ZZP Servicedesk

Btw-aangifte doen voor startende ondernemers

Startende ondernemers zo doe je de btw aangifte

Btw-aangifte doen voor startende ondernemers

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Iedere maand of ieder kwartaal moeten ondernemers hun aangifte omzetbelasting, ook wel btw-aangifte genoemd, doen. Wat is btw, hoe bereken je wat je moet betalen en wat gebeurt er als je te laat, te weinig of niet betaalt?

Wat is btw?

Omzetbelasting wordt ook wel btw genoemd, en is een afkorting van Belasting over de Toegevoegde Waarde. Btw wordt betaald door de eindgebruiker, de consument. Daarom wordt btw door sommigen ook wel consumentenbelasting genoemd.

Het btw-id gebruik je voor de communicatie met de zakelijke partners. Het omzetbelastingnummer gebruik je voor de communicatie met de Belastingdienst en het doen van de aangiftes. 

Hoe krijg je een btw-id?

Bij de inschrijving van jouw bedrijf bij de Kamer van Koophandel (KvK) wordt jouw bedrijf automatisch aangemeld bij de Belastingdienst. Vervolgens krijg je een brief toegestuurd met daarin jouw btw-id en omzetbelastingnummer en het tijdvak dat bij jou van toepassing is. In de meeste gevallen is dat per kwartaal.

Tip: Heb je je al wel ingeschreven bij de KvK, maar heb je nog geen btw-id ontvangen? Meld dat dan bij de Belastingdienst, anders krijg je vroeger of later een flinke naheffing, vaak met boete. En je komt er dan niet mee weg door te zeggen dat de KvK dit verzuimd heeft te doen, jij bent als ondernemer verantwoordelijk.

Wanneer aangifte doen?

De meeste ondernemers doen ieder kwartaal btw-aangifte, sommige ondernemers iedere maand.  Moet je ieder kwartaal aangifte doen, dan doe je dat in de maand volgend op dat kwartaal. In april doe je dus aangifte over januari, februari en maart en in juli over april, mei en juni. Als je niet tijdig de aangifte doet of niet op tijd betaalt, dan kan de Belastingdienst je verplichten om per maand in plaats van per kwartaal aangifte te doen. Je krijgt daar dan schriftelijk een mededeling van.

Btw of omzetbelasting in rekening brengen

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht om btw in rekening te brengen over de prestatie die hij verricht bij zijn klant. Dat kan een andere ondernemer zijn of een particulier, dat maakt niet uit.

De btw verhoogt dus de prijs die jij die ander in rekening moet brengen. Het bedrag dat jij aan btw ontvangt, moet je afdragen aan de Belastingdienst. Jij bent als ondernemer daarmee een verlengstuk geworden van de Belastingdienst. Jij rekent de hoogte van de belasting uit, belast die door, int die belasting, rapporteert daarover (dat heet: je doet aangifte) en draagt deze vervolgens af aan de Nederlandse schatkist.

Het maakt voor deze verplichting niet uit of je zzp’er bent, een eenmanszaak, VOF, besloten vennootschap of wat dan ook hebt. Iedereen die een prestatie (de toegevoegde waarde) levert aan een andere natuurlijke persoon (de particulier) of andere rechtspersoon en daar geld voor in rekening brengt, is in principe verplicht btw in rekening te brengen en af te dragen.

Er zijn branches die zijn vrijgesteld van deze verplichting, denk aan het onderwijs en de overheid zelf.

Welk btw-tarief?

De hoogte van de btw is voor de meeste goederen en diensten nu 21%. De regering stelt dat percentage vast. Voor sommige goederen samengevat onder ‘eerste levensbehoefte’ geldt 9%. Daarnaast zijn sommige diensten en goederen volledig vrijgesteld van btw, denk aan de medische zorg, onderwijs en kinderopvang. Op de website van de Belastingdienst vind je een lijst met de percentages van alle producten en diensten.

Bij dienstverlening met een laag btw-tarief moet je denken aan kappers, cultuur en recreatie, personenvervoer, fietsenreparatie en nog veel meer. Bij goederen die onder de lage btw vallen moet je denken aan voedingsmiddelen, water, geneesmiddelen en boeken.

Meerdere btw-tarieven

Om het nog iets moeilijker te maken, is er ook nog zoiets als een combinatie van goederen en diensten. Dan kunnen verschillende btw-tarieven gelden, maar het kan ook zijn dat je één tarief moet doorrekenen.

Stel, je bent fietsenmaker. Voor het plakken van een band heeft de fietsenmaker naast zijn eigen arbeid ook plakmiddelen nodig. Omdat deze twee zaken als één dienst kunnen worden gezien, mag hij ook voor de plakmiddelen het lage btw-tarief rekenen. Verkoopt hij er nog een diefstalverzekering bij, dan geldt alleen daarvoor het NUL-tarief. Een verzekering is namelijk een aparte dienst en valt onder het NUL-tarief.

Het kan nog veel ingewikkelder. Bijvoorbeeld, btw moeten betalen over diensten die je gratis hebt verleend. Of een ander voorbeeld: de bezorgkosten over een pakket aan goederen met verschillende btw-percentages. Hier moet je de btw berekenen in verhouding tot de verschillende btw belaste goederen.

De Belastingdienst geeft op haar website veel informatie over alle soorten btw, maar geeft slechts heel beperkt voorbeelden van de uitwerking in de praktijk. Het is raadzaam om samen met jouw adviseur vooraf afstemming te zoeken met de belastinginspecteur als jouw dienstverlening of prestatie daar om vraagt.

Bijzondere omzet

Tot bijzondere omzet worden onder andere subsidies, schadevergoedingen, vrijwillige  bijdragen, ruilhandel en fooien gerekend. In een aantal gevallen kan ook hier btw verschuldigd zijn, omdat je bijvoorbeeld de subsidie of de schadevergoeding hebt ontvangen als vergoeding voor geleverde diensten of goederen.

Btw berekenen en btw-aangifte doen

Iedere maand of ieder kwartaal rapporteer je dus aan de Belastingdienst hoeveel btw jij bij anderen in rekening hebt gebracht. Nu hoef je dat geld gelukkig niet volledig af te dragen. De btw die jij namelijk aan anderen hebt betaald, mag je daar weer van aftrekken. Het saldo tussen die twee geef je aan en betaal je, uiteraard netjes op tijd anders volgt er een boete, aan de Belastingdienst.

Stel, je hebt een schildersbedrijf. Je koopt verf, kwasten en andere materialen waarover je btw aan jouw leveranciers betaalt. Heb je voor 1000 euro aan materialen ingekocht, dan heb je 1000 + 21% btw is 1210 euro aan jouw leveranciers betaald.

Vervolgens ga je aan het werk bij een particulier of bedrijf om de buitenkant van hun pand te verven. Je brengt jouw uren en het gebruikte materiaal voor dat werk in rekening en vermeerdert dat met 21% btw. Stel dat je 3000 euro in rekening wilt brengen, dan betaalt jouw klant 3630 euro.

Je hebt nu 630 euro aan btw in rekening gebracht. Dat bedrag draag je af aan de Belastingdienst. Tegelijkertijd heb je 210 euro aan btw betaald voor alle materialen. Dit laatste bedrag mag je dan aftrekken.

Je aangifte ziet er dan zo uit:

Ontvangen btw:                      € 630

Minus: betaalde btw:             210

Te betalen btw:                       € 420

Aan de Belastingdienst betaal je dus € 420.

De betaalde btw wordt ook wel voorbelasting genoemd.

De aangifte doe je digitaal op de website van de Belastingdienst. Je hebt daarvoor een gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangen. Ook als je geen omzet hebt gemaakt ben je verplicht een aangifte in te dienen.

Starters

Als je een starter bent, krijg je de eerste btw-aangifte vaak op papier. Een starter moet iedere periode, meestal ieder kwartaal, zijn aangifte indienen. Ook als je geen omzet hebt gemaakt.

Btw-teruggave

Als je door grote investeringen of kosten meer omzetbelasting hebt betaald dan ontvangen, krijg je een btw-teruggave. Je ontvangt dan van de Belastingdienst binnen 8 weken na ontvangst van de aangifte een teruggaafbeschikking. Gewoonlijk staat het bedrag dat je terugkrijgt daarna binnen een week op jouw bankrekening. Je kunt overigens ook vragen om de teruggave te verrekenen met het bedrag dat je in het huidige tijdvak moet betalen.

Btw betalen

Als je btw moet betalen, moet je het verschuldigde bedrag zelf overmaken op de bankrekening van de Belastingdienst. Je hoeft dus geen aanslag af te wachten, want die krijg je niet. Zorg ervoor dat je daarbij het juiste betalingskenmerk vermeldt. Dat kenmerk vind je op jouw overzichtspagina op de website van de Belastingdienst. Heb je een acceptgiro ontvangen, dan staat het betalingskenmerk daarop vermeld. Kun je het nergens meer terugvinden, dan is er een zoekhulp en een BTW Alert-App.

Te laat belasting betalen

Betalen doe je op tijd en nadat je de aangifte hebt ingestuurd. Als je te laat bent, maar binnen de coulancetermijn van 7 kalenderdagen de aangifte betaalt, dan kan de Belastingdienst een boete in rekening brengen.

De regels die gevolgd worden zijn:

  • Als je de vorige aangifte op tijd en volledig hebt betaald, volstaat de Belastingdienst met een waarschuwing, de verzuimmededeling.
  • Heb je de vorige aangifte te laat, niet of niet volledig betaald, dan krijg je een boete van 3% van het te laat/niet betaalde bedrag met een minimum van 50 euro.

Betaal je te laat NA de coulancetermijn, dan legt de Belastingdienst een boete op van 3% van het niet of te laat betaalde bedrag met een minimum van 50 euro. Betaal je deels binnen en deels buiten de coulancetermijn, dan krijg je een boete van 3% opgelegd voor het volledige te laat betaalde bedrag. De maximale boete is in alle gevallen € 5.514. 

Als je keer op keer te laat betaalt, kan de Belastingdienst de boete verhogen tot 10% van het te laat betaalde bedrag. Is er sprake van grove schuld of opzet, dan kan de vergrijpboete worden opgelegd. Deze boete kan zelfs een jaar na dato nog worden opgelegd als nieuwe informatie daartoe aanleiding geeft.

Te laat btw-aangifte doen

De aangifte moet zijn gedaan vóór de data die de Belastingdienst heeft aangegeven. Ook hier geldt een coulancetermijn van 7 kalenderdagen. Doe je de aangifte alsnog binnen die termijn, dan volgt er geen boete.

Doe je geen aangifte of NA de coulancetermijn, dan legt de Belastingdienst een boete op van € 68. Als zowel de aangifte als de betaling te laat wordt gedaan, kun je twee boetes krijgen. Eén voor te laat aangeven en één voor te laat betalen.

Kleine ondernemersregeling

Met de kleineondernemersregeling (KOR) hoef je geen btw-zaken meer te regelen. En dat scheelt een hoop tijd. Maar hoe werkt die regeling nu precies? Dat lees je in dit artikel.

Aanpassen aangifte tijdvak

Je kan bij de Belastingdienst een verzoek indienen om niet per kwartaal maar maandelijks aangifte te doen. Dit kun je op de website van de Belastingdienst doen.

Nog vragen? Neem contact op met een van onze belastingspecialisten.

Door: Jos Achterberg

Jos is de oprichter / eigenaar van Masters netwerk.

GRATIS WEKELIJKSE ZZP UPDATE

Meld je hier aan voor onze gratis nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte over alles betreft het zelfstandig ondernemerschap. 

ZZP LIDMAATSCHAP

Onbeperkt advies voor een laag bedrag

€ 12,50

 p. maand*

                    * excl. 21% btw 

Met onze ZZP Verkiezingsmatrix zie je in één oogopslag welke partij iets te zeggen heeft over een thema dat voor jou belangrijk is. 

Wil je je administratie op een efficiënte, moderne en makkelijke manier inrichten? Dit whitepaper helpt je daarbij. Zo wordt boekhouden zelfs leuk!

Binnen 24 uur je factuur betaald

Je hebt er misschien weleens mee te maken gehad: je diensten zijn al weken geleden geleverd maar de opdrachtgever heeft je factuur nog steeds niet betaald. Lees in dit gratis whitepaper hoe factoring uitkomst kan bieden.

belastingaangifte doen als zzp'er
Belastingaangifte doen is een vervelende, maar noodzakelijke taak. Als ondernemer kun je er verschillende voordelen uithalen die vaak over het hoofd worden gezien. Als je het zelf te lastig vindt, kun je een belastingadviseur of een accountant in de…
meldpunt zzp nationale ombudsman
Zzp’ers met schulden kunnen voor hulp en ondersteuning aankloppen bij de gemeente. Deze is wettelijk verplicht om ook aan hen schuldhulp aan te bieden. Maar gebeurt dat ook echt? En hoe moeilijk is het voor zzp’ers om die hulp te krijgen? Om deze…
aftrekposten voor zzp'ers
Waar bij een werknemer de (loon- en) inkomstenbelasting direct worden ingehouden, hoef je als zzp’er pas aan het einde van het jaar aan je inkomstenbelasting te denken. Dat bedrag kan snel oplopen, vooral als je meer dan € 20.000 winst maakt….
vier fiscale voordelen voor de zzp'er
Als zelfstandig ondernemer kun je gebruikmaken van allerlei fiscale voordelen en regelingen. Naast de bekende startersaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek zijn er nog kleinere, meer specifieke fiscale mogelijkheden. We zetten…

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.