Zzp’er in de culturele of creatieve sector? Dit zijn de financiële regelingen tijdens corona

Laatste update: 04-01-2023 Leestijd: 3 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Finaciële regelingen

Als zzp'er in de culturele en creatieve sector kun je tijdens deze pandemie een beroep doen op stimuleringsregelingen voor jouw branche en op algemene financiële regelingen. Hieronder vind je een beknopt overzicht.

Dit artikel is gepubliceerd op 28 december 2020

Algemene financiële regelingen

Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

Als je inkomen door de coronacrisis beneden het sociaal minimum daalt, kun je een beroep doen op een Tozo-uitkerfing. Ook is bedrijfskrediet mogelijk wanneer je in liquiditeitsproblemen komt. Bij de huidige Tozo 3-regeling wordt niet gekeken naar je vermogen. Wel wordt rekening gehouden met een eventueel inkomen uit loondienst van jou en/of van je partner. De Tozo 3-uitkering kan worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021. Je kunt Tozo 3 aanvragen bij jouw woongemeente.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Als je omzet meer dan 30% is gedaald door de pandemie en je de vaste lasten niet meer kunt betalen, heb je misschien recht op TVL.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Steeds meer huishoudens komen door de coronacrisis in financiële problemen. Daarom heeft het kabinet besloten dat gemeenten extra hulp gaan bieden aan mensen die de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan zzp’ers waarvan de opdrachten afgezegd worden, die in quarantaine moeten en daarmee niet geholpen worden door de huidige maatregelen.

De TONK is gebaseerd op bijzondere bijstand en treedt waarschijnlijk per februari 2021 in werking.

Belastingmaatregelen

Ondernemers die de belasting niet of niet op tijd kunnen betalen, kunnen tot 1 april 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of een eerdere aanvraag verlengen.

Om te voorkomen dat zzp’ers in 2020 niet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur en daarmee het recht op zelfstandigen- en eventueel startersaftrek verliezen, gaat de Belastingdienst er van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 vanuit dat deze zzp’ers ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed.

Krediet bij Qredits

Krediet bij Qredits? Dan kun je daar uitstel van aflossing aanvragen voor zes maanden. Tijdens deze periode betaal je 2% rente. Meer informatie vind je op de website van Qredits.

Verruiming BMKB (Borgstelling MKB-kredieten)

Hiermee wordt onder meer de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Omdat banken daarmee gemakkelijker krediet kunnen verstrekken heb je de mogelijkheid om sneller een (grotere) lening te krijgen.

Stimuleringsregelingen voor de culturele en creatieve sector

Subsidies van de zes rijkscultuurfondsen

Het doel van de subsidies is om zelfstandige kunstenaars en creatieve professionals in de culturele en creatieve sector financieel te ondersteunen. Bijvoorbeeld schrijvers, acteurs, musici en filmmakers. Met de Impulsregelingen Beroepspraktijk stimuleren de fondsen de ontwikkeling van eigen werk en het vinden van nieuwe verdienmodellen.

Lees bij het voor jou relevante cultuurfonds wat er mogelijk is. Soms zijn meerdere fondsen van toepassing op jouw situatie.

De zes rijkscultuurfondsen:
Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds Podiumkunsten
Mondriaanfonds
Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie
Nederlands Letterenfonds
Filmfonds

Subsidies van het Steunfonds Rechtensector (waaronder Noodfonds Muziek)

Hiermee wordt het maken van nieuwe werken (zoals boeken, beeld, muziek, films) financieel gestimuleerd. Lees hier meer over doelgroepen en de uitvoerende organisaties.

Programma Permanente professionele ontwikkeling (PPO)

PPO draagt financieel maximaal een derde bij aan de ontwikkelingsplannen van professionals in de creatieve of culturele sector. Voor zzp'ers is tijdelijk een extra bijdrage mogelijk.

De Cultuurlening

Bij de Stichting Cultuur+Ondernemen kun je een bedrijfslening tegen lage rente aanvragen. Bij dit kenniscentrum kun je ook een oriëntatiegesprek plannen.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee