Hoe bereken je dividendbelasting?

Laatste update: 07-03-2024 Leestijd: 3 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Man berekent dividendbelasting op zijn laptop

Je berekent de dividendbelasting door de heffing van de Belastingdienst te berekenen over het dividendbedrag. Het gaat om een heffing van 15%. Daarnaast betaalt de dividendontvanger ook nog een heffing. Het dividend is een uitbetaling van de winst aan de aandeelhouders. Hoe je de dividendbelasting berekent, leer je hier in ons stappenplan.

Dividend is een uitkering die de aandeelhouders ontvangen als eigenaren van het bedrijf. Zie het als het uitdelen van een deel van de gemaakte winst aan de eigenaren van een bedrijf. Je kunt dividend krijgen als je aandelen bezit van een nv of een bv. Een bedrijf is overigens niet verplicht om dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Er is alleen dividendbelasting verschuldigd bij het uitdelen van winst aan de aandeelhouders.

Wat is dividendbelasting uitgelegd in Jip en Janneke-taal?

Dividendbelasting is een heffing over de uitgekeerde winst aan aandeelhouders. In tegenstelling tot uitgekeerd salaris wordt over dit bedrag geen inkomstenbelasting geheven, want het is geen uitbetaling voor gedane werkzaamheden. Dividend krijg je namelijk omdat je een deel van het bedrijf (een aandeel) bezit.

De Belastingdienst houdt een heffing in op het dividend, namelijk de dividendbelasting. Deze bedraagt 15% van het uitgekeerde bedrag, betaald door het uitkerende bedrijf. De dividendontvanger betaalt inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over het bruto dividend, minus het bedrag dat het bedrijf al heeft afgerekend met de Belastingdienst.

Waarom keren bedrijven dividend uit?

Bedrijven keren dividend uit om aandeelhouders tevreden te houden. De aandelen in het bedrijf zijn een investering van de aandeelhouders. Als ze geen dividend uitgekeerd krijgen, ontvangen ze dus geen rendement uitgekeerd door het bedrijf. Ze kunnen dan wel rendement hebben, namelijk doordat het bedrijf meer waard is geworden. Door het uitkeren van dividend krijgen de aandeelhouders dus een deel van de waarde gestort of in extra aandelen uitgekeerd.

Wat is het verschil tussen cashdividend & stockdividend?

Het verschil tussen cashdividend en stockdividend zit in de manier waarop het wordt uitgekeerd. Bij cashdividend krijgt de aandeelhouder uitbetaald in geld en bij stockdividend in extra aandelen in het bedrijf. Met stockdividend keert een bedrijf dus extra aandelen uit. In plaats van een uitbetaling in geld te krijgen, worden de aandeelhouders voor een groter deel eigenaar van het bedrijf. Om ervoor te zorgen dat de ontvanger van het dividend de dividendbelasting kan afrekenen, wordt stockdividend altijd uitgekeerd in combinatie met cashdividend.

Voorbeeld: in 4 stappen dividendbelasting uitrekenen

In 4 stappen leggen we uit hoe een bedrijf de hoogte van de dividendbelasting berekent. Hierbij gaan we uit van een uitbetaling in deels stockdividend en deels cashdividend.

Stap 1: Bepaal de hoogte van het dividend

Een bedrijf stelt zelf vast wat er aan geld en aandelen wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Een bedrijf heeft bijvoorbeeld een aandeelkapitaal van €100.000. Het dividendpercentage is vastgesteld op 4%, waarvan 50% in stockdividend en 50% in cashdividend. De totale waarde van het dividend bedraagt dus: €100.000 x 4% = €4.000. Hiervan wordt €2.000 uitgedrukt in stockdividend en €2.000 in cashdividend.

Stap 2: De hoogte van de dividendbelasting bepalen

De heffing bedraagt 15% van zowel het stock- als het cashdividend. De berekening is dus: €4.000 x 15% = €600. De dividendbelasting wordt vervolgens verrekend met het cashdividend. Het netto cashdividend komt dus uit op: €2.000 – €600 = €1.400. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het bedrijf zorgt namelijk voor het verrekenen van de dividendbelasting met de Belastingdienst.

Stap 3: Bepalen waar aandeelhouders recht op hebben

In totaal werd er voor €4.000 aan dividend uitgekeerd. Na verrekening van de 15% belasting blijft er €3.400 van over. Als dividend krijgen de aandeelhouders voor €2.000 aan aandelen en nog voor €1.400 aan geld uitgekeerd. Als de nominale waarde van één aandeel €250 bedraagt, worden er in totaal: €2.000 / €250 = 8 aandelen uitgegeven als stockdividend.

Stap 4: De dividendontvanger moet ook nog belasting afrekenen

De ontvanger moet over het dividendbedrag nog inkomstenbelasting betalen (als de ontvanger ondernemer voor de inkomstenbelasting is) of vennootschapsbelasting (als de ontvanger een BV of NV is). Bij de inkomstenbelasting gaat het om Tarief box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang), wat in 2024 26,9% bedraagt over het bruto uitgekeerd bedrag. De vennootschapsbelasting in 2024 over winst t/m € 200.000 bedraagt 19%. Voor meer dan € 200.000 winst bedraagt de vennootschapsbelasting 25,8%.

Laten we zeggen dat het in ons voorbeeld gaat over inkomstenbelasting van 26,9%. Over het bruto dividendbedrag van €4.000 is dat €1.076. Omdat de uitkerende bv of nv al €600 verrekend heeft met de Belastingdienst, blijft er aan te betalen dividendbelasting over: €1.076 – €600 = €476.

Uitwerking voorbeeldopgave dividendbelasting

We werken nog een tweede voorbeeld uit, uitsluitend gericht op de hoogte van de bedragen aan dividendbelasting.

Op de volgende manier bereken je de dividendbelasting:

Een bedrijf heeft een aandelenkapitaal van €2.000.000. Er wordt een dividendpercentage van 5% uitgekeerd. Het gaat dus om €100.000. De verdeling is 60% in aandelen en 40% in geld.

Het bedrijf rekent af met de Belastingdienst: €100.000 x 15% = €15.000.

De aandeelhouders krijgen dus €100.000 – €15.000 = €85.000 aan aandelen of geld uitgekeerd.

De aandeelhouders moeten nog de dividendbelasting verrekenen met hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Veelgestelde vragen over dividendbelasting

De dividendbelasting bedraagt 15% in 2024. De uitkerende vennootschap betaalt de dividendbelasting van 15% over het dividendbedrag. De ontvanger van het dividendgeld (de aandeelhouder) mag de betaalde dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De dividendbelasting in 2024 is 15%. Dat wordt betaald door de dividenduitkeerder. Over het bruto dividend betaal je als dividendontvanger inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Nee, dividend is niet belastingvrij. De ontvanger moet dividendbelasting betalen aan de Belastingdienst. Deze heffing bedraagt in 2024 26,9% van het dividendbedrag. Het uitkerende bedrijf rekent zelf al over 15% van het dividendbedrag af. Deze voorheffing mag de aandeelhouder aftrekken van het bedrag dat nog betaald moet worden aan de Belastingdienst.

Hoeveel dividend een bv mag uitkeren is geen vaststaand gegeven. De hoogte van de uitkering bepaalt de directeur-grootaandeelhouder. In de statuten kan wel een maximumbedrag zijn opgenomen. Een bv kan alleen dividend uitkeren als er winst is gemaakt.

Om dubbele belasting te voorkomen, kun je dividendbelasting verrekenen met je inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit is afhankelijk van je specifieke fiscale situatie.

Er kunnen uitzonderingen of verschillende tarieven van toepassing zijn. Dit is afhankelijk van belastingverdragen tussen landen of bijzondere fiscale regelingen voor bepaalde soorten investeringen.

Het ontvangen van dividend uit buitenlandse bedrijven leidt soms tot dubbele belasting, zowel in het buitenland als in Nederland. Vaak kun je deze buitenlandse belasting verrekenen of terugvragen. Dit hangt af van het land en de geldende belastingverdragen.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee