ZZP Servicedesk

Overeenkomst nakomen in coronacrisis: wat als je niet meer aan de verplichtingen kunt voldoen?

verplichten nakomen zzp coronacrisis

Overeenkomst nakomen in coronacrisis: wat als je niet meer aan de verplichtingen kunt voldoen?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Er is verbazingwekkend veel - in zo een korte tijd - geschreven over de juridische gevolgen van het coronavirus voor een overeenkomst. Vooral de vraag of voor de rechter een beroep op overmacht dan wel de redelijkheid en billijkheid standhoudt, voert daarbij de boventoon. Het is positief dat er nu al zoveel over te lezen is, ware het niet dat er nergens een concreet antwoord uit volgt. Is die er wel?

Belangrijk om te weten is dat het contractenrecht – waar de leerstukken van overmacht en onvoorziene omstandigheden onder vallen – grotendeels van regelend recht is. Dat betekent dat partijen vrij zijn om overeen te komen wat ze willen en dat dat bij de uitleg van de overeenkomst leidend is. Wel dient hetgeen overeengekomen door partijen ook daadwerkelijk te worden uitgevoerd en zijn partijen daar dus aan gehouden, uitzonderingen daargelaten.

Overmacht of redelijkheid en billijkheid

Van zo een uitzondering kan sprake zijn in het geval van overmacht. Als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst en deze de tekortkomende partij kan worden toegerekend, is er sprake van wanprestatie. Als de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld of op grond van de wet, een rechtshandeling of volgens algemene opvattingen niet voor zijn rekening komt, is er sprake van overmacht.

Een tweede uitzondering doet zich voor in de situatie waarbij er – na het sluiten van de overeenkomst – onvoorziene omstandigheden plaatsvinden waardoor het niet redelijk of billijk zou zijn om de wederpartij aan de overeenkomst te houden. Bij een geslaagd beroep hierop kan de overeenkomst worden ontbonden of gewijzigd.

Beide uitzonderingen zijn lastig aan te tonen en de uitkomst van zo een beroep is dus erg onzeker.

De rechter en de overheid

Rechter

De uitkomst van een beroep op één van de bovenstaande uitzonderingen is dus onzeker en de enige manier om erachter te komen is om daadwerkelijk naar de rechter te stappen. Echter, hoe groot is de kans dat je als kleine ondernemer de tijd en middelen hebt om naar de rechter te stappen?

Overheid

Bedrijven, die een product of dienst leveren die van levensbelang zijn, kunnen door de overheid worden ontheven van bepaalde verplichtingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vrachtwagenchauffeurs die producten aan supermarkten leveren. Indien zij zich daarbij niet aan de geldende rijtijden kunnen houden heeft dat in deze situatie geen gevolgen. Voor de kleine ondernemer geldt ook hier dat daar niet snel sprake van zal zijn.

Wat kun je dan wel doen?

Naar de rechter stappen of ontheffing van bepaalde wettelijke verplichtingen zal voor de kleine ondernemer dus niet gauw aan de orde zijn. Wat je wel kunt nagaan is het volgende:

 • Kijk in het contract wat er geregeld is omtrent annulering of één van de hierboven genoemde uitzonderingen;
 • Hebben zowel jij als je wederpartij algemene voorwaarden? Kijk dan welke geldt tussen jullie;
 • Kijk of de geldende algemene voorwaarden soelaas bieden; of
 • Ga om de tafel zitten met je wederpartij en probeer er samen uit te komen.

Achteraf naar de rechter stappen of hopen op een ontheffing lijkt voor de kleine ondernemer dus niet heel realistisch. Wel kun je het heft in eigen hand nemen door er vooraf voor te zorgen dat de gemaakte afspraken goed zijn vastgelegd en je beschikt over een goede set algemene voorwaarden. Op die manier versterk je je onderhandelingspositie en ben je in de toekomst beter voorbereid.

Beschik je over dergelijke contracten of algemene voorwaarden maar heb je hulp nodig bij de uitleg daarvan? Neem dan contact op met de adviseurs van ZZP Servicedesk. We helpen je graag verder door te checken of deze je, met betrekking tot het coronavirus, uitkomst kunnen bieden.

ZZP LIDMAATSCHAP

Onbeperkt advies voor een laag bedrag

 • Persoonlijk contact met een bedrijfsadviseur
 • Direct antwoord op jouw vragen
 • Bereikbaar via telefoon, (web)chat en mail
 • Toegang tot exclusieve content
 • Scan van aangifte inkomstenbelasting
 • Startersgesprek (circa 20 minuten)
 • Toegang tot een interessant ZZP netwerk
 • Toegang tot kennisevents en workshops

€ 12,50

 p/m*

                    * excl. 21% btw 

Via scenarioplanning jouw overlevingskans vergroten als zzp'er
De coronacrisis heeft het zzp-landschap volledig op zijn kop gezet. Nog nooit was het zo onduidelijk hoe de toekomst eruit zal zien. Als ondernemer…
Whitepaper belastingmaatregelen
Gratis premium Download Belastingmaatregelen voor zzp’ers in tijd van corona Belastingmaatregelen op een rij Het kabinet heeft een aantal ondersteunende regelingen in het leven…
Invulmodel bezwaarschrift Tozo
Gratis premium Download Bezwaarschrift afgewezen tozo-aanvraag Invulmodel bezwaarschrift De Tozo-regeling valt onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en zzp’ers hebben daarom…
Whitepaper met informatie over de Tozo-regeling
Gratis premium Download Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Alle informatie over de tozo Het kabinet heeft een aantal ondersteunende regelingen in het leven geroepen…

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.