ZZP Servicedesk

De AVG geldt ook voor jou

De AVG geldt ook voor jou

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. De AVG geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. De AVG geldt dus ook voor de eenmanszaak en de zzp’er. Zorg er dus voor dat ook jouw bedrijfsvoering in overeenstemming is met de AVG!
De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing

Geen uitzondering voor de zzp’er
Wanneer je persoonsgegevens verwerkt, moet je aan alle eisen van de AVG voldoen, ongeacht of je wel of geen personeel in dienst hebt. De AVG maakt geen onderscheid naar grootte. De verplichtingen in de AVG gelden dus ook voor jou als zzp’er. Het doel van de AVG is bescherming van het recht op privacy, een (Europees) grondrecht. In dit blog staat in grote lijnen wat er in de AVG staat, wat er wijzigt en wat dit voor je betekent.

 

Verwerk je persoonsgegevens? Het antwoord is ja!
Alle gegevens waarmee een persoon – direct of indirect – kan worden geïdentificeerd zijn persoonsgegevens. Het gaat om gegevens van natuurlijke personen, dus niet van bijvoorbeeld bedrijven (een zakelijk e-mail adres van iemand, is wel een persoonsgegeven).

In de AVG is ‘verwerking’ een ruim begrip: onder verwerken valt onder andere het verzamelen, ordenen, opslaan, raadplegen en gebruiken van persoonsgegevens, maar ook het wissen of vernietigen ervan.

Als je op enige wijze bezig bent met persoonsgegevens, is de AVG van toepassing en dat is dus bijna altijd het geval. Het bijhouden van een klantenbestand, van afspraken met klanten, het verzenden van een nieuwsbrief, het valt allemaal onder het verwerken van persoonsgegevens.

 

Verantwoordingingsplicht en boetes
Je hebt een verantwoordingsplicht. Dat houdt in dat je moet kunnen bewijzen dat je aan de AVG voldoet. Lees deze blog waarin de verantwoordingsplicht wordt uitgelegd.

Indien je de AVG overtreedt, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegdheid om (hoge) boetes op te leggen. Het belang om aan de AVG te voldoen, is dus aanzienlijk.

 

Wat moet je nu concreet doen?
In dit blog vind je een overzicht van acties die op basis van de AVG moeten worden genomen. Met alleen een privacyverklaring red je het niet. De te nemen maatregelen zijn te overzien, maar het moet wel gebeuren! Het is verstandig om je door een deskundige te laten adviseren over wat de AVG voor je betekent.  

 

Wil je meer informatie over de AVG of heb je vragen? Wij kunnen je helpen! Neem contact met ons op via 020 210 1496 of via support@zzpservicedesk.nl

ZZP LIDMAATSCHAP

Onbeperkt advies voor een laag bedrag

  • Persoonlijk contact met een bedrijfsadviseur
  • Direct antwoord op jouw vragen
  • Bereikbaar via telefoon, (web)chat en mail
  • Toegang tot exclusieve content
  • Scan van aangifte inkomstenbelasting
  • Startersgesprek (circa 20 minuten)
  • Toegang tot een interessant ZZP netwerk
  • Toegang tot kennisevents en workshops

€ 12,50

 p/m*

                    * excl. 21% btw 

Doe jij aangifte per kwartaal? Het is juli, dat betekent dat het tijd is om btw-aangifte te doen over het tweede kwartaal van 2020….
box 3 heffing buitensporig hoog
Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken om een box 3-stelsel uit te werken op basis van het werkelijk rendement. In…
Via scenarioplanning jouw overlevingskans vergroten als zzp'er
De coronacrisis heeft het zzp-landschap volledig op zijn kop gezet. Nog nooit was het zo onduidelijk hoe de toekomst eruit zal zien. Als ondernemer…
Whitepaper belastingmaatregelen
Gratis premium Download Belastingmaatregelen voor zzp’ers in tijd van corona Belastingmaatregelen op een rij Het kabinet heeft een aantal ondersteunende regelingen in het leven…

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.