ZZP Servicedesk

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: hoe zit het ook alweer?

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: hoe zit het ook alweer?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Door veel ondernemers worden ze gebruikt: algemene voorwaarden. Om een beroep te kunnen doen op eigen algemene voorwaarden, moet aan een aantal formele vereisten worden voldaan. Zo moeten de algemene voorwaarden ter hand gesteld worden en door de wederpartij zijn geaccepteerd. De wederpartij moet een redelijke mogelijkheid geboden zijn om de van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dat dit in veel gevallen nog steeds niet op de juiste manier gebeurt, werd weer eens duidelijk in een zaak die speelde voor het hof Den Bosch.

Stilzwijgende aanvaarding algemene voorwaarden

Een eigenaar van een pand (de opdrachtgever) heeft een dakdekkingsbedrijf ingeschakeld voor werkzaamheden aan het dak. Het dakdekkingsbedrijf heeft al eerder voor de opdrachtgever gewerkt. Als de eigenaar van het pand de factuur te laat betaalt, maakt het dakdekkingsbedrijf op grond van haar algemene voorwaarden aanspraak op betaling van contractuele rente. De opdrachtgever stelt zich (onder meer) op het standpunt dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Het dakdekkingsbedrijf meent dat de algemene voorwaarden stilzwijgend zijn aanvaard. Dit doordat de algemene voorwaarden zouden zijn afgedrukt op de achterzijde van de werkbonnen en op iedere factuur vermeld zou staan dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Daarbij zijn de algemene voorwaarden op eerdere opdrachtbevestigingen ook van toepassing verklaard.

Aanbod en aanvaarding

Het bewijs van de stelling dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dus (al dan niet stilzwijgend) zijn aanvaard door de andere partij, rust in de regel op de partij die zich hierop beroept. Nu het dakdekkingsbedrijf zich beroept op stilzwijgende aanvaarding door de opdrachtgever, is het aan haar om dit te bewijzen. Het hof vindt dat dit (nog) niet voldoende is gebeurd. Wel wordt het dakdekkingsbedrijf de mogelijkheid gegeven om dit alsnog te bewijzen. Hetzelfde geldt voor de stelling dat de voorwaarden ‘ter hand gesteld’ zijn, dus dat de opdrachtgever de algemene voorwaarden heeft ontvangen, of een redelijke mogelijkheid is geboden om deze in te zien. Ook dit volgt volgens het hof niet uit de bewijsstukken tot nu toe.

Zorg voor duidelijkheid

Om een beroep te doen op eigen algemene voorwaarden is het dus van belang dat je kunt aantonen dat jouw klant of opdrachtgever is geïnformeerd over het gebruik van de algemene voorwaarden en deze ter hand gesteld zijn. Zorg dus dat je de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst overhandigt, bekendmaakt dat de algemene voorwaarde ter inzage liggen, of de algemene voorwaarden via de elektronische weg ter beschikking stelt. In het laatste geval moet de klant of opdrachtgever expliciet aangeven dat hij de algemene voorwaarde op heeft kunnen slaan of heeft kunnen printen. Twijfel je of jouw onderneming wel de juiste formele stappen neemt of heb je andere vragen over algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Door: HAUT Legal & Tax

HAUT Legal & Tax stelt gratis (in te vullen) algemene voorwaarden en overeenkomsten van opdracht beschikbaar aan alle leden van ZZP Servicedesk. Daarnaast krijg je als lid korting ten aanzien van ander benodigd advies.

GRATIS WEKELIJKSE ZZP UPDATE

Meld je hier aan voor onze gratis nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte over alles betreft het zelfstandig ondernemerschap. 

ZZP LIDMAATSCHAP

Onbeperkt advies voor een laag bedrag

€ 12,50

 p. maand*

                    * excl. 21% btw 

pexels-karolina-grabowska-4472059
Sinds 7 juni 2021 zijn er nieuwe regels over auteursrecht toegevoegd aan de al bestaande Europese regels. De nieuwe regels maken de verschillen tussen de landen van de EU kleiner en sluiten beter aan bij het groeiend digitaal gebruik van beschermd…
Onze zzp'ers Naomi Gezius
Zzp’er Naomi Gezius helpt kleine en grote ondernemers uit de juridische zorgen. Naast het opstellen en nakijken van verschillende belangrijke contracten, begeleidt ze ondernemers ook in verschillende juridische trajecten. Hoe zorg je ervoor dat…
Je ontvangt een aanslagbiljet van de Belastingdienst met daarop een bedrag voor de bijdrage Zorgverzekeringswet. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk: als je meer verdient, moet je meer betalen. Hierdoor betaal je mee aan de kosten van de…
optimalisatieprocessen start up
Wanneer je als kleine zelfstandige een plekje in het ondernemerslandschap wilt veroveren, zul je jezelf moeten onderscheiden. Je zult een product of dienst in de markt moeten zetten waar vraag naar is en daarnaast je bedrijfsprocessen zo efficiënt…

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.