Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Laatste update: 23-03-2024 Leestijd: 4 min Door: Juul Dijkhuis

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers

De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers verzekert het financiële risico van het arbeidsongeschikt raken. Door het niet meer kunnen werken valt het inkomen van een zzp’er weg en er is geen sociale voorziening waar vervolgens een uitkering uit volgt. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is één van de belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers.

Door ziekte, een aandoening of een ongeval kun je niet meer in staat zijn om te werken. Vervolgens ontstaat er een groot financieel tekort. De zzp’er die niet meer kan werken verliest namelijk het inkomen en kan niet putten uit een sociale voorziening. Het goed verzekeren van het risico van het arbeidsongeschikt raken is dus van groot belang.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering start met uitkeren als je door een lichamelijk of geestelijk mankement niet meer kunt werken. Het lukt jou dus niet om inkomen te verdienen met je werk. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekerde jaarbedrag waar voor gekozen is bij het afsluiten van de verzekering.

Bij ziekte breng je de verzekeraar hiervan op de hoogte. Meestal geldt er een eigen risico termijn van 14 of 30 dagen. Daarna start de verzekeraar met uitkeren. De uitkering loopt door zolang je ziek blijft, maar maximaal tot de in de polis vastgelegde einddatum. De verzekeraar kan het volledige jaarlijkse verzekerd bedrag periodiek uitkeren, maar bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid volgt een uitkering van een deel van het verzekerde jaarbedrag.

Verzekering tegen ziekte voor zzp’er van groot belang

De kans om arbeidsongeschikt te raken is klein. Iedereen is weleens één of twee weken ziek, maar daar hoef je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers voor af te sluiten. Je sluit de arbeidsongeschiktheidsverzekering af voor het risico van het langere tijd of blijvend arbeidsongeschikt raken. Zodra je niet meer kunt werken door een ziekte of na een ongeval kun je geen voorzieningen meer treffen waar je inkomen uit krijgt.

Er is maar één financieel vangnet, namelijk een bijstandsuitkering. Of je er recht op hebt hangt onder andere af van het inkomen van de overige gezinsleden, jouw spaarvermogen en de overwaarde in jouw huis. Vertrouw dus niet op een uitkering.

Wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering als zzp'er?

Het wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten is eigenlijk geen keuze, maar een ‘must’. Zonder deze verzekering is het risico gewoon te groot.

Het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid kan kostbaar zijn. De hoogte van de premie is afhankelijk van het beroep. Een aannemer betaalt bijvoorbeeld een hogere premie dan een boekhouder. Dat komt doordat een aannemer een grotere kans heeft om arbeidsongeschikt te raken. Toch moet ook de boekhouder het risico verzekeren. Het niet verzekeren geeft een grote besparing in maandlasten, maar het is een te groot risico om zelf te dragen.

Snel de juiste verzekeringen afsluiten?

Bereken eenvoudig je premie voor de verzekeringen die passen bij jouw bedrijf en sluit de gewenste verzekeringen direct online af.

AOV verplicht als ondernemer?

Nee, je bent niet verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Eigenlijk zou de verzekering wel verplicht moeten zijn, want het is een zeer belangrijke verzekering. De uitgebreide dekking in de AOV zorgt ervoor dat jij je als zelfstandige geen zorgen hoeft te maken op dit vlak. De uitkering kan doorlopen tot je pensioen. Er zijn alternatieven van de AOV in de vorm van bijvoorbeeld een broodfonds, maar deze vangen maar een deel van het probleem op.

De Belastingdienst betaalt een deel van de premie

De betaalde premie is aftrekbaar van het inkomen, een maandelijkse uitkering uit de verzekering is juist weer belast. De betaalde premie kun je dus in mindering brengen op het bruto inkomen. Door het afsluiten van een AOV krijg je een extra aftrekpost. Van een premie vanaf honderd tot een paar honderd euro per maand, krijg je dus een groot deel terug van de Belastingdienst.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Verzekeraars kunnen een extra gunstige premie rekenen voor starters bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar met startersaftrek wordt iets anders bedoeld. Speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking heeft de Belastingdienst een speciale startersaftrek geïntroduceerd. Deze moet je niet verwarren met de startersaftrek waar beginnende gezonde ondernemers gebruik van kunnen maken. Deze speciale startersaftrek is specifiek voor beginnende ondernemers met een beperking. Met een arbeidsbeperking kan het afsluiten van een AOV lastiger worden. Een extra aftrekpost is dus zeker welkom.

Stel de AOV samen die het beste bij jou past

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan zorgen voor hoge maandlasten, maar je kunt de kosten ook zo laag mogelijk houden. De premie is sterk afhankelijk van premiebepalende factoren als de hoogte van het verzekerd bedrag, de eindleeftijd van de verzekering en de mate van arbeidsongeschiktheid waarbij er een uitkering volgt uit de AOV. Je kunt zelf invloed uitoefenen door bijvoorbeeld genoegen te nemen met een eigen risico periode van 30 dagen. In dat geval start de uitkering pas zodra je minimaal 30 dagen door een ziekte of een gebrek niet kunt werken.

Belangrijke tips en meer informatie

Bij het afsluiten van een AOV is het cruciaal om bewuste keuzes te maken over de wachttijd, een passende eindleeftijd, het AOV-criterium en meer. De belangrijkste overwegingen vind je in dit totaaloverzicht.

Ontdek ook meer over de kosten van een AOValternatieve opties en tips om de kosten te beperken.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee