Website disclaimer
Op deze pagina vind je de voorwaarden die gelden voor de website van ZZP Servicedesk.

Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met deze voorwaarden. Als je hier niet akkoord meegaat, mag je deze website niet gebruiken en moet je het gebruik onmiddellijk stoppen. Wij vragen je daarom deze disclaimer goed te lezen. Als er iets anders staat in de voorwaarden voor onze producten of diensten dan in deze disclaimer, dan geldt de regel die staat in de voorwaarden voor het product of de dienst.

Onze website is bedoeld voor relevante informatie voor jou
Alle informatie op onze website is bedoeld om je te informeren. Wij streven ernaar je juiste, volledige en actuele informatie te geven, maar kunnen dat niet garanderen. Je kunt de informatie niet beschouwen als persoonlijk advies. Als je een beslissing neemt op basis van deze informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor jouw beslissingen die je neemt op basis van de informatie op onze website.

Als wij op onze website een hyperlink of verwijzingen naar andere sites opnemen, zijn deze bedoeld als verdere informatie. Wij controleren de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen niet continu en zijn daar ook niet aansprakelijk voor. Een verwijzing of hyperlink betekent niet dat wij de betreffende site, de producten, diensten of informatie op de betreffende site aan je adviseren. Wij kunnen je niet garanderen dat de hyperlink werkt, dat de site waarnaar wordt verwezen goed functioneert, of dat de informatie op die website correct is.

Wij gaan zorgvuldig met onze website om
Onze website is bedoeld voor de Nederlandse markt. Wij beheren en onderhouden onze website vanuit Nederland. Het is mogelijk dat onze website niet beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Bezoek je onze website vanuit een ander land dan Nederland, houd dan rekening met de dan geldende wetgeving.

Wij doen er alles aan om onze website goed te laten functioneren en toegankelijk te houden. Wij kunnen niet garanderen dat je onze website altijd foutloos en ononderbroken kunt gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als onze website tijdelijk minder of niet goed functioneert.

Wij kunnen de inhoud van onze website wijzigen
Wij kunnen alle inhoud van onze website (waaronder alle teksten, disclaimer en MijnZZP omgeving) zonder aankondigingen wijzigen. Wij raden je daarom aan regelmatig na te gaan of onze informatie is gewijzigd.

Inhoud is beschermd door intellectueel eigendomsrecht
Onze website en de inhoud ervan (met inbegrip van alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) is beschermd door intellectueel eigendomsrecht, zoals onder andere het auteursrecht. De inhoud van deze Website mag je, op voorwaarde dat je volledig voldoet aan het bepaalde in deze disclaimer, bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden, en op voorwaarde dat het gebruik uitsluitend ter informatie en voor niet-commerciële doelen bestemd is, en iedere kopie is voorzien van een kennisgeving van bescherming door het Intellectueel Eigendomsrecht.

Wij zijn niet aansprakelijk
Wij en/of de personen of organisaties waarmee wij samenwerken, zijn niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van onze website. Dat geldt ook voor schade die het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op onze website. 

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.