ZZP Servicedesk

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: hoe zit het ook alweer?

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: hoe zit het ook alweer?

Door veel ondernemers worden ze gebruikt: algemene voorwaarden. Om een beroep te kunnen doen op eigen algemene voorwaarden, moet aan een aantal formele vereisten worden voldaan. Zo moeten de algemene voorwaarden ter hand gesteld worden en door de wederpartij zijn geaccepteerd. De wederpartij moet een redelijke mogelijkheid geboden zijn om de van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dat dit in veel gevallen nog steeds niet op de juiste manier gebeurt, werd weer eens duidelijk in een zaak die speelde voor het hof Den Bosch.

Stilzwijgende aanvaarding algemene voorwaarden

Een eigenaar van een pand (de opdrachtgever) heeft een dakdekkingsbedrijf ingeschakeld voor werkzaamheden aan het dak. Het dakdekkingsbedrijf heeft al eerder voor de opdrachtgever gewerkt. Als de eigenaar van het pand de factuur te laat betaalt, maakt het dakdekkingsbedrijf op grond van haar algemene voorwaarden aanspraak op betaling van contractuele rente. De opdrachtgever stelt zich (onder meer) op het standpunt dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Het dakdekkingsbedrijf meent dat de algemene voorwaarden stilzwijgend zijn aanvaard. Dit doordat de algemene voorwaarden zouden zijn afgedrukt op de achterzijde van de werkbonnen en op iedere factuur vermeld zou staan dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Daarbij zijn de algemene voorwaarden op eerdere opdrachtbevestigingen ook van toepassing verklaard.

Aanbod en aanvaarding

Het bewijs van de stelling dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dus (al dan niet stilzwijgend) zijn aanvaard door de andere partij, rust in de regel op de partij die zich hierop beroept. Nu het dakdekkingsbedrijf zich beroept op stilzwijgende aanvaarding door de opdrachtgever, is het aan haar om dit te bewijzen. Het hof vindt dat dit (nog) niet voldoende is gebeurd. Wel wordt het dakdekkingsbedrijf de mogelijkheid gegeven om dit alsnog te bewijzen. Hetzelfde geldt voor de stelling dat de voorwaarden ‘ter hand gesteld’ zijn, dus dat de opdrachtgever de algemene voorwaarden heeft ontvangen, of een redelijke mogelijkheid is geboden om deze in te zien. Ook dit volgt volgens het hof niet uit de bewijsstukken tot nu toe.

Zorg voor duidelijkheid

Om een beroep te doen op eigen algemene voorwaarden is het dus van belang dat je kunt aantonen dat jouw klant of opdrachtgever is geïnformeerd over het gebruik van de algemene voorwaarden en deze ter hand gesteld zijn. Zorg dus dat je de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst overhandigt, bekendmaakt dat de algemene voorwaarde ter inzage liggen, of de algemene voorwaarden via de elektronische weg ter beschikking stelt. In het laatste geval moet de klant of opdrachtgever expliciet aangeven dat hij de algemene voorwaarde op heeft kunnen slaan of heeft kunnen printen. Twijfel je of jouw onderneming wel de juiste formele stappen neemt of heb je andere vragen over algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Andere interessante artikelen

MAANDELIJKS DE BESTE TIPS

Meld je hier aan voor onze gratis nieuwsbrief, deze staat boordenvol tips & trucs voor zzp’ers. Zo ben jij altijd op de hoogte en ontvang je alle informatie die jij als ondernemer nodig hebt om te groeien.