ZZPSERVICEDESK

Duidelijkheid voor zzp’er uitgesteld

Duidelijkheid voor zzp’er uitgesteld

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Als zzp’er ben je vrij, onafhankelijk en kies je voor zelfstandigheid. Toch voelt het kabinet zich genoodzaakt duidelijke regels op te stellen voor de zzp-markt. Begin oktober 2017 werd het regeerakkoord gepresenteerd, met een aantal concrete plannen. Zo is de opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) verlengd tot 1 januari 2021 én is er een kans dat de wet vervangen gaat worden door de opdrachtgeversverklaring (webmodule). Daarnaast zouden er onder andere maatregelingen voor lage en hoge tarieven moeten worden genomen. Deze plannen uit het regeerakkoord blijken echter moeilijk uitvoerbaar. Daarom gaat het kabinet nog meer onderzoek doen, melden minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Snel van Financiën aan de Tweede Kamer.
Plannen regeerakkoord blijken onuitvoerbaar

Wat staat er precies in het regeerakkoord?

Volgens het regeerakkoord kent de zzp-markt drie verschillende groepen op basis van het tarief.

 • Bij een laag tarief (vermoedelijk tussen de 15 en 18 euro per uur) en een langere duur van de overeenkomt is er vrijwel altijd sprake van een arbeidsovereenkomst. Ook als de zelfstandige dit tarief combineert met reguliere bedrijfsactiviteiten. Jij als zzp’er zou dus eigenlijk een hoger (minimum)tarief moeten hanteren.
 • Bij een midden tarief moeten zelfstandig ondernemers een opdrachtgeversverklaring invullen door middel van een webmodule. Dit is de vervanging voor de wet DBA. Voor opdrachtgevers kan dit een zekerheid zijn van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. In deze webmodule maakt de zzp’er namelijk afspraken met de opdrachtgever over de onderlinge gezagshouding en de aard van werkzaamheden. Dit zal meer zekerheid moeten geven.
 • Bij een hoog tarief (van boven de 75 euro per uur) zijn zelfstandigen soms eigenlijk werknemer. De opdrachtgever betaalt dan loonbelasting en werknemersverzekeringen. Voor deze zzp’ers en hun opdrachtgevers komt er een ‘opt-out’: zzp’ers die een hoog uurtarief hanteren, bedrijfsactiviteiten verrichten en een kortere duur van de overeenkomst (korter dan een jaar) hebben, worden vrijgesteld van loonbelasting en werknemersverzekeringen.
   

Onuitvoerbaarheid

Dat veel zelfstandigen geen pensioen opbouwen en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben – omdat deze te duur is -, komt volgens het kabinet door het feit dat het uurtarief van zzp’ers te laag ligt. Daarom wil het kabinet onderzoeken of er in Nederland, volgens de Europese Regelgeving, een minimumtarief ingesteld mag worden. Naast het gegeven dat het uurtarief per sector verschilt, zal er dan ook moeten worden gekeken naar de zzp’ers die niet per uur, maar per ‘productie’ betaald krijgen.

Één van de eisen van de Belastingdienst is dat een zelfstandige meerdere opdrachtgevers moet hebben. In de praktijk komt het vaak voor dat een zelfstandige maar één opdrachtgever heeft. Verder wordt er onderzocht of zzp’ers daadwerkelijk zelfstandig werken of onder het’ gezag’ werken van een opdrachtgever/baas. Wat wordt er eigenlijk onder ‘gezag’ verstaan in deze situatie? Bepalen deze zelfstandigen hun eigen uurtarief? Of doen opdrachtgevers dat, waardoor zij geen loonbelasting en sociale premies hoeven af te dragen? Voor het antwoord op deze vragen moet inzicht worden gebracht in de overeenkomsten die zijn opgesteld.

Het kabinet kijkt ook naar de langere termijn. Er wordt onderzoek gedaan naar ondernemersovereenkomsten en de definitie van uitzendovereenkomsten.

Plannen

Het kabinet wil direct na de zomer met belanghebbenden en veldpartijen in gesprek zodat zij deel uit maken van de uitwerking van de maatregelingen die genomen moeten worden. Daarnaast gaat het kabinet aan de slag met wetenschappers en veldpartijen om het gezagscriterium te kunnen verduidelijken. Er zal nog meer onderzoek worden gedaan naar de webmodule en de lage tarieven.  Het kabinet gaat de komende maanden een aantal concrete stappen zetten, naar aanleiding van bovenstaande. Een nadere uitwerking van de maatregelen volgt in het najaar. Er wordt gestreefd naar de ingang van de wetgeving op 1 januari 2020.

Update september 2018

Uit het gesprek met belanghebbenden en veldpartijen is gebleken dat de vooringenomen ingangsdatum van 1 januari 2020 overeind blijft. Echter stroken de Nederlandse plannen om laagbetaalde zzp’ers te beschermen met een tariefbodem mogelijk niet met EU-wetgeving, aldus topambtenaar Martin Flier van Sociale Zaken. 

 • Beperking van vrijheid, vrije verkeer en diensten 
  Voor de zomer had minister Koolmees al aan de Kamer gemeld dat de Europese rechter het beschreven minimuntarief kan zien als beperking van het vrije verkeer en diensten voor de zzp’er. Daarnaast blijkt het voornemen om zzp’ers boven een bepaald uurtarief meer vrijheid te geven lastig in Europees Verband. ‘Dit is een zeer complex dossier, op fiscaal gebied, op juridische gebied en we lopen aan tegen het Europees recht, zei Koolmees op 3 september.
 • Handhaving
  Het kabinet stuit ook op problemen in de handhaving. Want hoe moet de Belastingdienst toetsen wat er allemaal inbegrepen is in de uurtarieven van zzp’ers?
 • Hoe nu verder?
  Staatsecretaris Snel meent echter nog steeds dat het voor zzp’ers mogelijk zal zijn echte zekerheid te krijgen door enkele tientallen vragen via een webmodule te beantwoorden. Verdere verduidelijking van het begrip ‘gezagsverhouding’ belooft het kabinet per 2019. Eind oktober of begin november meldt het verdere voortgang in een Kamerbrief.
   

Update december 2018

De Europese Commissie heeft duidelijk gemaakt dat de kabinetsplannen om schijnzelfstandigheid en uitbuiting van zzp’ers tegen te gaan, in strijd zouden zijn met het EU-recht. Daarom zal de uitvoering van de plannen minstens een jaar worden uitgesteld, naar 2021.

 

Bron: NOS, KvK, Rijksoverheid en Het Financieele Dagblad. 

ZZP LIDMAATSCHAP

ONBEPERKT ADVIES VOOR EEN LAAG BEDRAG

 • Persoonlijk contact met een bedrijfsadviseur
 • Direct antwoord op jouw vragen
 • Bereikbaar via telefoon, (web)chat en mail
 • Scan van aangifte inkomstenbelasting
 • Startersgesprek (circa 20 minuten)
 • Toegang tot een interessant ZZP netwerk
 • Toegang tot kennisevents en workshops

€ 12,50

 p/m*

                    * excl. 21% btw 

Ontdek of en hoe jij kosten kunt besparen met een e-bike
Elektrische vervoermiddelen zijn volop in ontwikkeling. Niet alleen de elektrische auto, maar ook de e-bike, stijgt onder zzp’ers enorm in populariteit. Een e-bike is…
Noodpakket 2.0 bekendgemaakt
Van 1 juni tot eind augustus kunnen zzp’ers de Tozo-uitkering verlengen of aanvragen. De versoepelde voorwaarden uit Tozo 1 worden meegenomen, maar er gaat…
Tozo-regeling met strengere voorwaarden
De afgelopen maanden hebben honderdduizenden zzp’ers een beroep gedaan op de Tozo-uitkering. Deze zal vanaf 1 juni verlengd worden, maar dit keer met strengere…
creatief boekhouden tips voor meer winst zzp
Het klinkt niet al te positief: creatief boekhouden om minder belasting te hoeven betalen. Toch zijn er slimmigheden genoeg die legaal zijn en waarmee…

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.