Welke verzekering heb ik nodig als zzp’er?

Laatste update: 08-04-2024 Leestijd: 7 min Door: Juul Dijkhuis

Verzekeringen voor zzp'ers

Een belangrijke eerste vraag na het inschrijven bij de KvK is: ‘Welke verzekering heb ik nodig als zzp'er’. Dit lijkt een lastige vraag, maar met ons advies weet je waar je aan toe bent en welke verzekeringen verplicht en noodzakelijk zijn. De verzekeringen waar je echt niet zonder kunt als zzp’er lichten wij toe. Ook vertellen wij jou waarom ze zo belangrijk zijn.

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat het verzekeren van risico’s later nog wel een keer kan. Dat klopt voor sommige verzekeringen, maar voor de meeste verzekeringen is het belangrijk om ze te regelen vóór of direct na de inschrijving bij de KvK. Werken als ondernemer (zzp’er / freelancer) vraagt om een goede basis, dus denk in ieder geval om de meest noodzakelijke verzekeringen.

Welke verzekeringen heb ik nodig als zzp'er?

We kunnen een onderscheid maken in verschillende soorten verzekeringen. Er wordt een scala aan verzekeringen aangeboden. De truc is om alleen te verzekeren wat echt nodig is. Er zijn verzekeringen die verplicht zijn, tevens raden wij nog een aantal verzekeringen aan. Daarnaast zijn er verzekeringen die minder noodzakelijk zijn. Of voor jou zelfs af te raden zijn. Wij nemen jou eerst mee in de verplichte verzekeringen en vervolgens in de verzekeringen die wij aanraden voor zzp’ers.

Snel de juiste verzekeringen afsluiten?

Bereken eenvoudig je premie voor de verzekeringen die passen bij jouw bedrijf en sluit de gewenste verzekeringen direct online af.

Verplichte verzekeringen zzp'er

Wettelijk gezien zijn er weinig verzekeringen die verplicht zijn. De verzekeringen die wel verplicht zijn, moet je ook afsluiten zonder een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De zorgverzekering is bijvoorbeeld verplicht, maar voor deze verzekering maakt het geen verschil of je een particulier of ondernemer bent. Jaarlijks vóór 1 januari kies je een zorgverzekering voor het komende jaar. Door je inschrijving als ondernemer verandert er niets aan je zorgverzekering.

Ook ben je verplicht om je (zakelijke) auto te verzekeren. Voor het verzekeren van een bedrijfsauto gelden andere polisvoorwaarden dan voor een particulier gebruikte auto. Ga je een privé auto zakelijk gebruiken? Breng de verzekeraar hiervan op de hoogte. Anders kan dit gevolgen hebben voor een vergoeding bij schade aan de auto.

Andere verplichte verzekeringen zijn de zogenaamde volksverzekeringen (bijvoorbeeld AOW). Hier hoef je niet zelf voor in actie te komen. De premie betaal je via de inkomstenbelasting aan de Belastingdienst.

Vrijwillige verzekeringen zzp’er

De vrijwillige verzekeringen ben je niet wettelijk toe verplicht. Voor het goed kunnen functioneren als ondernemer, zijn er meerdere verzekeringen waar je niet zonder kunt. Het gaat bijvoorbeeld om verzekeringen die schade aan je klanten betalen en verzekeringen die jouw bezittingen beschermen tegen diefstal, stormschade en brand.

Advies: Welke verzekeringen raden wij zzp'ers aan?

De verzekeringen die wij adviseren zijn vrijwillige verzekeringen. Toch kunnen ze op bepaalde manieren verplicht zijn. Na het kopen van een bedrijfspand met behulp van een hypotheek, kan de geldverstrekker jou verplichten om een opstalverzekering af te sluiten. Een aantal verzekeringen zijn dermate belangrijk dat een verplichting om ze af te sluiten niet zou misstaan. Wij adviseren voor (startende) zzp’ers in ieder geval onderstaande verzekeringen af te sluiten.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer kun je tegenvallers hebben die financieel niet door jezelf op te vangen zijn. Een installateur van cv’s die per ongeluk een verkeerde bekabeling aanbrengt, waardoor de cv kapot gaat, zorgt al voor een flinke kostenpost. De ellende is nog veel groter als door de verkeerde installatie het huis in de brand vliegt. Dergelijke schades kun je verzekeren met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het gaat om het verzekeren van de ondernemersrisico’s die een zzp’er niet zelf kan dragen. Afhankelijk van het vakgebied kan de premie voor deze verzekering beperkt blijven tot tientallen euro’s per jaar.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Door een verkeerd advies kan de aansprakelijkheid ook beperkt blijven tot vermogensschade. Een advocaat geeft bijvoorbeeld een verkeerd fiscaal advies waardoor een bedrijf duizenden euro’s aan schade oploopt. Naast fouten in de advisering kan het ook gaan om foute berekeningen van een architect. Zuivere vermogensschades zijn niet verzekerd in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De premie en de polisvoorwaarden zijn sterk afhankelijk van het vakgebied. De verschillen hierin zijn groot per vakgebied en verzekeraar.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Door een ziekte, ongeval of een aandoening kun je arbeidsongeschikt raken. In dat geval kun je niet meer werken en vallen de inkomsten in één keer weg. Een werknemer kan in dat geval een beroep doen op de WIA. Voor een ondernemer is er vanuit de sociale zekerheid niets geregeld. In een uiterste geval is er een beroep mogelijk op een bijstandsuitkering. Om te bepalen of je hier recht op hebt wordt er ook gekeken naar het inkomen van gezinsleden, naar vermogen en naar overwaarde in de woning. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je als zzp’er echt niet zonder. De premie hiervoor is naar verhouding hoog, maar met advies van een verzekeringsexpert kun je de premie zo laag mogelijk houden. De polisvoorwaarden moet wel goed op worden gelet. Het moet namelijk wel een volwaardige verzekering zijn.

Cyberverzekering

Voor een aannemer of een loodgieter is een cyberverzekering misschien niet de belangrijkste verzekering, maar ook zzp’ers die niet volledig afhankelijk zijn van het online werken kunnen de cyberverzekering nodig hebben. Het kan een verlengstuk zijn van de aansprakelijkheidsverzekering. Door een hack kan informatie van jouw klanten in verkeerde handen terechtkomen. De verzekeraar helpt jou om de gevolgen te beperken en om bijvoorbeeld de administratie weer op orde te brengen. Voor zzp’ers die sterk afhankelijk zijn van werkende computersystemen is de cyberverzekering van een nog grotere toegevoegde waarde. Het is niet de verzekering die je misschien gelijk afsluit bij het starten als zzp’er, maar het is wel een verzekering waar aandacht voor moet zijn.

Opstalverzekering en de goederen- en inventarisverzekering

Na een inbraak, waterschade, storm of een uitslaande brand kan de schade groot zijn. De meeste schades blijven beperkt. Toch raden we aan om je spullen goed te verzekeren. De bedrijfsmiddelen, grondstoffen en voorraden verzeker je met de goederen- en inventarisverzekering en het huis met een opstalverzekering. Ook voor startende zzp’ers is deze verzekering belangrijk. Zakelijke spullen zijn namelijk niet of maar beperkt verzekerd in de inboedelverzekering. Een opstalverzekering heb je alleen nodig als jouw onderneming een pand bezit. Zzp’ers die vanuit huis werken hebben meestal geen zakelijke opstalverzekering nodig.

Bedrijfsschadeverzekering

Het vergoed krijgen van schade na bijvoorbeeld een brand is nog maar een deel van de oplossing. Als je door de brand tijdelijk niet kunt werken omdat jouw bedrijfsmiddelen verloren zijn gegaan, zorgt de schade ook nog voor een sterke daling van de omzet. Of de omzet valt zelfs volledig weg. Met een bedrijfsschade kun je de gevolgschade van een voorval verzekeren. Als het bedrijfspand is verwoest krijg je bijvoorbeeld 26 weken de omzet doorbetaald en de verzekeraar helpt bij het zo snel mogelijk weer volledig kunnen functioneren van de onderneming.

Pensioen opbouwen

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd heb je recht op een AOW-uitkering. De hoogte van de uitkering is een percentage van het minimumloon. De meeste freelancers (zzp’ers) vallen niet onder een verplicht pensioenfonds. Dus moet je zelf in actie komen om een voorziening op te bouwen. Er wordt vaak te complex gedacht over de term pensioen. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om maandelijks of jaarlijks een bedrag te storten in een lijfrentevoorziening. Zodra je met pensioen gaat, kun je het opgebouwde kapitaal gebruiken voor een periodieke uitkering. Er zijn plannen voor een verplicht pensioen voor zzp’ers, echter het blijft nog steeds bij plannen.

Minder noodzakelijke verzekeringen

Er zijn ook een aantal verzekeringen die zeker van toegevoegde waarde zijn, maar die minder urgent kunnen zijn. Het gaat om de volgende twee verzekeringen.

Rechtsbijstandsverzekering

Een juridisch conflict kan zorgen voor hoge kosten voor het uitvechten van een geschil. Je kunt zelf iemand aanspreken omdat je bijvoorbeeld een vordering op ze hebt (bijvoorbeeld een onbetaalde factuur). Of je wordt door iemand aangesproken omdat ze bijvoorbeeld een schadeclaim bij jou indienen. Met de rechtsbijstandsverzekering verzeker je de juridische kosten. Deze verzekering kan zeker nuttig zijn, maar is niet de meest noodzakelijke verzekering.

Overlijdensrisicoverzekering

Het overlijden heeft vaak grote financiële gevolgen voor je nabestaanden. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je jouw nabestaanden verzorgd achter laten. Dit is zeker een nuttige verzekering, maar de overlijdensrisicoverzekering staat los van het ondernemerschap. Je kunt beter een overlijdensrisicoverzekering afsluiten als particulier. Het starten als ondernemer maakt de overlijdensrisicoverzekering wel meer noodzakelijk. Werknemers bouwen via de werkgever vaak een nabestaandenpensioen op. Ondernemers moeten deze voorziening zelf treffen.

Mogelijke verzekeringen voor zzp'ers

Samenvattend zijn de volgende verzekeringen noodzakelijk, wenselijk of optioneel:

 • Aan te raden verzekeringen
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Cyberverzekering
  • Opstalverzekering en de goederen- en inventarisverzekering
  • Bedrijfsschadeverzekering
  • Pensioen
 • Minder noodzakelijke verzekeringen
  • Rechtsbijstandsverzekering
  • Overlijdensrisicoverzekering

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee