Verzekering zzp’er in de bouw

Laatste update: 24-03-2024 Leestijd: 4 min Door: Juul Dijkhuis

Verzekering in de bouw

Vooral voor een zzp’er in de bouw is het belangrijk om goed te letten op de verzekeringen die strikt noodzakelijk zijn. Er kleven namelijk veel risico’s aan de werkzaamheden, en het gaat meestal om kostbare of zelfs onbetaalbare risico’s. Met de juiste verzekeringen kun jij je concentreren op je werk. Als je per ongeluk een schade veroorzaakt, zal de verzekeraar de lasten dragen en de schadeafwikkeling verzorgen.

Bij het verzekeren is vooral de aansprakelijkheid een kwestie om goed op te letten. Zzp’ers in de bouw hebben ook nog dure spullen waar ze mee werken. Ook deze kun je goed verzekeren. Houd er ook rekening mee dat je zelf ook getroffen kunt worden door drama. Welke verzekeringen je niet zonder kunt, nemen we jou in mee. Onder zzp’ers in de bouw valt bijvoorbeeld een: loodgieter, elektricien en een zzp’er in de installatie. Het verzekeren van personeel laten we buiten beschouwing, want dat heeft geen betrekking op zzp’ers.

 

Welke verzekering heb ik nodig als zzp'er in de bouw?

Voor de overzichtelijkheid zullen we eerst opsommen welke verzekeringen je af kunt sluiten. Niet al deze verzekeringen zijn noodzakelijk voor alle zzp’ers in de bouw, maar laat je wel goed adviseren en laat één van deze verzekeringen niet achterwege zonder een goed onderbouwd advies.

Interessante verzekeringen voor in de bouw met korte uitleg

Noodzakelijke verzekeringen voor zzp’ers in de bouw zijn:

  • CAR verzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Verzekering voor de bedrijfsbus
  • Gereedschap en materiaal in je werkplaats
  • Gereedschap en materiaal in je bus en werkplaats
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Rechtshulp

Wat is een CAR verzekering?

De afkorting CAR staat voor ‘Construction All Risk’. Deze verzekering vergoedt schade die is ontstaan door het bouwen, verbouwen of het monteren. Het gaat bijvoorbeeld om een huis dat beschadigd raakt door bouwwerkzaamheden of zonnepanelen worden foutief gemonteerd waar een materiele  schade door ontstaat. De CAR verzekering richt zich op materiele schade veroorzaakt door en tijdens het bouwen. Ook schade door storm, brand en diefstal zijn verzekerd. Deze verzekering vervangt de aansprakelijkheidsverzekering niet.

Aansprakelijkheid verzekeren

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzeker je gevaren die je bij anderen kunt aanrichten. De CAR richt zich vooral op schades aan het verbouwde pand zelf, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is veel breder. De verzekering dekt materiele en letselschade aan personen. De schade moet betrekking hebben op de werkzaamheden die je uitvoert. Een loodgieter heeft bijvoorbeeld geen dekking als hij of zij daarnaast ook nog werkt als dakdekker, zonder dat de verzekeraar hiervan op de hoogte is. Zorg er dus voor dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgestemd op de werkzaamheden.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht voor zzp'ers in de bouw?

Nee, verplicht is het niet. Het hebben van deze verzekeringen kan wel een voorwaarde zijn om voor klussen in aanmerking te komen.

Bedrijfsbus verzekeren

Het verzekeren va een bedrijfsbus moet op een speciale op het risico afgestemde verzekering. Voor een dergelijke verzekering worden andere vragen gesteld in vergelijking met het afsluiten van een verzekering voor een privé auto. De gemiddelde premie is ook hoger. Je kunt kiezen tussen drie verschillende dekkingen, namelijk:

  • WA
  • WA beperkt casco
  • All risks (WA casco)

Let goed op de verschillen in de polisvoorwaarden van verzekeraars. Bij schade wil je namelijk wel de dekking hebben die je verwacht.

Gereedschap en materiaal in je werkplaats

Met de inventaris- en goederenverzekering verzeker je jouw gereedschappen, voorraden, materialen en andere bedrijfsmiddelen. Bijvoorbeeld bij schade door storm, diefstal of door een brand vergoedt de verzekeraar de ontstane schade. Als de spullen liggen in een eigen bedrijfspand, heb je voor het pand uiteraard een opstalverzekering nodig.

Gereedschap en materiaal in je bus en werkplaats

Vervoer je vaak kostbare spullen in je bestelauto? Hiervoor is maar beperkt of zelfs geen dekking onder de inventaris- en goederenverzekering. Je loopt dus een groot risico als je jouw bus onbeheerd bij een klant achter laat met voor duizenden euro’s aan spullen er in. Heb hier aandacht voor bij het verzekeren van je spullen. Met een goederentransportverzekering kun je dure spullen verzekeren. Bij sommige verzekeraars is het ook mogelijk om spullen in de verzekering van de bus mee te verzekeren tot een bepaald bedrag.

Arbeidsongeschiktheid

Door een ongeval of een ziekte kun je niet meer in staat zijn om te werken. Dat kan komen door een lichamelijke of geestelijke oorzaak. Je kunt niet zonder een inkomen leven, dus kun je maar beter een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Deze verzekering kun je gebruik van maken als je tijdelijk niet kunt werken door bijvoorbeeld een gebroken been. De belangrijkste reden voor het afsluiten van een AOV is jezelf echter indekken tegen blijvende arbeidsongeschiktheid. Stel je voor dat je vanaf nu tot je pensioendatum je inkomen verliest. De consequenties zijn niet te overzien als je niet verzekerd bent.

Snel de juiste verzekeringen afsluiten?

Bereken eenvoudig je premie voor de verzekeringen die passen bij jouw bedrijf en sluit de gewenste verzekeringen direct online af.

Rechtshulp

Van de aanvullende verzekeringen waar je tussen kunt kiezen is de rechtshulp (rechtsbijstandverzekering) nog wel een noemenswaardige verzekering. Het lijkt niet de meest voor de hand liggende verzekering voor een freelancer in de bouw, maar het kan zeker van toegevoegde waarde zijn. Je kunt bijvoorbeeld in een geschil terechtkomen of je wilt zelf iemand aansprakelijk stellen voor schade aan jou door anderen. Met een rechtshulp hoef je de juridische kosten niet zelf te dragen. Zeker een verzekering om te overwegen.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee