Samenwerken met andere zzp’ers? Start een coöperatie

Laatste update: 07-05-2024 Leestijd: 4 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Samenwerken in een cooperatie

Wil je samenwerken met andere zzp’ers? Dan is het verstandig om die samenwerking goed te regelen. Een plan op een bierviltje biedt je immers niet genoeg richtlijnen en zekerheid. Start daarom een coöperatie.

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een zelfstandige rechtspersoon, draait om solidariteit en is gebaseerd op geven én nemen. De leden zijn samen eigenaar en verantwoordelijk voor het gezamenlijke inkomen. Samenwerken in een coöperatie heeft verschillende voordelen:

 • je deelt inkoopkosten,
 • je verhoogt het rendement,
 • je hebt meer schaalgrootte,
 • en je bent beter zichtbaar voor de buitenwereld

Nog meer voordelen

Daarnaast is er geen wettelijk vermogen vereist, heb je meer vrijheid in het bepalen van de aansprakelijkheid, is deze vorm fiscaal transparant en heb je veel vrijheid in het maken van statuten en onderlinge regelingen. De leden vormen samen ook een klankbord, wat ondernemen makkelijker en vaak ook leuker maakt.

Tip: Als je voor bepaalde projecten gaat samenwerken met andere zzp’ers is een duidelijke taakverdeling van groot belang. Om deze projecten en taken te managen kun je bijvoorbeeld een online tool gebruiken. Naast dat dit zorgt voor overzicht kun je met zo’n tool ook doelen stellen en offertes en facturen uitbrengen. Voorbeelden van dit soort tools zijn:

monday
Projectmanagement – Monday

1 van de beste tools voor projecten

Bekijk nu

Wanneer moet ik een coöperatie oprichten?

Voor een eenmalige samenwerking of project heb je genoeg aan een contract. Ondernemer A is de opdrachtgever en huurt ondernemer B in. Die afspraak leg je vast in een contract. Wil je structureel samenwerken, dan heb je verschillende opties: naast een coöperatie kun je ook kiezen voor een Flex BV, VOF of een maatschap. Weeg af wat voor jou geschikt is: Wil je zelfstandig ondernemer blijven? Wil je onder één handelsnaam naar buiten treden? Of heb je als doel om de onderneming te verkopen?

Keuzes die je moet maken voor je een coöperatie opricht

Voordat je een coöperatie opricht en naar de notaris gaat om hem vast te leggen, moet je bedenken hoe hij er dan precies uit moet zien. Denk aan:

 • De waarden van de coöperatie
 • Bepaal vooraf wat het doel van de samenwerking is. En vooral: hoe dragen de leden daar aan bij? Een coöperatie valt of staat met wederzijds vertrouwen en motivatie. Dat kun je vastleggen in een gedragscode. Niet verplicht, wel heel handig.
 • Het lidmaatschap: Wie zijn de leden en hoe is de taakverdeling tussen de verschillende zelfstandigen? Wie mag lid worden en welk kapitaal brengen leden mee? Hoe is het stemrecht geregeld?
 • Werk- en winstverdeling tussen leden: De coöperatie is belastingplichtig en betaalt vennootschapsbelasting over de winst. Alle leden betalen zelf belasting over de winst die zij uit de samenwerking ontvangen (via de inkomstenbelasting). Maak van tevoren afspraken over de winstverdeling tussen de leden, op basis van het werk dat ze uitvoeren.

Let als zelfstandige wel op dat je ook je opdrachtgevers buiten de coöperatie behoudt. Anders loop je de kans dat je niet meer als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt gezien.

Aansprakelijkheid

Een coöperatie is een rechtspersoon en dus aansprakelijk. Alle leden zijn aansprakelijk bij schulden als de coöperatie wordt ontbonden. Die aansprakelijkheid kun je wel vooraf beperken, door bijvoorbeeld te kiezen voor een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (BA) of een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA). Dat biedt bescherming van je privévermogen.

Leg het vast bij de notaris

Als het denkwerk erop zit, ga je voor oprichting naar de notaris. Daar stel je met minimaal twee personen een akte op. De oprichting gaat volgens standaardregels. Via het aanvullende deel van de statuten leg je ook andere afspraken en keuzes vast. In de notulen of het reglement regel je ook wat de eigendomsverhouding is. Daarna schrijf je je in het Handelsregister in.

Wat je nog meer moet weten voordat je een coöperatie opricht

 • In de handelsnaam moet je ‘coöperatie’ vermelden.
 • Een coöperatie stelt jaarstukken op en maakt deze openbaar.
 • De algemene ledenvergadering heeft de hoogste zeggenschap. Het bestuur wordt benoemd op die vergadering en heeft de dagelijkse leiding.
 • Denk ook aan de algemene voorwaarden die je verstrekt bij offertes en opdrachten. Zijn die toereikend voor jullie gezamenlijke doel?
 • Win van te voren ook juridisch en financieel advies in, bijvoorbeeld over de winstverwachting en -verdeling, structuur, dagelijkse leiding en over wat elk lid inbrengt en haalt.
 • Verschillende disciplines kunnen elkaar aanvullen, maar ook afstoten. Zorg dat je het doel van jullie coöperatie dus vooraf helder hebt, én welke (type) ondernemers je daarbij nodig hebt.

Tip: Zo start je succesvol!

Starten was nog nooit zo eenvoudig met onze GRATIS starterschecklist boordevol tips, tricks en een te volgen stappenplan. Succesvol starten doe je zo!

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee