Hierin is het recht op ongestoord genot van eigendom geregeld.
Nieuwe box 3 belasting vanaf 2017, nog steeds een inbreuk op jouw eigendom

Buitensporige last

De Hoge Raad heeft weliswaar eerder beslist dat de wetgever tot nu toe binnen zijn ruime beoordelingsmarge is gebleven met de vormgeving van de box 3-heffing op basis van een forfaitair rendement van 4%, maar in individuele gevallen kan toch sprake kan zijn van een ‘buitensporige last’ voor de belastingplichtige. Dit betrof allemaal bezwaarschriften over de jaren 2013-2016.

Let op! Om ‘buitensporige last’ aan te kunnen tonen heb je sterke, op jouw eigen situatie van toepassing zijnde, feiten nodig. Zo zal het argument dat je het ‘oneerlijk vindt’ geen kans van slagen hebben. De kans dat je succes boekt met jouw bezwaarschrift hangt samen met de vraag of de belastingdruk in box 3 buitensporig zwaar op jou drukt ten opzichte van uw daadwerkelijke inkomsten en/of rendementen.
 

Bezwaar maken

Bezwaar maken is eenvoudig. Je stuurt een bezwaarbrief naar de Belastingdienst waarin je jouw bezwaar kenbaar maakt. Je moet dit bezwaarschrift goed motiveren met aantoonbare feiten. Je moet wel individueel bezwaar aantekenen. Een collectieve bezwaarprocedure waar je op ‘mee kunt liften’ als in 2013-2016 is er niet meer. Gebruik vooral het voorbeeld bezwaarschrift.
 

Termijn

Je dient het bezwaarschrift in te dienen binnen 6 weken na dagtekening van de opgelegde definitieve aanslag.
Als je al eerder een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 hebt ontvangen waarbij de 6 weken termijn is verstreken dan heeft de staatssecretaris aangegeven dat jouw bezwaar toch nog als tijdig wordt beschouwd als deze vóór 15 juli 2018 is ingediend.

Auteur: Roelof ten Broeke RB en REP, Fiscalist bij Cramer Accountants en Belastingadviseurs B.V. te Haarlem

ZZP LIDMAATSCHAP

ONBEPERKT ADVIES VOOR EEN LAAG BEDRAG

  • Persoonlijk contact via telefoon
  • Persoonlijk contact via chat
  • Persoonlijk contact via whatsapp
  • Startersgesprek (circa 20 minuten)
  • Meer dan 20 downloads & checklists
  • Toegang tot het ZZP netwerk
  • Netwerk en kennis events

€ 12,50

 p/m

Stockroom
En om problemen te voorkomen Het magazijn is voor ieder bedrijf belangrijk. Hier worden immers de producten opgeslagen, verplaatst en misschien wel verstuurd. Het…
Geld
Je hebt tot 31 december 2019 de tijd In de jaren 2014-2016 hebben ondernemers de lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen…
Marcel Pieters
Interview | Marcel Pieters Marcel Pieters is opdrachtgever en woordvoerder namens de Belastingdienst over het ‘btw-identificatienummer (btw-id)’. ZZP Servicedesk stelde hem een aantal vragen…
Maak je de overweging om jouw eenmanszaak in te brengen in een besloten vennootschap (BV)? Je kunt dit nog doen met terugwerkende kracht tot…

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.