Gratis premium Download

Bezwaarschrift BOX 3-heffing 2019

Invulmodel bezwaarschrift

Vanaf 1 januari 2017 geldt er een nieuwe gestaffelde wijze van box 3-heffing in de inkomstenbelasting. In het ergste geval betaal je 5,38% effectieve belasting over iedere 1.000 euro die je hebt. Dit kan in individuele zaken onevenredig of zelfs buitensporig nadeel opleveren.

Deze box 3 heffing kan in strijd zijn met art. 1 Eerste protocol EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Hierin is het recht op ongestoord genot van eigendom geregeld.

Op dit moment is er geen zicht op een politieke oplossing. Daarom is het van belang om wederom een signaal af te geven aan de overheid en op te roepen tot een rechtvaardiger box 3-stelsel.

Gratis download (invulmodel)

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.