ZZP Servicedesk

Wat zijn activa en passiva?

Wat zijn activa en passiva?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Als je als zzp'er een balans opmaakt, bestaat deze uit twee zijden: debet (activa) en credit (passiva). Op de balans zet je alle bezittingen, het eigen vermogen en de schulden van je onderneming op een bepaald moment. Wat valt er precies onder activa en wat onder passiva? We lichten het toe.

Activa

Het geheel aan bezittingen van een onderneming bestaat uit vaste en vlottende activa. Hieronder worden de verschillende termen uitgelegd en geven we voorbeelden. Voor alle onderwerpen geldt; ze staan aan de linkerkant (debet kant) van de balans.

Vaste activa

Vaste activa zijn de bezittingen van de onderneming, waarvoor het benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Vaste activa kunnen worden onderverdeeld in materiële, immateriële  en financiële vaste activa.

Materiële vaste activa

Dit zijn de stoffelijke bezittingen. Je kunt ze aanraken. Voorbeelden: gebouwen, grond, machines, computers, auto’s.

Immateriële vaste activa

Deze bezittingen zijn niet tastbaar, je kunt ze niet vastpakken. Denk aan: goodwill, een patent of het intellectueel eigendom, merknaam of recept. En ook ontwikkelingskosten worden tot deze categorie gerekend.

Financiële vaste activa

De naam zegt het al, deze bezittingen zijn financieel van aard. Denk aan aandelen in een ander bedrijf, langlopende vorderingen, langlopende uitgegeven leningen.

Vlottende activa

Vlottende activa zijn de bezittingen van een onderneming die voor korte duur ( één productie cyclus) beschikbaar zijn of snel te gelde kunnen worden gemaakt. Voorbeelden zijn voorraden, grondstoffen, halffabricaten, maar ook vorderingen op debiteuren, de bekende openstaande facturen. Een speciaal soort vlottende activa is het onderhanden werk. Er is al iets gemaakt, maar nog niet gefactureerd. Ook het geld op een bankrekening en het kasgeld worden gerekend tot de vlottende activa.

Passiva

In tegenstelling tot de activa staan de passiva een de credit kant, de rechterkant van de balans. Dat is de schuld kant en de kant waar staat hoe de onderneming is gefinancierd. De balans en de winst- en verliesrekening zijn vaste onderdelen van de jaarrekening.

De onderdelen die tot hiertoe behoren zijn:

 • Eigen vermogen
 • Kort vreemd vermogen
 • Lang vreemd vermogen
 • Voorzieningen/reserveringen

Eigen vermogen

Het eigen vermogen staat aan de credit kant omdat het wordt gezien als een schuld aan de eigenaren, de aandeelhouders van de onderneming. Een eenvoudige manier om het eigen vermogen te berekenen is het totaal van alle activa te verminderen met het totaal van het kort en lang vreemd vermogen en de voorzieningen.

Kort vreemd vermogen

Openstaande facturen van jouw crediteuren, nog te betalen belastingen en nog te betalen andere kosten zijn voorbeelden van het kort vreemd vermogen / korte schulden.

Lang vreemd vermogen

Deze langlopende schulden zijn schulden die een looptijd hebben (terugbetalingsverplichting) van langer dan één jaar. Dat kan bijvoorbeeld een hypotheek zijn of een langlopende kredietfaciliteit bij een bank of kredietverlener.

Voorzieningen / reserveringen

Een onderneming werkt vaak met potjes met geld die later voor een bepaald doel kunnen worden aangewend. Dat noemen we voorzieningen of reserveringen. Een algemene uitleg over reserveringen vind je in het artikel “Wat zijn reserveringen“.

Voorbeelden van voorzieningen of reserveringen:

 • een oudedagsreserve
 • Een geldpotje om het onderhoud aan jouw kantoorpand over een x aantal jaren te betalen
 • Een reservering van de boekwinst op de verkoop van een bedrijfsmiddel om een bepaalde bedrijfsmiddel in een later jaar aan te kopen.

Er zijn fiscale regels verbonden aan het hebben van die potjes. Je mag die geldpotjes namelijk aftrekken van de winst en daardoor betaal je (in dat jaar) minder winstbelasting of inkomstenbelasting. Bepaalde soorten ondernemingen mogen deze potjes juist wel of juist niet hebben. De regels luisteren nauw. Raadpleeg Masters netwerk of jouw eigen accountant of fiscalist. Lees hier meer over onze mogelijkheden om je boekhouding uit te besteden.

Door: Jos Achterberg

Jos is de oprichter / eigenaar van Masters netwerk.

ZZP LIDMAATSCHAP

Onbeperkt advies voor een laag bedrag

 • Persoonlijk contact met een bedrijfsadviseur
 • Direct antwoord op jouw vragen
 • Bereikbaar via telefoon, (web)chat en mail
 • Toegang tot exclusieve content
 • Scan van aangifte inkomstenbelasting
 • Startersgesprek (circa 20 minuten)
 • Toegang tot een interessant ZZP netwerk
 • Toegang tot kennisevents en workshops

€ 12,50

 p. maand*

                    * excl. 21% btw 

VERGELIJK ONLINE BOEKHOUDPAKKETTEN
AUTO KOPEN OF LEASEN?

Als ondernemer sta je voor tal van keuzes als het om autorijden gaat. Moet je je auto voor zakelijk vervoer kopen of leasen? Hoe regel je het onderhoud? Hoe zit het met de fiscus? Wat voor jou het voordeligst is, hangt af van tal van factoren. Alle informatie vind je in dit gratis whitepaper.

Heb je als zzp’er een bedrijfsauto en wil je met deze auto op vakantie? Hoe zit het dan met de kosten die je tijdens…
Voordelen en nadelen van online boekhouden
Ben jij er nog niet helemaal over uit of jij jouw boekhouding online wilt regelen? Dan kunnen deze voor- en nadelen jou misschien helpen…
Voordelen van boekhouding samen doen
Denk jij ook vaak: dat doe ik wel even zelf? Maar puntje bij paaltje komt het er niet van. De administratie is iets wat…
Doe jij aangifte per kwartaal? Het is juli, dat betekent dat het tijd is om btw-aangifte te doen over het tweede kwartaal van 2020….

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.