ZZP Servicedesk

Je onderneming uitschrijven bij de KvK: ‘turbo’ of toch niet?

Je onderneming uitschrijven bij de KvK: ‘turbo’ of toch niet?

Wanneer je wilt stoppen met je onderneming en deze wilt uitschrijven bij de Kamer van Koophandel moeten er twee fasen worden doorlopen: de ontbinding en de vereffening. Deze fasen worden samen ook wel de liquidatie van de onderneming genoemd.

Blog van Emelie van den Biesen | BVJA

Zodra de onderneming in ontbinding is, geeft dit aan dat de onderneming alleen nog bestaat voor zover dit nodig is voor de vereffening van het vermogen. De vereffening bestaat uit het opmaken van een rekening en verantwoording, zodat je weet wat er uiteindelijk overblijft om uit te keren aan eventuele rechthebbenden.

Turbo liquidatie

Een turbo liquidatie is een versnelde liquidatie, waarvoor alleen kan worden gekozen wanneer er geen baten en/of schulden meer zijn binnen de onderneming. Oftewel; het moet gaan om een ‘lege onderneming’. In dat geval houdt de onderneming onmiddellijk op te bestaan en is er geen sprake van vereffening.

Door turbo liquidatie kan de onderneming sneller en goedkoper worden uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel. Voorzichtigheid hierbij is van groot belang; je moet er o.a. zeker van zijn dat er geen schuldeisers meer zijn, dat alle bankrekeningen zijn opgeheven en aan alle belastingverplichtingen is voldaan.

Als een turbo liquidatie niet mogelijk is dan moet je de standaard liquidatieprocedure volgen. Hieronder volgt een kort overzicht van de te nemen stappen.

Ontbinding

De liquidatie start met een besluit van de aandeelhouders tot ontbinding van de onderneming en vereffening van haar vermogen, de benoeming van de vereffenaars en het aanwijzen van een bewaarder van de administratie van de onderneming.

Van het besluit tot ontbinding wordt opgaaf gedaan bij de Kamer van Koophandel waarbij tevens de liquidatiebalans en de rekening en verantwoording worden gedeponeerd. Deze stukken moeten ook ter inzage worden gelegd op het kantoor van de onderneming. 

Vanaf het moment van de ontbinding moeten aan de naam van de onderneming de woorden ‘in liquidatie’ worden toegevoegd in alle stukken, brieven en aankondigingen van of door de onderneming.

Dagblad

De liquidatie moet vervolgens worden aangekondigd door het plaatsen van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad. Met de plaatsing van de advertentie vangt een termijn aan van twee maanden waarin iedere schuldeiser of rechthebbende kan protesteren tegen de liquidatie.

Na afloop van de termijn wordt een verklaring van deponering bij de Kamer van Koophandel en een verklaring geen-protest bij de rechtbank opgevraagd. Vervolgens kan, tenzij protest is aangetekend en dit gegrond is verklaard, de ontbinding worden verwerkt in de Kamer van Koophandel.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Andere interessante artikelen

MAANDELIJKS DE BESTE TIPS

Meld je hier aan voor onze gratis nieuwsbrief, deze staat boordenvol tips & trucs voor zzp’ers. Zo ben jij altijd op de hoogte en ontvang je alle informatie die jij als ondernemer nodig hebt om te groeien.