ZZP Servicedesk

De AVG geldt ook voor jou

De AVG geldt ook voor jou

De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. De AVG geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. De AVG geldt dus ook voor de eenmanszaak en de zzp’er. Zorg er dus voor dat ook jouw bedrijfsvoering in overeenstemming is met de AVG!

Geen uitzondering voor de zzp’er
Wanneer je persoonsgegevens verwerkt, moet je aan alle eisen van de AVG voldoen, ongeacht of je wel of geen personeel in dienst hebt. De AVG maakt geen onderscheid naar grootte. De verplichtingen in de AVG gelden dus ook voor jou als zzp’er. Het doel van de AVG is bescherming van het recht op privacy, een (Europees) grondrecht. In dit blog staat in grote lijnen wat er in de AVG staat, wat er wijzigt en wat dit voor je betekent.

Verwerk je persoonsgegevens? Het antwoord is ja!
Alle gegevens waarmee een persoon – direct of indirect – kan worden geïdentificeerd zijn persoonsgegevens. Het gaat om gegevens van natuurlijke personen, dus niet van bijvoorbeeld bedrijven (een zakelijk e-mail adres van iemand, is wel een persoonsgegeven).

In de AVG is ‘verwerking’ een ruim begrip: onder verwerken valt onder andere het verzamelen, ordenen, opslaan, raadplegen en gebruiken van persoonsgegevens, maar ook het wissen of vernietigen ervan.

Als je op enige wijze bezig bent met persoonsgegevens, is de AVG van toepassing en dat is dus bijna altijd het geval. Het bijhouden van een klantenbestand, van afspraken met klanten, het verzenden van een nieuwsbrief, het valt allemaal onder het verwerken van persoonsgegevens.

Verantwoordingingsplicht en boetes
Je hebt een verantwoordingsplicht. Dat houdt in dat je moet kunnen bewijzen dat je aan de AVG voldoet. Lees deze blog waarin de verantwoordingsplicht wordt uitgelegd.

Indien je de AVG overtreedt, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegdheid om (hoge) boetes op te leggen. Het belang om aan de AVG te voldoen, is dus aanzienlijk.

Wat moet je nu concreet doen?
In dit blog vind je een overzicht van acties die op basis van de AVG moeten worden genomen. Met alleen een privacyverklaring red je het niet. De te nemen maatregelen zijn te overzien, maar het moet wel gebeuren! Het is verstandig om je door een deskundige te laten adviseren over wat de AVG voor je betekent.

Wil je meer informatie over de AVG of heb je vragen? Wij kunnen je helpen! Neem contact met ons op via 020 210 1496 of via support@zzpservicedesk.nl

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Andere interessante artikelen

MAANDELIJKS DE BESTE TIPS

Meld je hier aan voor onze gratis nieuwsbrief, deze staat boordenvol tips & trucs voor zzp’ers. Zo ben jij altijd op de hoogte en ontvang je alle informatie die jij als ondernemer nodig hebt om te groeien.