ZZP Servicedesk

Financiële COVID-injecties stoppen! Hier kun je als zzp’er nog terecht

zzp'er achter laptop denkt hard na

Financiële COVID-injecties stoppen! Hier kun je als zzp’er nog terecht

Veel COVID-gerelateerde maatregelen zijn opgeheven en de maatschappij komt geleidelijk aan uit de de corona-wurggreep. Ingaande per 1 oktober 2021 stopt het kabinet daarom met het verstrekken van corona-steunmaatregelen. “Verdere ondersteuning zou herstel in de weg zitten”, aldus Hoekstra. Wat gaat het einde van de steunpakketten voor jou als zzp’er betekenen? WELKE ondersteuning kan je WAAR nog krijgen? Wij zetten het voor je op een rij.

In dit artikel

1. Reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt beëindigd. Heb jij financiële ondersteuning nodig? Vanaf 1 oktober kun je weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Je kunt met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden een Bbz-uitkering aanvragen bij de gemeente.

Tot het einde van dit kalenderjaar wordt de hoogte van de uitkering per maand vastgesteld. Vanaf januari 2022 gebeurt dit weer (zoals gewoon) per boekjaar.

2. Uitstel van belasting

Op 1 oktober 2021 stopt de mogelijkheid om uitstel van belasting aan te vragen. Vanaf die datum moet iedere ondernemer weer normaal zijn belasting afdragen.

Wel krijg je 5 jaren de tijd om jouw uitgestelde belastingbetalingen van de afgelopen periode terug te betalen. De datum waarop je terug moet betalen is verschoven naar 1 oktober 2022. Dit geldt voor alle schulden waar je uitstel voor hebt gekregen vanwege de coronacrisis, dus ook voor de schulden waar je geen verlenging voor hebt aangevraagd.

3. Garantieregelingen

De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C blijven het hele jaar gehandhaafd evenals het Garantiefonds Evenementen. Je kunt hier als bedrijf terecht indien je behoefte hebt aan liquiditeit.

4. Aanvullend sociaal pakket

De overheid heeft een hulppakket opgesteld met extra middelen om vastlopende ondernemers een nieuw perspectief te bieden. Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams kunnen je helpen bij zoeken naar nieuwe bedrijfsactiviteiten, omscholing of voor hulp bij financiële zorgen.

Je kan het!

Het wordt weer even schakelen nu de maatschappij zich heropent. Markten en behoeftes zijn veranderd. We moeten ons herpakken en er weer vol voor gaan.

Dankzij de steunpakketten en onze veerkracht, creatief en oplossingsgericht denken zijn we overeind gebleven. De economie laat een te verwachten groei zien van 3,8% voor dit jaar en 3,2% voor volgend jaar, aldus het Centraal Planbureau. Laten we hopen dat het ondernemersklimaat weer aangenaam wordt. Samen zijn we sterk, kunnen elkaar helpen en stimuleren.

Vliegende start maken als ondernemer?
Ontvang GRATIS de ultieme starters checklist
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Andere interessante artikelen

Vliegende start maken als ondernemer?
Ontvang GRATIS de ultieme starters checklist