Wat als ik de huur van mijn bedrijfspand of woning niet meer kan betalen?

Laatste update: 08-11-2023 Leestijd: 3 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Huurverlaging

De coronacrisis houdt aan. Hoewel sommige ondernemers aanspraak kunnen maken op overheidssteun, geldt dit niet voor iedereen. Daarbij dekt de steun die wel toegekend is, vaak niet de vaste lasten die de ondernemer heeft. Een grote kostenpost is vaak de huur van een bedrijfspand of woning die gewoon doorloopt. Recente rechtspraak maakt het in sommige gevallen mogelijk huurprijsvermindering af te dwingen bij de verhuurder van een bedrijfspand. Ook kun je mogelijk een uitkering krijgen om de huur van je woning te kunnen betalen. Hoe zit dit precies?

Dit artikel is gepubliceerd op 16 maart 2021.

Waarom mogelijk recht op huurverlaging?

Uit de rechtspraak volgt dat de ondernemer die zijn bedrijf (gedeeltelijk) moet sluiten vanwege overheidsmaatregelen die gebruik van het gehuurde beperken, een verminderd huurgenot heeft. De coronacrisis wordt daarbij als een onvoorziene omstandigheid aangemerkt. Dit rechtvaardigt in sommige gevallen een verlaging van de huurprijs. De pijn van de crisis moet worden verdeeld tussen de huurder en de verhuurder. Daarom kan in sommige gevallen huurprijsvermindering met terugwerkende kracht worden gevraagd. Het percentage huurverlaging is afhankelijk van de mate waarin de ondernemer beperkt is in het gebruik van het bedrijfspand.

Wanneer heb je mogelijk recht op huurverlaging?

Om beroep te doen op huurprijsvermindering moet er sprake zijn van een substantiële omzetdaling door de coronacrisis. Daarbij wordt vooralsnog uitgegaan van een omzetdaling van ongeveer 70 procent. Van belang is verder de mate waarin de huurder in zijn huurgenot is beperkt. Is er sprake van een gehele of gedeeltelijke sluiting zoals bijvoorbeeld bij winkels, restaurants of sportscholen, dan vergroot dit de kans dat huurprijsvermindering gerechtvaardigd is. Belangrijk is ook dat voldoende financiële onderbouwing moet kunnen worden gegeven voor de omzetdaling.

Hoe pak je het aan?

Hoewel er positieve uitspraken zijn over huurprijsvermindering, is het goed om op te merken dat al deze uitspraken zogenaamde ‘kort geding’-uitspraken zijn. Dit houdt in dat het een voorlopig oordeel van een rechter betreft, waar andere rechters nog van kunnen afwijken. Wanneer jij door de coronacrisis in de problemen komt met het betalen van de huur, neem dan zo snel mogelijk contact op met de verhuurder van jouw bedrijfspand om huurprijsvermindering te vragen.

Huur van woning verlagen

Heb je geen bedrijfspand maar huur je wel een woning? En heb je teruglopende inkomsten door bijvoorbeeld de coronacrisis? Dan kun je je woningcorporatie vragen om de huur van de woning te verlagen. Dit kan tot en met 31 december 2021.

Hiervoor moet je aantonen dat je in de 6 maanden voor je aanvraag zo weinig hebt verdiend dat je onder een bepaalde inkomensgrens valt. Het kan ook dat je van je verhuurder een voorstel tot huurverlaging krijgt.

Tegemoetkoming voor vaste lasten

Als je als zzp’er moeite hebt met het betalen van je vaste lasten, kun je mogelijk woonkostentoeslag aanvragen. Ook is er de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in tijden van corona.

Woonkostentoeslag

Is je inkomen plotseling gedaald en kun je de kosten voor de huur of hypotheek niet meer betalen? Dan kun je misschien woonkostentoeslag krijgen van de gemeente. Dit is een vorm van bijzondere bijstand. Informeer bij je gemeente of je hiervoor in aanmerking komt

TONK

Is je inkomen aanzienlijk verminderd door de coronacrisis? Dan kun je mogelijk Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen bij de gemeente.

De TONK is bedoeld voor noodzakelijke privé woonkosten. De voornaamste kosten zijn:

  • Huur of hypotheek;
  • Kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water;
  • Servicekosten;
  • Gemeentelijke belastingen.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee