ZZP Servicedesk

Ontslagbescherming voor zzp’ers, kan dat?

Ontslagbescherming voor zzp’ers, kan dat?

Na mijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam ben ik, nu alweer zo'n tien jaar geleden, aan de slag gegaan in de advocatuur. Mijn praktijk richt zich voornamelijk op het mkb, met als belangrijkste specialisaties arbeidsrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht.
Column van Maarten Menger | Advocatenkantoor Menger
Een huisarts werkte van 1978 tot 1983 als freelancer voor een aantal radioprogramma’s van de TROS en na 1983 schreef hij de dagelijkse medische berichten op TROS-teletekst. Daarnaast had arts ook andere opdrachtgevers op cultureel gebied en schreef hij bijvoorbeeld kinderboeken. In 2002 moest hij vanwege ziekte met zijn huisartsenpraktijk stoppen. 
 
In 2006 en 2007 voerden de arts en de TROS al gesprekken over het beëindigen van zijn werkzaamheden en uiteindelijk heeft de TROS de medische rubriek op teletekst per 1 juni 2008 stopgezet. De TROS had geen ontslagvergunning.
 

De arts is het er niet mee eens

De art is van mening dat zijn freelancecontract een arbeidsrelatie is, zoals bedoeld in art. 1 onder b sub 2 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA). Daar staat dat een freelancecontract niet zonder een ontslagvergunning kan worden opgezegd als er aan deze vier voorwaarden is voldaan:
  1. Het afgesproken werk wordt door de freelancer persoonlijk gedaan.
  2. Werkzaamheden die lijken op de afgesproken werkzaamheden worden door de freelancer voor niet meer dan twee opdrachtgevers verricht.
  3. De freelancer laat zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden door niet meer dan twee anderen bijstaan.
  4. De werkzaamheden zijn voor de freelancer niet bijkomstig van aard.
 
Omdat de TROS geen ontslagvergunning had, terwijl dat volgens de arts wel nodig was, vindt de arts dat zijn loon moet worden doorbetaald. En daarom stapt hij naar de kantonrechter.
 

Hoger beroep, Hoge Raad

De kantonrechter wijst de vordering van de arts af. Vervolgens gaat de arts met succes in hoger beroep, waarna de TROS de zaak voorlegt aan de Hoge Raad. De TROS vindt namelijk dat de arts aan het begin van zijn freelancecontract niet aan de eisen van het BBA voldeed. Ook zijn ze van mening dat de arts wel degelijk voor meer dan twee opdrachtgevers gewerkt heeft en wijst daarbij op de vele culturele werkzaamheden die de arts voor diverse opdrachtgevers heeft verricht.
 

De Hoge Raad kiest de kant van de freelancer

De Hoge Raad stemt in met de uitspraak van het gerechtshof. Volgens de Hoge Raad voldeed het freelancecontract op het moment dat het werd opgezegd aan alle eisen van het BBA: een ontslagvergunning was nodig geweest. Daarbij maakt het niet uit of de arts aan het begin van het freelancecontract misschien niet aan de eisen van het BBA voldeed. Het gaat erom of de arts op het moment van ontslag aan die criteria voldeed.
 
Volgens de Hoge Raad doet het er ook niet toe dat de arts voor andere opdrachtgevers culturele werkzaamheden verrichtte. In het BBA is nou eenmaal bepaald dat een ontslagvergunning nodig is als de freelancer soortgelijke werkzaamheden voor niet meer dan twee opdrachtgevers verricht. Volgens de Hoge Raad lijken de culturele werkzaamheden niet op de werkzaamheden voor de TROS.
 

Je kan soms niet zomaar worden ontslagen

Goed om te weten dus dat opdrachtgevers niet altijd zonder ontslagvergunning van een freelancer af kunnen komen. Als de opdrachtgever wel een vegunning nodig blijkt te hebben gehad, is hij verplicht alsnog loon te betalen. Zo’n loonvordering kan behoorlijk oplopen. Bij twijfel is het voor zowel opdrachtgevers als zzp’ers een goed idee om snel een juridisch deskundige om raad te vragen.
 
Bron: rechtspraak.nl, LJN: BT7500. Eerst verschenen op MKB Servicedesk.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Andere interessante artikelen

MAANDELIJKS DE BESTE TIPS

Meld je hier aan voor onze gratis nieuwsbrief, deze staat boordenvol tips & trucs voor zzp’ers. Zo ben jij altijd op de hoogte en ontvang je alle informatie die jij als ondernemer nodig hebt om te groeien.

Een sluitende rittenregistratie voorkomt een boete. Claim hier je korting op een snelle, makkelijke en geautomatiseerde tool om je ritten bij te houden. Precies wat de Belastingdienst nodig heeft!