ZZP Servicedesk

Hoe kies je de juiste rechtsvorm?

rechtsvorm

Hoe kies je de juiste rechtsvorm?

Vóór jouw inschrijving bij de KVK is het belangrijk om weloverwogen een rechtsvorm te kiezen. De financiële en fiscale verschillen tussen de diverse vormen zijn groot. Een verkeerde keuze kan je geld kosten en het kan je ook veel moeite en tijd kosten om de rechtsvorm weer aan te passen. Alles wat je hierover moet weten, vind je in dit artikel.

In dit artikel

Wat is een rechtsvorm?

Rechtsvormen kun je onderverdelen in twee verschillende soorten, namelijk:

 • Rechtsvormen zonder een rechtspersoonlijkheid
 • Rechtsvormen met een rechtspersoonlijkheid

Kiezen voor een vorm met rechtspersoonlijkheid zorgt ervoor dat je niet (of minder) met je privévermogen aansprakelijk bent voor schulden van het bedrijf. Met een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, ben je wel privé aansprakelijk. Het verschil hiertussen is belangrijk voor je bedrijfsvoering.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:

 • Bv
 • Nv
 • Coöperatie
 • Stichting
 • Vereniging

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

 • Eenmanszaak (hieronder valt ook de zzp’er)
 • VOF (vennootschap onder firma)
 • Maatschap
 • CV (commanditaire vennootschap)

Welke rechtsvormen kan je kiezen als ondernemer?

Je kunt niet kiezen tussen alle rechtsvormen als je een onderneming start. Bijvoorbeeld een coöperatie, vereniging of een stichting moeten echt passen bij je organisatie. Een coöperatie heeft leden, een vereniging heeft geen winstoogmerk en een stichting heeft vooral maatschappelijke doelen. Bij een NV gaat het vaak om beursgenoteerde bedrijven. De andere rechtsvormen kunnen bij jouw onderneming passen.

In 4 stappen kies je de juiste rechtsvorm

Voor een zzp’er is het bepalen van de ideale rechtsvorm niet zo lastig. Waarschijnlijk is de eenmanszaak de meest logische keuze. In een paar stappen kun je hier zekerheid over krijgen. Wij nemen de stappen met jou door.

Stap 1: Ga je alleen of samen ondernemen?

Je kunt zelf ondernemen, maar ook samen met een zakenpartner of je levenspartner. Als je samen met een partner onderneemt, kun je kiezen voor een VOF of een maatschap. Voor de meeste ondernemers valt de maatschap af, omdat het vooral gericht is op specifieke doelgroepen zoals medische beroepen.

Stap 2: Ben je afhankelijk van investeerders?

Als je investeerders aan je onderneming wilt koppelen, kun je een bv overwegen. Aan investeerders kun je aandelen in je onderneming uitdelen. Daarnaast heeft een bv vaak een meer gewichtige uitstraling op investeerders en klanten. Ook als je onderneming waarschijnlijk een snelle groei door gaat maken, is een bv een verstandige keuze. Voor een snelle groei heb je namelijk kapitaal nodig, en dat gaat eenvoudiger met een bv.

Stap 3: Hoeveel winst verwacht je?

De omvang van de winst heeft ook weer invloed op de keuze. Bij een winst per jaar van €150.000 of meer kun je als zzp’er mogelijk beter kiezen voor een bv. Dat komt door de belastingheffing over de winst die voor een zzp’er onvoordelig is bij een grotere winst. Bij twijfel kun je jouw bedrijfsresultaten met je boekhouder doorspreken. Je kunt namelijk je onderneming ook tijdens het ondernemen nog omzetten naar een andere rechtsvorm.

Stap 4: Neem je personeel in dienst?

Het wel of niet in dienst willen nemen van personeel heeft invloed op je keuze voor een rechtsvorm. Door de keuze om met personeel te werken, kan de voorkeur voor een rechtsvorm weer meer neigen naar een bv in plaats van naar bijvoorbeeld een vof of een eenmanszaak. Bij het inhuren van freelancers, maakt het niet uit. In dat geval zijn het namelijk bedrijfskosten.

Bij de inschrijving bij de KVK word je bijgepraat over de keuzes die je hebt, en over wat de voor- en nadelen zijn van bepaalde keuzes. Hieronder wijzen we je een richting, maar de werkelijke keuze is kan afhankelijk zijn van meerdere factoren die per bedrijf en persoon verschillen. Maak dus een goede afweging voor jezelf en schakel eventueel experts in.

Voor- en nadelen van een eenmanszaak

Voordelen eenmanszaak (zzp’er)

Nadelen eenmanszaak (zzp’er)

De oprichting van een eenmanszaak is goedkoop en snel geregeld.

Je kunt persoonlijk aangesproken worden voor schulden van je onderneming.

Aantrekkelijke fiscale voordelen, vooral voor starters.

Je mist de zakelijke uitstraling van bijvoorbeeld een bv.

Boekhouding is relatief eenvoudig en je hoeft geen jaarrekening te deponeren.

Het is lastiger om investeerders aan te trekken met een eenmanszaak.

Voor- en nadelen bv

Voordelen bv

Nadelen bv

Beperkte aansprakelijkheid als ondernemer voor schulden van de onderneming.

Hoge oprichtingskosten en een grote administratieve druk.

Bij hoge winsten is de belastingdruk laag in vergelijking met andere rechtsvormen.

Niet kunnen profiteren van fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek.

Eenvoudiger om investeerders aan te trekken.

Er geldt een verplicht salaris voor de ondernemer.

Voor- en nadelen vof

Voordelen vof

Nadelen vof

Eenvoudig en goedkoop in te schrijven bij de KVK.

Alle vennoten zijn privé aan te spreken voor schulden van de onderneming.

Alle vennoten zijn ondernemers voor de inkomstenbelasting.

Vennoten kunnen moeilijk weer uit de onderneming stappen.

De rechtsvorm is gericht op het samen ondernemen.

Minimaal twee personen nodig voor het starten van de onderneming.

 

Hoe wijzig je als ondernemer van rechtsvorm?

Het wijzigen van de rechtsvorm omvat vaak meer dan een wijziging doorgeven aan de KVK. Fiscaal, juridisch en financieel kan deze mutatie effect hebben. Voor een dergelijke verandering heb je waarschijnlijk hulp nodig van een deskundige. Ga hierover dus het gesprek aan met je accountant, de KVK en mogelijk ook nog met een advocaat die jou de nodige ondersteuning kan bieden.

De KVK heeft een handig overzicht online gezet over de eigenschappen en de vereisten voor de verschillende rechtsvormen. Hier kun je meer informatie vinden over de beschikbare rechtsvormen.

FAQ juiste rechtsvorm kiezen

Een rechtsvorm is de juridische vorm van je onderneming. Rechtsvormen geven antwoord op de vraag wie aansprakelijk te stellen is voor bijvoorbeeld betalingsverplichtingen van de onderneming. Niet alle rechtsvormen zijn ook rechtspersonen.

De beste rechtsvorm voor een zzp’er is de eenmanszaak. Maar door bepaalde eigenschappen kun je mogelijk beter kiezen voor een andere rechtsvorm. Bijvoorbeeld als je samenwerkt met een compagnon of als je personeel in dienst neemt.

Het belangrijkste verschil tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon is het feit dat een natuurlijk persoon een individu is, zoals jij en ik; een rechtspersoon is een organisatie. Als een rechtspersoon aansprakelijk is, gaat het dus niet om een persoon, maar om een organisatie.

Een maatschap is een samenwerking tussen twee of meer personen. Alle deelnemers in de maatschap zijn voor een deel eigenaar van de maatschap. Ze werken onderling op basis van gelijkwaardigheid. Een maatschap is gericht op het verdelen van de kosten over de partners.

Een commanditaire vennootschap (cv) is een samenwerking tussen meerdere personen, gericht op het samen behalen van een resultaat. De stille vennoten blijven op de achtergrond en kun je zien als geldschieters. De beherende vennoten zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

Een rechtspersoonlijkheid is een organisatiestructuur waarin de aansprakelijkheid is vastgelegd. Een rechtspersoon is een onderneming. Een ondernemer zonder rechtspersoonlijkheid is bijvoorbeeld een zzp’er of een ondernemer in een vof. Voorbeelden van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zijn bv’s en nv’s.

Je kunt een stichting opzetten en inschrijven bij de KVK. Ook moet je hiervoor nog langs de notaris. Een stichting heeft wel een bepaald doel dat wordt nagestreefd. Het doel wordt vastgelegd in de statuten. Het behalen van winst mag geen doelstelling zijn van een stichting.

Vliegende start maken als ondernemer?
Ontvang GRATIS de ultieme starters checklist
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Andere interessante artikelen

Vliegende start maken als ondernemer?
Ontvang GRATIS de ultieme starters checklist