Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.zzpservicedesk.nl (hierna ook te noemen ‘deze website’) van ZZP Servicedesk.nl (hierna ook te noemen ZZP Servicedesk “wij”,”ons” of “onze”).

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van je gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd.

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze leden. Daarom kiezen wij ervoor om de persoonlijke gegevens die wij van je krijgen zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te behandelen. Indien je besluit om gevoelige informatie (onder andere juridische en financiële zaken) te laten regelen, of overweegt dit te doen, dan is het mogelijk dat je persoonsgegevens aan ons verschaft.

Verwerkingsverantwoordelijke:

ZZP Servicedesk / Digital Blockbusters VOF
Roeterskamp 17
7772 MC Hardenberg
Nederland
info@zzpservicedesk.nl
Kamer van Koophandel: 83786813

Beleid
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Ons beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van onze website en door gebruik te maken van onze diensten, verwerken we jouw gegevens zoals we dat in dit document beschrijven. Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze dienstverleningen.

Persoonsgegevens
ZZP Servicedesk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verschaft.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

a. Voor- en achternaam

b. Geslacht

c. Geboortedatum

d. Geboorteplaats

e. Adresgegevens

f. Telefoonnummer

g. E-mailadres

h. IP-adres

i. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op of via deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

j. Locatiegegevens

k. Gegevens over je activiteiten op onze website

l. Lijst met contactgegevens van de klant via een app

m. Internetbrowser en apparaat type

n. IBAN

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens
Om je te kunnen helpen spreekt het voor zich dat we enkele persoonsgegevens van je gebruiken en/of nodig hebben. Verder verzamelen wij ook gegevens over het gebruik van onze website en andere communicatiemiddelen waardoor wij onze service kunnen optimaliseren.

Doeleinden:

a. Verwerken van gegevens van bezoekers, leden en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en;

b. Informatie te verstrekken inhoudende juridische vertegenwoordiging van bezoekers, leden en opdrachtgevers alsook het uitvoeren van de overeenkomst;

c. Verwerken van gegevens van leveranciers, bezoekers, leden (abonnees) en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde de (financiële) administratie te voeren;

d. Verwerken van (e-mail)adressen teneinde aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven te zenden;

e. Verwerken van gegevens ten behoeve van het optimaliseren van advertenties, website, nieuwsbrieven, producten, services en digitale content;

f. Verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.

g. Je gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat ZZP Servicedesk in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zzpservicedesk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

ZZP Servicedesk verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. Het afhandelen van je betaling;

b. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

c. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

d. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

e. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken of juist te verwijderen;

f. Om goederen en diensten bij je af te leveren.

g. Sociale media

h. Indien je met ons communiceert via social media, ontvangen wij je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers-)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht. Alle gegevens die we via social media ontvangen, worden opgeslagen, zoals je NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen leveren of voor analytische doelstellingen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Wij kunnen je gegevens doorgeven aan een samenwerkingspartner binnen de Europese Economische Ruimte. Dit doen wij alleen als wij jouw toestemming hebben gekregen om je door te verwijzen aan een derde partij, ter uitvoering van onze dienstverlening of om je te voorzien van informatie. Deze derde partijen kunnen bijvoorbeeld leveranciers, een advocaten- of accountantskantoor zijn, waarmee wij samenwerken.

Verstrekken van persoonsgegevens aan partijen buiten de Europees Economische Ruimte (EER)
Mogelijk kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan partijen die buiten de EER gevestigd zijn. Dit verstrekken van gegevens vindt plaats in verband met het leveren van informatie en diensten die wij leveren door middel van het gebruik van bepaalde tools. Het bedrijf dat een dergelijke tool levert kan gevestigd zijn buiten de EER. De bedrijven waar wij mee samenwerken buiten de EER zijn gelegen in de VS. Deze bedrijven zijn gecertificeerd bij het Privacy Shield. De Europese Commissie heeft de overeenkomst EU-US Privacy Shield aangenomen voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Dit EU-US Privacy Shield biedt Europese bedrijven de zekerheid over het privacy beschermingsniveau bij bedrijven uit de VS.

Gebruik van cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wij vragen onze bezoekers hiervoor eerst toestemming. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door ons of door derde partijen na je bezoek geplaatst worden op jouw computer, mobiele telefoon of tablet om zo gerichte berichten en advertenties te kunnen tonen.

Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om ons platform te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in je winkelwagentje zit.

Tracking cookies
Tracking cookies worden geplaatst om de websitebezoeker te identificeren. Deze tracking cookies kunnen ook geplaatst worden door derde partijen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de van ons en derden afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor je te maken en het bereik daarvan te meten. Hiervoor maken wij dan gebruik van tools, zoals een Facebook Pixel.

Bewaringstermijn
ZZP Servicedesk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen en het recht van dataportabiliteit waardoor je persoonsgegevens makkelijk kunnen worden overgedragen aan een andere dienst. Hiervoor dien je contact met ons op te nemen. Dit kan via info@staging-zzpservicedesk-staging.kinsta.cloud.

Beveiliging
Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren hebben wij beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Verder hebben we maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Tot slot hebben wij ook een informatieveiligheidsbeleid.

Formulieren en downloads
In de formulieren op de website kunnen we vragen om (bijzondere)persoonsgegevens en andere informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor informatie die je ons verstrekt. De aan ons verstrekte (bijzondere)persoonsgegevens en informatie wordt digitaal verzameld, verwerkt en opgeslagen voor het vermelde doel. In sommige gevallen doen we dit in samenwerking met geselecteerde partners en/of derde partijen om de vermelde doelstelling zo goed mogelijk te kunnen leveren/na komen.

Nieuwsbrief
We versturen regelmatig een nieuwsbrief. Wij maken een onderscheid tussen een partnermailing, informatieve en actualiteiten mailing en een mailing naar onze leden. Onze nieuwsbrieven worden in sommige gevallen in samenwerking met derden opgesteld, zoals bijvoorbeeld OMG/Mailmedia B.V, Agency No9 en Appwiki. Deze nieuwsbrieven worden ingezet om onze leden en niet leden te informeren over actualiteiten betreffende het ondernemen, onze diensten en andere relevante informatie. Je kan je aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website(s). En uitschrijven via de nieuwsbrief met een link onder elke nieuwsbrief die je ontvangt. We gebruiken Mailchimp voor het versturen en verwerken van nieuwsbriefgegevens.

Wijziging Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wanneer wij dit doen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en je gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij je gegevens beschermen.

Vragen van bezoekers
Mocht je vragen hebben over deze Privacyverklaring, laat ons dit dan weten via info@zzpservicedesk.nl

Versie: 5.03.2021.PW