Waarom je bedrijf een toekomstvisie nodig heeft (en hoe je dit op papier zet)

Laatste update: 07-05-2024 Leestijd: 5 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Als ondernemer zijn we altijd druk met het opzetten van projecten en uitbouwen van een bedrijf. Hierdoor vergeten we soms waarom we eigenlijk met onze onderneming zijn begonnen, terwijl een bedrijf altijd vanuit een bepaalde visie is ontstaan. Het kan daarom verstandig zijn om jouw toekomstvisie op papier te zetten door middel van een visiedocument. Dit helpt bij het maken van keuzes, aantrekken van investeerders en opdrachtgevers, maar kan ook als leidraad en motivatie voor medewerkers gebruikt worden.

Wat is een toekomstvisie?

Met een toekomstvisie vertel je meer over jouw kijk op de toekomst. Mensen kunnen een toekomstvisie hebben, maar nog vaker zien we dat bedrijven een duidelijke toekomstvisie hebben. We noemen die ook wel een bedrijfsvisie.

Elk bedrijf wil op een andere manier een bijdrage aan de wereld leveren. Een visie vertelt meer hoe het ideale toekomstbeeld van een bedrijf eruitziet en welke bijdrage het bedrijf levert om dit ideaal te bereiken.

Vaak wordt de visie met de missie verward. Toch zit er een wezenlijk verschil tussen deze twee begrippen. De visie vertelt hoe je de toekomst voor je ziet en wat je wilt bereiken om de wereld te verbeteren. Je richt de visie dus op de lange termijn en deze kan eens in de zoveel tijd worden bijgesteld. Met een missie vertel je waarom jouw bedrijf bestaat, voor wie je bestaat, wat je kernwaarden zijn en waar je in gelooft. Je kunt de missie ook wel als de identiteit van je bedrijf zien.

Het belang van een duidelijke toekomstvisie

Het is belangrijk om een duidelijke toekomstvisie te hebben. Hiermee maak je duidelijk waar jouw bedrijf voor staat en waar het naartoe wil. Is de visie duidelijk en concreet, dan kun je alle bedrijfsprocessen hierop aanpassen. Zo zorg je ervoor dat je de visie in elk onderdeel van je bedrijf uitstraalt.

Bij het nemen van belangrijke interne bedrijfsbeslissingen helpt het hebben van een duidelijke visie net zo goed. Bij iedere belangrijke keuze die je moet maken kun je jezelf afvragen welke actie in lijn staat met je toekomstvisie. Je maakt het op deze manier niet alleen makkelijker voor jezelf, maar zorgt er ook voor dat (potentiële) klanten zien dat jouw bedrijf doet waar het voor zegt te staan. Dit klantvertrouwen kan uiteindelijk een bijdrage leveren aan een verhoging van het aantal conversies.

Een duidelijke toekomstvisie kun je als de fundering van een bedrijf zien. Op basis van de visie maak je belangrijke keuzes en zorg je voor extra klantenbinding. Het is daarom erg belangrijk om de toekomstvisie van jouw bedrijf uit te werken.

Toekomstvisie uitwerken in 5 stappen

Met de volgende 5 stappen kun jij de visie van je bedrijf bepalen en formuleren. Dit neem je allemaal op in een visiedocument.

Stap 1: Praat met medewerkers, klanten en partners

Denk samen met medewerkers, klanten en partners eens na over de visie van je bedrijf. Vaak kun je uit dit soort gesprekken veel waardevolle informatie halen waar je in de volgende stappen mee kunt werken. Kom erachter waarom medewerkers voor jou werken, waarom klanten voor jou kiezen en waarom partners graag met je samenwerken.

Je kunt ook naar de visies van partners en klanten kijken. Dit zegt ook vaak iets over je eigen bedrijf. Durf op bepaalde antwoorden door te vragen, want zo kom je achter zo veel mogelijk informatie waar je in de volgende stappen mee kunt werken.

Stap 2: Bepaal op wie je je richt

Welke groep mensen of bedrijven help jij? Als het goed is weet je wie jouw doelgroep is. Wanneer je dat nog niet weet, is het belangrijk om hier achter te komen, want dit is essentieel voor het opzetten van je bedrijfsvisie.

Als je weet wie jij helpt, kun je ook makkelijker formuleren op welke manier jij de toekomst van deze groep wilt verbeteren. En dat is nu precies waar het bij een bedrijfsvisie om gaat.

Stap 3: Formuleer de oplossing

Kijk eens goed naar de oplossing die jij biedt en probeer hier dieper op in te gaan. Even een voorbeeld: een schoenenmerk verkoopt niet zomaar schoenen, maar een fijne wandel- of hardloopervaring. Je zou het nog verder kunnen trekken naar dat het schoenenmerk een gezonde levensstijl verkoopt. Als consument koop je natuurlijk liever een gezonde levensstijl dan slechts een normale schoen. Probeer ook eens op deze manier naar jouw eigen producten en diensten te kijken.

Formuleer ook duidelijk waarom het probleem aangepakt moet worden. Is de wereld een betere plek wanneer dit probleem is opgelost? En waarom? Je kunt op basis hiervan formuleren waarom jouw bedrijf bestaat en welke visie het voor ogen heeft.

Stap 4: Beschrijf je droomscenario

Het helpt om een 20-jarenplan op te stellen. In dit plan formuleer je waar je over 20 jaar wilt staan. Dat kun je misschien lastig inschatten, maar zorg dat je durft te dromen en laat je creativiteit en gedachten de vrije loop. Blijft het lastig om te bepalen waar je over 20 jaar wilt staan? Kijk dan eens waar je over 10 of 5 jaar wilt staan.

Stap 5: Stel een visiedocument op

De antwoorden op de eerdere vragen verwerk je nu in een visiedocument. Hier kun je best een visiedocument sjabloon voor gebruiken. Iedereen die het document leest weet dan precies wat je bedrijfsvisie is. In dit document stel je ook een gedetailleerd actieplan op waarmee je jouw plannen wilt laten slagen.

Op basis van de eerdere antwoorden ga je in één of twee zinnen de bedrijfsvisie formuleren. Zorg ervoor dat de visie AMORE is:

  • Ambitieus
  • Motiverend
  • Onderscheidend
  • Relevant
  • Echt

Bij het opstellen van een visiedocument is het belangrijk om groot te dromen. Wees een inspiratiebron voor iedereen die het document leest. De visie formuleer je kort en bondig en zo specifiek mogelijk. Je kunt beter geen vakjargon gebruiken, want je wilt dat de visie door iedereen begrepen wordt.

Voorbeelden van goede toekomstvisies

Er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven met een sterke toekomstvisie. Wanneer je een bedrijfsvisie opstellen lastig vindt, kun je de visie van andere bedrijven als voorbeeld en inspiratie gebruiken. Hieronder een aantal voorbeelden van bedrijfsvisies van grote en bekende bedrijven.

Nike: ‘‘Alles doen wat mogelijk is om het potentieel van de mens te vergroten’’

LinkedIn: ‘‘Economische kansen creëren voor elk lid van de wereldwijde beroepsbevolking door het ontwikkelen van ‘s werelds eerste Economic Graph’’

Microsoft: ‘‘Mensen en bedrijven wereldwijd helpen om hun potentieel volledig te realiseren’’

Aan de slag met een visiedocument

Het is belangrijk om een visiedocument voor jouw bedrijf op te stellen. Met een visiedocument is het makkelijker om keuzes in lijn met je bedrijfsvisie te maken. Het wordt makkelijker om je bedrijfsdoelen aan investeerders, opdrachtgevers of op social media over te brengen. Ook kan een visiedocument als leidraad voor je werknemers dienen.

FAQ waarom toekomstvisie nodig is

Een bedrijfsvisie is het ideale toekomstbeeld volgens jouw bedrijf. Ieder bedrijf heeft een visie, al hebben veel bedrijven deze in veel gevallen niet duidelijk gedocumenteerd. Je kunt dat doen door middel van een visiedocument, waarin je precies beschrijft hoe je de toekomst voor je ziet en welke bijdrage je wilt leveren om dit toekomstbeeld te realiseren.

De missie vertelt waarom jij als bedrijf bestaat en wat het doel van de onderneming is, terwijl een visie dieper ingaat op hoe je de toekomst voor je ziet en op welke manier je hier een bijdrage aan wilt leveren.

Een visiedocument is een document waar de visie, ofwel het ideale toekomstbeeld van je bedrijf, in opgenomen is. In dit document staat duidelijk geformuleerd waar je naartoe wilt en op welke manier je dat gaat doen.

Een organisatievisie is de visie binnen een interne organisatie. Hier vertel je waar je met elkaar voor staat en waar je samen naartoe wilt werken. Een duidelijke organisatievisie maakt het voor werknemers makkelijker om aan de gewenste bedrijfscultuur deel te nemen en zorgt voor een betere sfeer op de bedrijfsvloer.

Een visie heeft als doel te vertellen waar je als bedrijf voor staat en naartoe wilt. Het hebben van een duidelijke visie helpt bij het maken van belangrijke keuzes en zorgt ervoor dat alle bedrijfsprocessen in lijn staan met de visie.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee