ZZP Servicedesk

Een samenwerkingsovereenkomst aangaan: hierom is het verstandig

Een samenwerkingsovereenkomst aangaan: hierom is het verstandig

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Je gaat samenwerken met een zzp'er of met een ander bedrijf. Leg je dan de afspraken vast of niet? Het belang van een goede samenwerkingsovereenkomst wordt over het algemeen onderschat. Waarom is het verstandig toch een overeenkomst op te stellen en aan te gaan?

Wanneer je een samenwerking start lijkt er bij jou en de andere partij waarschijnlijk geen vuiltje aan de lucht. Jullie zijn vooral in de ban van de nieuwe samenwerking. Logisch ook, omdat jullie in principe een samenwerking aangaan op basis van vertrouwen. In de praktijk komt het echter veelvuldig voor dat een van de (twee of meerdere) partijen de afspraken niet nakomt. Wanneer je dan niets op papier hebt gezet omtrent de afspraken, is het moeilijk om te bewijzen dat een van de betrokken partijen de afspraken niet nakomt.

Het vastleggen van afspraken in een samenwerkingsovereenkomst beperkt het risico op discussie ten aanzien van de tussen jou en partij(en) gemaakte afspraken. Daarnaast brengt het maken van schriftelijke afspraken duidelijkheid: alle partijen weten door het schriftelijk vastleggen van de afspraken waar ze aan toe zijn. Het is daarom zeer aan te raden de gemaakte afspraken in een samenwerkingsovereenkomst vast te leggen.

Verschil met overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht is een vorm van een samenwerkingsovereenkomst, maar is daarmee niet hetzelfde. Vaak is de strekking van een samenwerkingsovereenkomst anders.

Wat leg je vast in een samenwerkingsovereenkomst?

In een samenwerkingsovereenkomst kunnen afspraken worden vastgelegd over bijvoorbeeld de duur van de samenwerking, de te verrichten prestaties over en weer, de te ontvangen vergoeding en de wijze waarop de samenwerking eindigt. Tevens kan worden afgesproken wat de gevolgen zijn van het niet nakomen van de in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen taken. Of bijvoorbeeld wat er gebeurt als een van de samenwerkpartners in staat van faillissement komt te verkeren. Kortom, allemaal dingen waar je bij de aanvang van de samenwerking (waarschijnlijk) niet aan denkt.

De samenwerkingsovereenkomst is in tegenstelling tot bijvoorbeeld de huur-of arbeidsovereenkomst niet wettelijk geregeld. Jij en de andere partij(en) zijn in beginsel dus vrij om ieders wensen omtrent de samenwerking in een samenwerkingsovereenkomst neer te leggen zonder dat jullie daarbij gebonden zijn aan wettelijke kaders. Belangrijk is wel dat er geen afspraken mogen worden gemaakt die strijdig zijn met de wet. Wanneer je met een andere partij in een samenwerkingsovereenkomst afspreekt om de werkzaamheden niet bij de Belastingdienst aan te geven, is dat in strijd met de wet met als gevolg dat een dergelijke bepaling nietig is.

Nauwkeurigheid afspraken

Het is belangrijk dat afspraken tussen jou en de andere partij nauwkeurig in een samenwerkingsovereenkomst worden opgenomen zodat er geen discussie kan komen over wat precies is afgesproken en hoe de afspraken ingestoken zijn.

Heb je vragen over een reeds bestaande samenwerkingsovereenkomst, of wil je een samenwerkingsovereenkomst aangaan maar weet je niet precies hoe je een en ander wenst vast te leggen? Neem dan contact op met onze adviseurs.   

Door: HAUT Legal & Tax

HAUT Legal & Tax stelt gratis (in te vullen) algemene voorwaarden en overeenkomsten van opdracht beschikbaar aan alle leden van ZZP Servicedesk. Daarnaast krijg je als lid korting ten aanzien van ander benodigd advies.

MAANDELIJKS DE BESTE TIPS

Meld je hier aan voor onze gratis nieuwsbrief, deze staat boordenvol tips & trucs voor zzp’ers. Zo ben jij altijd op de hoogte en ontvang je alle informatie die jij als ondernemer nodig hebt om te groeien.

Een sluitende rittenregistratie voorkomt een boete. Claim hier je korting op een snelle, makkelijke en geautomatiseerde tool om je ritten bij te houden. Precies wat de Belastingdienst nodig heeft!