Veelgestelde vragen over inkomensondersteuning Tozo beantwoord

Laatste update: 24-11-2022 Leestijd: 4 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Alle vragen over de Tozo

Onze adviseurs krijgen dagelijks veel vragen binnen over de Tozo-regeling. Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen mét antwoord.

Dit artikel is gepubliceerd op 9 februari 2021.

De Tozo kent twee voorzieningen: inkomensondersteuning voor levensonderhoud en lening voor bedrijfskapitaal. Onderstaande vragen gaan over de inkomensondersteuning. Heb je een vraag over de lening voor bedrijfskapitaal? Ga naar dit artikel.

‘Ik ben zelfstandig ondernemer met een bedrijf in Nederland, maar ik woon in het buitenland (EU). Heb ik recht op de Tozo-uitkering?'

Zelfstandig ondernemers die wonen in België of Duitsland en in Nederland een bedrijf hebben, komen niet in aanmerking voor de Tozo-uitkering. Dit geldt ook voor de Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Voor bijstand voor levensonderhoud moeten deze ondernemers zich wenden tot hun woonland.

Grensondernemers kunnen wel in aanmerking komen voor een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal (max. €10.157,-) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als de in Nederland wonende zelfstandig ondernemers.

‘Ik ben zzp'er in de zorg: kan ik een Tozo-uiterking aanvragen?'

Zzp’ers in de zorg moeten zich in eerste instantie wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) van hun zorgdiensten en met hen nagaan of zij steun kunnen krijgen (continuïteitsbijdrage). Het ministerie van VWS heeft daar met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken over gemaakt. Als er van genoemde inkopers geen steun kan komen, omdat bijvoorbeeld de zorg door de inwoners zelf wordt betaald of als het inkomen van de zzp’er in de zorg onder het sociaal minimum blijft, dan kunnen de zzp'ers in aanmerking komen voor Tozo als ze aan de voorwaarden voldoen.

‘Als beide partners (zoals gehuwden) zelfstandige zijn, hoe gaat dat dan bij een Tozo-aanvraag voor inkomensondersteuning?'

Als beide partners zelfstandige zijn dan kan slechts één van hen een aanvraag voor aanvullende inkomensondersteuning indienen. Laat degene met het laagste inkomen voor beide partners de aanvraag invullen. De aanvraag moet door beide partners ondertekend worden.

Per zelfstandige kan er wel een aanvraag voor Tozo-lening voor bedrijfskapitaal worden ingediend.

‘Ik ben getrouwd en met mijn zoon heb ik een VOF. Mijn zoon is meerderjarig en woont nog bij ons thuis. Kan mijn zoon ook een Tozo-aanvraag indienen?'

Door de coronacrisis zijn beide vennoten hun inkomen kwijtgeraakt en kunnen beide inkomensondersteuning aanvragen ervan uitgaande dat de zoon niet onder een uitsluitingsgrond valt. Dit is het geval als de zoon studiefinanciering ontvangt.

‘Ik ben zelfstandige, maar kan niet aan het urencriterium voldoen. Kan ik dan een Tozo-uitkering aanvragen?'

Als je als zelfstandige voor de coronacrisis niet aan het urencriterium voldeed kom je niet in aanmerking voor de inkomensondersteuning. Je kunt wel eventueel een beroep doen op de gewone bijstand op basis van de Participatiewet. Bij je woongemeente kun je deze bijstand aanvragen. Anders dan bij de Tozo-aanvraag, wordt naast het eventuele partnerinkomen en nu ook naar het vermogen gekeken.

‘Ik ben ondernemer en gescheiden. Ik ontvang alimentatie van mijn ex-partner. Word ik daarvoor gekort op mijn Tozo-uitkering?'

Zowel de partner- als de kinderalimentatie behoren tot het inkomen en zullen dus invloed hebben op de hoogte van de netto Tozo-uitkering.

‘Ik ben naast mijn studie werkzaam als zelfstandig ondernemer. Heb ik recht op een Tozo-uitkering?'

Studenten die (naast hun studie) als zelfstandige werken, jonger zijn dan 27 jaar en aanspraak kunnen maken op studiefinanciering, hebben geen recht op een Tozo-uitkering.

Een uitzondering is gemaakt voor ondernemers die jonger zijn dan 27 jaar en die niet studeren, maar wel aanspraak op studiefinanciering hebben, als zij gaan studeren. Zij komen wel in aanmerking voor de Tozo als zij aan de voorwaarden voldoen.

Voor (studerende) ondernemers van 27 jaar of ouder die een (studerende) partner hebben wordt per geval beoordeeld of de ondernemer en zijn partner zijn aangewezen op de onderneming om in hun levensonderhoud te voorzien of dat studiefinanciering passend en toereikend is. Als deze niet toereikend is dan komt de ondernemer in aanmerking voor een (aanvullende) uitkering op basis van de Tozo.

‘Ik ben DGA, moet ik nu ook aan het urencriterium voldoen?'

Als zzp'er kun je een BV hebben. In veel gevallen ben je dan directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een DGA die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen kan in principe een beroep doen op de Tozo-regeling, als hij voldoet aan de wettelijke eisen; het urencriterium, volledige zeggenschap in zijn B.V., niet verplicht verzekerd en het dragen van de financiële risico’s.

Een DGA hoeft normaal niet aan te tonen dat hij voldoet aan het urencriterium, maar bij de Tozo-aanvraag moet hij kunnen aantonen dat hij minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in de onderneming werkt. Dit kan door bijvoorbeeld facturen voor verricht werk aan te tonen. Daarnaast dient hij naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn BV nu geen salaris kan betalen als gevolg van de coronamaatregelen.

‘Voor hoeveel maanden kun je Tozo aanvragen?'

De Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud kan worden aangevraagd voor maximaal 6 maanden, in de periode oktober 2020 t/m maart 2021.

Vanaf 1 april 2021 kan een Tozo 4 uitkering worden aangevraagd. Deze loopt tot maximaal 1 juli 2021.

‘Kan ik Tozo 3 nog aanvragen met terugwerkende kracht?'

Tozo 3 kun je niet over de hele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen. Vanaf februari 2021 kan de Tozo 3 inkomensondersteuning worden aangevraagd vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan.

Vraag je bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 februari 2021, dan kan je deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Heb je een andere vraag over de inkomensondersteuning (Tozo)? Stuur een mail naar support@zzpservicedesk.nl.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee