Hoe maak je een marketingplan?

Laatste update: 24-11-2022 Leestijd: 3 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Marketingplan maken

Een goed marketingplan is een concrete beschrijving van hoe jij je marketingdoelstellingen werkelijkheid gaat maken. Het is jouw concrete groeiplan naar meer klanten, betere klantrelaties, verminderde retentie en een grotere naamsbekendheid. Met deze zes stappen krijg jij het effectief op papier.

Stap 1 – Maak een SWOT-analyse

De afkorting SWOT staat voor: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Het hebben van inzicht in jouw sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen voor jouw onderneming geeft je de helderheid om de meest effectieve strategie te bepalen waarmee jouw doelstellingen realiteit worden.

Dalende kosten voor influencermarketing kunnen bijvoorbeeld een perfecte kans voor je zijn. Een onzekere economie en een afnemende vraag in jouw productcategorie vormen mogelijk een bedreiging.

Stap 2 – Omschrijf je doelgroep

Wie zijn jouw ideale klanten, waar liggen hun pijnpunten en waar hebben ze behoefte aan? Hoe beter jij deze vragen weet te beantwoorden, hoe beter jij in staat zult zijn een effectieve strategie te vormen en hoe beter je hen kunt overtuigen actie te ondernemen.

Ben je nog niet zo goed bekend met de belevingswereld van je doelgroep? Analyseer dan de online communities waarin jouw doelgroep zich begeeft, zodat je hen beter leert begrijpen.

Je ideale klant begrijpen

Leer je ideale klant begrijpen

Gratis meedoen

Stap 3 – Formuleer meetbare marketingdoelstellingen

De doelstellingen in een goed marketingplan gaan verder dan puur het realiseren van nieuwe klanten. Formuleer bijvoorbeeld ook hoe je de relaties met jouw klanten gaat versterken, de retentie gaat verminderen en meer mensen bekend laat worden met jouw merk. Deze doelstellingen moeten bovendien meetbaar en concreet zijn. Dit wordt ook wel SMART genoemd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Het uiteindelijke doel is bijvoorbeeld een marktaandeel van 25%.

Stap 4 – Definieer je marketingstrategie

In deze stap beschrijf je hoe jij jouw doelstellingen gaat halen. Gebruik je eerdere SWOT analyse (stap 1) om op de grootste kansen in te spelen door gebruik te maken van jouw sterkten. Uitgangspunt is altijd dat je inspeelt op de daadwerkelijke behoefte van je doelgroep zoals je in stap 2 geformuleerd hebt.

Maak bovendien gebruik van de beroemde marketing P’s:

  • Product – Hoe zorg je voor een zo waardevol mogelijk product of dienst?
  • Prijs – Wat is de prijs en hoe is deze vastgesteld?
  • Plaats – Hoe ga je de distributie regelen?
  • Promotie – Hoe ga jij jouw klanten bereiken?
  • Processen – Hoe kun je met jouw processen waarde toevoegen voor je klanten
  • Fysiek bewijs (Physical evidence) – Hoe kun je met je websites, offertes en andere touch points waarde toevoegen voor je klant?
  • Personeel – Hoe kun je andere mensen die met jouw klanten in aanraking komen de ervaring voor jouw klanten laten verbeteren?

Formuleer in deze fase bovendien op welke manier de volgende marketing strategieën jou kunnen helpen met het behalen van je doelen:

  • Content marketing – Met waardevolle content (zoals blogs, video’s of nieuwsbrieven) de klant interesseren voor jouw diensten of producten. Je zet jouw bedrijf neer als een autoriteit in jouw niche
  • Drip marketing – Potentiële klanten blijf je over een langere periode steeds benaderen met berichten via bijvoorbeeld social media.
  • Affiliate marketing – Je zet partners in om jouw klanten te bereiken. De partners krijgen bijvoorbeeld een vergoeding per verkocht product.

Stap 5 – Bepaal je marketingbudget

Om de plannen uit te kunnen voeren heb je ook het benodigde budget nodig. Er zijn verschillende manieren om je marketingbudget te bepalen. Je gaat bijvoorbeeld uit van de Omzetpercentagemethode. Een vast percentage van de omzet reserveer je als marketingbudget. Of je gebruikt de Pariteitenmethode. De hoogte van het budget kijk je dan van je directe concurrenten af.

Stap 6 - Blijf continu verbeteren

De markt zit niet stil en er doen zich continu nieuwe kansen en bedreigingen voor. Leer jezelf dus aan om continu om je heen te blijven kijken en inspiratie op te doen van andere bedrijven. Zo hoef je niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden en blijf je continu verbeteren.

E-boekhouden
e-Boekhouden

Nu 15 maanden gratis e-Boekhouden

Bekijk voordelen

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee