ZZP Servicedesk

Het Kifid: een laagdrempelige en deskundige geschilafhandeling voor zzp’ers als alternatief voor de rechter

Interview met Kifid

Het Kifid: een laagdrempelige en deskundige geschilafhandeling voor zzp’ers als alternatief voor de rechter

Dit keer geen interview met een zzp’er, maar een verhaal voor ‘onze zzp’ers’.

Stel: je bent zzp’er, hebt een zakelijk krediet lopen bij de bank en je krijgt bericht dat het rentetarief wordt gewijzigd of dat afspraken over vervroegd aflossen veranderen. Je bent van mening dat je bank je niet goed helpt in het vinden van een oplossing. Wat doe je dan? Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in Den Haag kan je helpen. In 2018 en 2019 zijn er namelijk speciale loketten opgericht voor zzp’ers en kleinzakelijke ondernemers die hulp behoeven. Wij gingen hierover in gesprek met Eveline Ruinaard, algemeen directeur en voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid.

Over Kifid

“Kifid is eigenlijk een fusieproduct”, begint Ruinaard. “Voorheen waren er aparte loketten voor klachten van consumenten over banken, hypotheekverstrekkers, verzekeringen en beleggingen. Vanuit de financiële sector was er daarom behoefte om één loket te hebben voor al dit soort klachten. Vanuit die gedachte is Kifid in 2007 ontstaan. Sinds 2018 en 2019 heeft Kifid er twee loketten bij voor ondernemers en zzp’ers.”

Loket Kleinzakelijke financering

Sinds januari 2018 is namelijk de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van kracht, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). In juli 2018 is het loket kleinzakelijke financiering bij Kifid geopend. Als je als ondernemer niet tevreden bent over de dienstverlening van je bank bij een zakelijk krediet, dan kan je hierover een klacht indienen bij het loket kleinzakelijke financiering van Kifid. Voorwaarde is wel dat je als ondernemer minder dan 5 miljoen jaaromzet hebt, dat het gaat over een zakelijk krediet afgesloten op of na 1 juli 2018 en de bank moet zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) of de Gedragscode hebben onderschreven. Het geschillenloket van Kifid kan pas bemiddelen nadat je de klacht eerst hebt voorgelegd aan de bank zelf. Wanneer je klacht in de interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je terecht bij Kifid.

“Tijdens de coronaperiode gebeurt er heel veel op het gebied van kredietverlening voor zzp’ers en andere kleine ondernemers. Maar als het dan gaat om overheidsfinanciering kun je niet bij Kifid terecht. Ook als een financier weigert om met jou een financieringsrelatie aan te gaan, kan je daarvoor niet naar ons toe. Het staat een financieel dienstverlener vrij om wel of niet met jou in zee te gaan. Kortom, er moet al een soort financieringsrelatie zijn waar problemen in zijn ontstaan, wil je je klacht door Kifid laten behandelen”

“In totaal zijn er bij Kifid ruim 7.300 financiële dienstverleners aangesloten. Dit zijn allemaal partijen die actief zijn op de consumentenmarkt, maar een groot aantal daarvan is ook actief op de kleinzakelijke markt en adviseert daarmee zzp’ers en kleine mkb-ondernemers. Dat nu ook deze partijen bij Kifid terecht kunnen, is een mooie ontwikkeling.”

Loket alternatieve financiering

In juli 2019 heeft Kifid op verzoek van Stichting MKB Financiering het loket alternatieve financiering opgezet. De Stichting wil met hun Gedragscode MKB Financiers de markt van de alternatieve (niet bancaire) financiers, die minder gereguleerd is, wel gaan reguleren. Vormen van alternatieve financiering zijn naast kredietverlening bijvoorbeeld crowdfunding, factoring of leasing. Kleinzakelijke ondernemers (en dus ook zzp’ers) kunnen bij het loket terecht met een klacht over hun alternatieve financiering bij financiers die de Gedragscode MKB Financiers hebben ondertekend. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bancaire financiering. Wel moet de alternatieve financiering, waarover je klaagt, zijn afgesloten op of na 1 juli 2019.

“Stichting MKB Financiering verenigt een aantal alternatieve financiers die erg actief zijn op de zzp en mkb markt. Deze financiers hebben op eigen initiatief aangegeven dat ze aangesloten willen zijn bij Kifid. Het is te waarderen dat zij kiezen voor Kifid als deskundig en laagdrempelig klachteninstituut.”

Wat kan Kifid specifiek voor zzp’ers betekenen?

“Als zzp’ers zich bij ons melden met een klacht over een zakelijk krediet of alternatieve financiering, proberen wij eerst via bemiddeling een oplossing te vinden. We nemen in dat geval contact op met de persoon die de klacht indient en met de financier tegen wie de klacht is gericht. We zijn heel actief bezig om de klacht achter de klacht te vinden. Kijkend naar alle bij Kifid behandelde klachten hebben we in het afgelopen jaar bij meer dan de helft van de klachtzaken een bemiddelresultaat bereikt. Als bemiddeling niet lukt, volgt er een uitspraak van de onafhankelijke Geschillencommissie. Indien nodig vindt er nog een zitting hier in Den Haag of digitaal plaats. De Geschillencommissie kan betrokken partijen dan nadere vragen stellen en om verduidelijking vragen. Ook op de zitting wordt nog regelmatig een bemiddelresultaat bereikt. Maar mocht dit niet lukken, dan volgt er een bindende uitspraak en daar zijn de zzp’er en de financieel dienstverlener aan gebonden.”

Uitspraken zijn bindend

“De uitspraken van Kifid over kleinzakelijke financiering en alternatieve financiering zijn bindend. Dit betekent dat de bank of andere financier, ongeacht de uitkomst, verplicht is de uitspraak op te volgen. En ook de zzp’er of ondernemer moet zich bij de uitspraak neerleggen. In een bindende uitspraak kan het Kifid maximaal € 250.000 aan geleden schade toewijzen aan een klachtindiener.”

“Een klachtbehandeling door Kifid kost €250. Valt het geschil niet via de normale procedure op te lossen en is er een hoger beroep noodzakelijk, dan kost dit € 500. Voor beide procedures geldt dat een zzp’er geen advocaat in de arm hoeft te nemen, wat veel geld kan schelen. Er zijn verder geen extra kosten verbonden aan de procedures.”

Duur van een procedure

“Volgens de Europese regelgeving is Kifid verplicht om een uitspraak te doen binnen 90 dagen na de zitting of als de schriftelijke procedure is afgerond. We doen uiteraard ons best om dat sneller te doen. Als je het over de gehele linie bekijkt en start vanaf het moment dat er een klacht is ingediend tot de uitkomst bekend is, spreek je wel over een looptijd van gemiddeld zo’n 9 á 10 maanden.”

Belangrijke boodschap voor zzp’ers

“Check voordat je met een financiële dienstverlener in zee gaat of de financier een klachtenregeling heeft en of de financier is aangesloten bij Kifid. Je kunt dat gemakkelijk nagaan in het dienstverlenersregister op www.kifid.nl. En als het om alternatieve financiering gaat: check altijd of deze partij de Gedragscode van Stichting MKB Financiering heeft ondertekend. Er zijn namelijk een aantal partijen op de markt die behoorlijke rentes rekenen, die de Gedragscode niet hebben ondertekenden misbruik maken van situaties waarin de zzp’er krediet behoeft. Als je in het voortraject niet genoeg gecheckt hebt en onverhoopt in de problemen komt, bestaat de kans dat Kifid niets voor je kan doen. Dus check het goed, als dan de interne klachtprocedure niet tot een oplossing leidt voor jou als zzp’er, neem dan contact met ons op.”

Kifid is gratis te bereiken op 070 – 333 8 999. Of stuur een e-mail naar ondernemer@kifid.nl. Voor meer informatie en het indienen van een klacht ga naar www.kifid.nl.

Door Lisa Roozen

Lisa is Executive Manager bij ZZP Servicedesk. Elke week spreekt zij zzp’ers met een bijzonder of interessant verhaal. Lees hier alle verhalen.

Wil jij ook je verhaal delen? Stuur een mail naar lisa@zzpservicedesk.nl. 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Andere artikelen over verzekeringen

MAANDELIJKS DE BESTE TIPS

Meld je hier aan voor onze gratis nieuwsbrief, deze staat boordenvol tips & trucs voor zzp’ers. Zo ben jij altijd op de hoogte en ontvang je alle informatie die jij als ondernemer nodig hebt om te groeien.

Een sluitende rittenregistratie voorkomt een boete. Claim hier je korting op een snelle, makkelijke en geautomatiseerde tool om je ritten bij te houden. Precies wat de Belastingdienst nodig heeft!