ZZPSERVICEDESK

Terugblik op de KVK Startersdag 2019

Terugblik op de KVK Startersdag 2019

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Op 22 juni stond ZZP Servicedesk op de KVK Startersdag in Den Haag en Utrecht. Wij vonden het een succes!
Hebben we jou kunnen adviseren?

Naar aanleiding van de inspiratiesessies en presentaties kwamen zzp’ers massaal op ZZP Servicedesk af met vragen.

Top 5 vragen die gesteld zijn

1. Kan ik als zzp’er starten en daarnaast ook nog een baan hebben?
2. Welke belastingen moet ik als zzp’er betalen?
3. Als ik als zzp’er een periode geen opdrachten heb, moet ik me dan weer uitschrijven bij de Kamer van Koophandel?
4. Hoe kan ik als zzp’er in de zorg verzekerde zorg aan huis aanbieden?
5. Moet ik als zzp’er een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) hebben?

1. Kan ik als zzp’er starten en daarnaast ook nog een baan hebben?
Je kan als zzp’er starten en daarnaast in loondienst werken. Veel starters doen dit om een bepaalde mate van financiële zekerheid te behouden. Deze zzp’ers worden vaak aangeduid als parttime of hybride zzp’er. Het is dan belangrijk om je werkzaamheden als zzp’er en in loondienst goed op elkaar af te stemmen. Denk aan de verdeling van tijd en het voorkomen van tegengestelde belangen tussen jou als ondernemer en werkgever.
 

2. Welke belastingen moet ik als zzp’er betalen?
Als je je als zzp’er hebt ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ben je ondernemer en betaal je zowel inkomstenbelasting (IB) als omzetbelasting (OB). Je hebt daarnaast ook te maken met de wettelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting betaal je over het inkomen dat je als ondernemer verdient (je winst). Je bent zelf verantwoordelijk voor de aangifte daarvan en de eventuele afdracht (betaling) van inkomstenbelasting. Afhankelijk van je persoonlijke situatie als zzp’er, heb je de mogelijkheid om naast je aftrekposten voor je bedrijfskosten en afschrijvingen ook gebruik te maken van ondernemersaftrek en vrijstellingen, waardoor de winst waarover je belasting moet betalen lager wordt.
 

Omzetbelasting

Iedere ondernemer betaalt omzetbelasting (BTW). Er zijn echter ook een aantal uitzonderingen. Belangrijk om te weten is dat de omzetbelasting geheel los staat van de inkomstenbelasting. 

De omzetbelasting draag je op basis van (meestal) een kwartaal aangifte af aan de Belastingdienst. Het af te dragen bedrag is het saldo van BTW die je in rekening hebt gebracht aan je klanten minus het bedrag dat je aan BTW aan leveranciers hebt betaald. Het kan dus ook zo zijn dat je meer BTW hebt betaald, dan dat je hebt ontvangen. In dat geval krijg je BTW terug van de Belastingdienst. Heb je maar weinig omzet, dan kan het zijn dat je geen btw hoeft te betalen. Je kan dan namelijk gebruik maken van de zogenoemde ‘kleineondernemersregeling’.

Bijdrage Zwv

De wettelijke bijdrage voor de zorgverzekering betaal je aan de Belastingdienst en is afhankelijk van je inkomen als ondernemer (5,7% van je inkomen, maximaal €3.188).

3. Als ik een als zzp’er een periode geen opdrachten heb, moet ik me uitschrijven bij de KVK?
Als je een periode geen opdrachten hebt, hoef je je niet uit te schrijven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als je nog wel actief bent als ondernemer. Let wel op dat de Belastingdienst met vragen kan komen als je al een geruime tijd geen omzet meer hebt. In hoeverre ben je dan nog aan het ondernemen zal ze zich afvragen. Het uitschrijven bij de KVK heeft fiscale consequenties. Je staakt dan je onderneming en moet dan afrekenen met de Belastingdienst.
 

4. Hoe kan ik als zzp’er in de Zorg verzekerde zorg aan huis aanbieden?
Uiteraard moet je als zzp’er leren commercieel te denken. Als zelfstandige zorgprofessional kan dat een onwennige activiteit zijn, maar je zal je toch bezig moeten houden met het werven van opdrachten.

De toegang tot verzekerde zorg is geregeld in drie weten; 1)de Wet langdurige zorg (Wlz), 2) de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en 3) de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Je kan als zzp’er verzekerde zorg volgens de Wlz en de ZVW aanbieden via een Zorgaanbieder met een WTZi-toelating. Denk daarbij aan een thuiszorgorganisatie, zorginstelling of bemiddelingsbureau.
 

Er is ook een mogelijkheid om als zzp’er een overeenkomst met een zorgkantoor te sluiten.
 

Een derde mogelijkheid is je diensten als zzp’er rechtstreeks aan te bieden aan een particulier met een persoonsgebonden budget (pgb).

5. Moet ik als zzp’er een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben?
Als zzp’er moet je zelf zorgen voor verzekeringen die te maken hebben met je activiteit als ondernemer. Een van die verzekeringen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Bij arbeidsongeschiktheid heb je geen of minder inkomen en kan je niet terugvallen op een sociaal vangnet in tegenstelling tot mensen die in loondienst werken.

Momenteel is er veel discussie inzake het door de overheid verplichtstellen van een AOV voor zzp’ers. Vooralsnog is dit nog niet het geval. De keuze voor een AOV is dus nog vrij voor zzp’ers.

De keuze voor een AOV kan je onder andere laten afhangen van je financiële afhankelijkheid van je ondernemerschap en het risico van je activiteiten. De hoogte van de premie wordt door verschillende factoren bepaald, zoals het moment van uitkeren en de periode van doorbetaling van de uitkering.

Voor de AOV dienen zich de laatste tijd ook alternatieven aan zoals het broodfonds.
 

Heb je de KVK Startersdag gemist of wil je bepaalde onderdelen nog eens terugkijken? Op deze pagina van de KVK vind je alle informatie.

Aftermovie KVK Startersdag

ZZP LIDMAATSCHAP

ONBEPERKT ADVIES VOOR EEN LAAG BEDRAG

  • Persoonlijk contact via telefoon
  • Persoonlijk contact via chat
  • Persoonlijk contact via whatsapp
  • Startersgesprek (circa 20 minuten)
  • Meer dan 20 downloads & checklists
  • Toegang tot het ZZP netwerk
  • Netwerk en kennis events

€ 12,50

 p/m

ComputerComputer
Positief
Plus: 6 tips om jouw financiën in 2020 verder te verbeteren Grote kans dat je als zzp’er tijdens deze feestmaand de tijd neemt om…
Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2019, zijn de maatregelen die gevolgen hebben voor jou als zzp’er bekend gemaakt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste…
Je wilt als zzp’er geld lenen voor privédoeleinden bij een financiële instelling, zoals een bank. Dit kan zijn voor de aanschaf van consumenten goederen…
Begin 2019 heeft 41 procent van de zzp’ers aangegeven geen enkele voorziening te hebben voor eventuele arbeidsongeschiktheid. De verzekeringen zijn duur en er wordt…

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.