De kleine ondernemersregeling (KOR): hoe werkt die in je voordeel en hoe vraag je hem aan?

Laatste update: 07-05-2024 Leestijd: 5 min Door: Juul Dijkhuis

Kleine ondernemers regeling (KOR)

Ben je een kleine ondernemer met een omzet tot €20.000,- exclusief btw? Dan voldoe je al aan één van de voorwaarden om de kleine ondernemersregeling aan te vragen. Ondernemers die deelnemen aan de KOR hoeven hun klanten geen btw in rekening te brengen. Dit is een groot voordeel, maar de KOR regeling heeft ook nadelen. Niet voor iedere kleine ondernemer is het interessant.

Hoe werkt de kleine ondernemersregeling (KOR)?

Zzp’ers die btw-plichtig zijn, moeten iedere factuur verhogen met btw. Jouw product wordt hier duurder door, maar vaak kunnen zakelijke klanten de btw weer terugkrijgen. Als jouw klanten de btw niet kunnen terugkrijgen, zoals particulieren, dan maakt btw jouw product duurder. Om kleine ondernemers een steuntje in de rug te geven is de kleine ondernemersregeling (KOR) beschikbaar onder voorwaarden.

De kleine ondernemersregeling is een vrijstelling voor de btw. Voor goederen en diensten waar je btw-plichtig voor bent, moet je jouw facturen verhogen met btw. Het kan gaan om een tarief van 9% of 21%. Als je in één kalenderjaar minder dan €20.000,- aan omzet hebt, kun je meedoen met de KOR.

Je moet de Kleine ondernemersregeling wel zelf aanvragen. Als je in de regeling zit, mag je jouw klanten geen btw meer in rekening brengen. Vooral klanten die zelf de btw niet kunnen terugkrijgen hebben een voordeel. De keerzijde is dat je zelf ook geen btw meer kunt terugkrijgen van de Belastingdienst.

Voorwaarden kleine ondernemersregeling 2024

De maximale omzet van €20.000,- per kalenderjaar is de belangrijkste voorwaarde. Andere voorwaarden waar je aan moet voldoen zijn:

  • Je bent een btw-ondernemer
  • Je onderneming is gevestigd in Nederland
  • Je gaat voor 3 jaren meedoen (je kunt deelname niet onderbreken in verband met bijvoorbeeld een grote investering)

Hoe weet je of je voldoet aan de voorwaarden voor de KOR regeling 2024?

Als uit jouw administratie blijkt dat je onder de €20.000,- aan omzet blijft, kun je de aanvraag indienen. Eventueel kun je de hulp inschakelen van een boekhouder, maar waarschijnlijk gaat de berekening jou zelf ook lukken. De omzet bestaat namelijk uit de inkomsten voor het leveren van jouw goederen en/of diensten.

Het populairste boekhoudprogramma voor zzp’ers. Nu 15 maanden gratis!

Het eenvoudigste boekhoudprogramma voor zzp’ers. Beoordeeld met een 9,7

Het boekhoudprogramma ontworpen voor zzp’ers.  Geniet nu van de gratis opties

Advies: Bekijk alle drie de programma’s en beoordeel welke het beste bij je past.

Wat betekent meedoen aan de KOR?

Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als deelnemer. Op jouw facturen aan je klanten staat geen btw (meer). Het is zelfs niet verplicht om facturen naar je klanten te sturen. Van de inkoop moet je wel bonnen hebben. Voor de btw-aangifte krijg je een vrijstelling.

Je doet mee aan de KOR regeling voor een periode van minimaal drie jaar. Deelname stopt als je in één kalenderjaar toch boven de €20.000,- aan omzet uitkomt. Om naheffingen te voorkomen is het belangrijk om direct aan de Belastingdienst door te geven als de omzet boven het uiterste bedrag komt.

Hoe zit het met de KOR - inkomstenbelasting?

De vrijstelling geldt expliciet voor de btw en niet voor de inkomstenbelasting. De gemaakte omzet moet je dus in de boekhouding verwerken en over de winst uit de onderneming moet je afrekenen met de Belastingdienst. Voor de inkomstenbelasting heeft de KOR dus geen voordelen.

Wat hebben startende ondernemers nodig om deel te nemen aan de KOR?

Alleen btw-plichtige ondernemers kunnen er aanspraak op maken. De deelname start per een nieuwe btw-periode. Voor de meeste ondernemers start de regeling dus per januari, april, juli of oktober. Meld je zes weken voor een nieuw kwartaal aan. Een startende ondernemer moet eerst naar de KVK voor een inschrijving en een btw-nummer.

Wat zijn de nadelen van de KOR regeling aanvragen?

Er kunnen nadelen kleven aan het meedoen met de kleine ondernemersregeling. Een belangrijk nadeel van de KOR is dat je zakelijke klanten geen btw kunnen terugvragen op de producten/diensten die zij van jou kopen (omdat jij ook geen btw mag rekenen). Daar moet je dus rekening mee houden wanneer je je zakelijke prijzen opstelt. Ook kunnen jouw eigen inkoopkosten hoger worden, omdat jij geen btw meer terugkrijgt van de Belastingdienst.

Heb je in de afgelopen vijf jaren investeringen als voorheffing afgetrokken? In dat geval heeft het niet meer meedoen met de btw-heffing invloed op de fiscale verrekeningen met betrekking tot de investeringen. De afgetrokken bedragen moet je weer terugbetalen als de investering groter was dan €500,-.

Doe je zaken met het buitenland waarbij de btw verlegd is naar de buitenlandse partij? In dat geval moet je toch btw-aangifte blijven doen speciaal voor de transacties met het buitenland. Ook bij een verhuurd pand gelden er afwijkende regelingen voor de KOR. Overleg in deze gevallen met je boekhouder wat de gevolgen zijn.

De kleine ondernemersregeling aanvragen

Met het formulier ‘Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling’ kun je jezelf aanmelden. Het aanvraagproces loopt via de Belastingdienst. Na het invullen van de pdf, kun je deze sturen naar de Belastingdienst in Heerlen (Antwoordnummer 21140, 6400 VX Heerlen). Je moet er rekening mee houden dat het tot zes weken kan duren tot je bericht krijgt. Pas als de Belastingdienst bevestigd heeft dat je in de regeling zit, vervalt de verplichting voor het doen van btw aangifte.

Wat als je omzet in één kalenderjaar hoger is dan verwacht?

De Belastingdienst kijkt naar je omzet per kalenderjaar. Als jouw omzet in 2024 onder de €20.000,- blijft, kun je in de KOR regeling 2024 blijven. Als je in de loop van 2024 toch boven het bedrag uitkomt, moet je gelijk in actie komen. Meld je gelijk af voor de KOR en breng weer btw in rekening bij jouw klanten. Ook moet je vanaf dat moment weer btw-aangifte doen.

Wat gebeurt er na drie jaar KOR?

Zolang je de Belastingdienst niet verzoekt om je uit de kleine ondernemersregeling te zetten, blijf je erin. Behalve als je niet meer aan de voorwaarden voldoet. Met een omzet groter dan €20.000,- heb je er geen recht meer op. Na drie jaar blijft de regeling voortgaan. Je kunt wel het verzoek indienen om uit de KOR te gaan. De KOR aanvragen doe je zelf, en het beëindigen ook.

FAQ kleine ondernemersregeling

De afkorting KOR staat voor kleine ondernemersregeling. Als ondernemer met een omzet tot €20.000,- per kalenderjaar kun je voor de regeling in aanmerking komen. Door de KOR hoef jij jouw klanten geen btw in rekening te brengen. Je hoeft ook geen btw-aangifte te doen. Van de investeringen kun je de btw ook niet meer verrekenen.

Met de KOR draag je geen btw meer af over je omzet. Je kunt je klanten een bedrag in rekening brengen zonder de btw. Voor de inkomstenbelasting blijf je wel gewoon betalen. De inkomsten worden dus wel op dezelfde manier belast. De vrijstelling voor belastingheffing in de kleine ondernemersregeling heeft alleen betrekking op de btw.

Het grote voordeel is dat je jouw klanten geen btw meer in rekening hoeft te brengen. Daardoor betaalt de particuliere klant minder voor jouw producten en diensten. Ook hoef je geen btw-aangifte meer te doen, zolang je in de KOR zit.

Ondernemers die in de KOR zitten kunnen een factuur maken zonder btw. Je particuliere klant profiteert dus van het feit dat jij in de KOR zit. Door de kleine ondernemersregeling heb je de mogelijkheid om je klantenkring uit te bouwen, doordat je scherpe tarieven in rekening kunt brengen. Voor de meeste btw-ondernemers valt namelijk de 21% btw-heffing weg met de KOR. Dat is een behoorlijk deel van de rekening.

Je hoeft in je factuur niet te refereren aan de KOR. Je kunt jouw tarief doorberekenen en de btw-heffing laat je weg. Het is ook niet verplicht om jouw btw-nummer op de factuur te zetten. Je kunt er wel voor kiezen om je klant te informeren over het feit dat je geen btw hoeft te rekenen. Zo voorkom je vragen over je factuur.

Niet voor alle ondernemers is de KOR verstandig. Door de KOR regeling kun je aangeslagen worden voor het terugbetalen van eerdere voorheffingen over investeringen. Als je een verhuurd pand inclusief btw verhuurt, kan de KOR nadelen hebben. Spreek jouw situatie dan eerst door met je boekhouder voor je voor de KOR kiest.

Nee, ondernemers met een omzet tot €20.000,- zijn niet verplicht om aan de kleine ondernemersregeling mee te doen. Het blijft een eigen keuze. Ook als je vermoedt dat de omzet de €20.000,- overtreft, kun je het aanvragen van de KOR achterwege laten.

Als zzp’er kun je een boekencontrole krijgen. Een belastinginspecteur controleert dan de boekhouding en stelt ook vast of je terecht gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling. Achteraf kan de Belastingdienst ook controleren. Als bij de aangifte inkomstenbelasting blijkt dat je omzet de €20.000,- overtreft, weet de Belastingdienst ook dat je mogelijk onterecht gebruik hebt gemaakt van de KOR. Je blijft in dat geval profiteren van de KOR tot een omzet van €20.000. Over het meerdere moet je wel btw rekenen. Na overschrijding kun je drie jaar geen gebruik meer maken van de KOR.

Voor zzp’ers met een omzet tot €20.000,- is de KOR voordelig. Er zijn wel nadelen waar je mee te maken kunt krijgen. Dit heeft betrekking op investeringen in de afgelopen vijf jaren en als je een pand inclusief btw verhuurt, kun je geen gebruik maken van de KOR. Voor zakelijke klanten is het nadeel dat ze geen btw terug kunnen vragen op de producten of diensten die ze van jou afnemen. Doordat je btw wegvalt, kunnen je inkoopkosten hoger uitvallen.

Je blijft in de Kleine ondernemersregeling gedurende minimaal drie jaren. Als je niet meer aan de voorwaarden voor de regeling voldoet, moet je gelijk uit de KOR. Je omzet stijgt in een kalenderjaar bijvoorbeeld boven de €20.000,-. Per direct val je dan uit de regeling en moet je weer btw bij je klanten in rekening brengen.

Het berekenen of je recht hebt op de KOR is eenvoudig. Je maakt een inschatting hoeveel geld je gaat ontvangen van je klanten of opdrachtgevers. Het gaat om het bedrag exclusief btw. Als je berekening over een kalenderjaar onder de €20.000,- blijft, heb je recht op de kleine ondernemersregeling. Kom je volgens jouw berekening hoger uit? Vraag dan geen KOR aan.

Voor het gebruik maken van de KOR hoef je geen aparte administratie op te zetten. Als ondernemer ben je wel verplicht om een degelijke administratie te voeren. Uit je administratie moet blijken wat jouw omzet en jouw winst is. Bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting kan de Belastingdienst controleren of jouw omzet inderdaad maximaal €20.000,- is.

Een btw-plichtige ondernemer die 9% of 21% btw rekent, kan vrijgesteld worden met de KOR. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar soort omzet. Je moet wel btw-aangifte blijven doen als je de btw-heffing naar een buitenlandse klant of opdrachtgever hebt verlegd.

Om aanspraak te maken op de KOR kijkt de Belastingdienst niet naar de winst. Met een omzet tot €20.000,- ben je vrijgesteld van btw. Hoeveel winst je verdient met een dergelijke omzet, maakt niet uit voor de regeling (maar wel voor de inkomstenbelasting).

De kleine ondernemersregeling vraag je aan bij de Belastingdienst en daar kun je de regeling ook weer beëindigen. Beëindig de KOR zo snel mogelijk nadat je een omzet hebt hoger dan €20.000. Bij een hogere omzet heb je namelijk geen recht meer op vrijstelling van de btw.

Na drie jaar hoef je niets te doen als je in de KOR wilt blijven. Je kunt de KOR aanvragen voor een periode van minimaal drie jaar. Zolang je aan de voorwaarden blijft voldoen, kun je in de regeling blijven.

Nee, je kunt de KOR niet met terugwerkende kracht aanvragen. Na je aanvraag duurt het vier tot zes weken tot je reactie krijgt van de Belastingdienst. Zolang je niet bent toegelaten, moet je bij je klanten btw in rekening brengen en moet je ook btw-aangifte doen. Na je toelating kun je pas gebruik maken van de regeling.

Nee, je kunt de KOR niet met terugwerkende kracht aanvragen. Na je aanvraag duurt het vier tot zes weken tot je reactie krijgt van de Belastingdienst. Zolang je niet bent toegelaten, moet je bij je klanten btw in rekening brengen en moet je ook btw-aangifte doen. Na je toelating kun je pas gebruik maken van de regeling.

De KOR heeft geen invloed op de inkomstenbelasting. Je krijgt een vrijstelling voor de btw, maar over je winst moet je gewoon op een reguliere manier aangifte doen en belasting betalen.

Je zit alleen in de KOR als je het zelf aangevraagd hebt. Je wordt niet zomaar in de kleine ondernemersregeling gezet door de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst kun je opvragen of je in de regeling zit, maar dat weet je dus zelf ook.

Zzp’ers die in de KOR zitten, hoeven geen btw meer te rekenen. De btw kan ook verwijderd worden van de facturen. Zelfs het vermelden van het btw-nummer is niet verplicht. Zodra je uit de kleine ondernemersregeling gaat, moet je weer btw rekenen en het btw-nummer op de facturen zetten.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee