Box 3-heffing 2019 vormt inbreuk op eigendomsrecht: zo maak je bezwaar

Laatste update: 24-11-2022 Leestijd: 2 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Definitieve aanslag box 3

Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken om een box 3-stelsel uit te werken op basis van het werkelijk rendement. In recente Kamerbrieven meldt Staatssecretaris van Financiën Menno Snel dat er verschillende onderzoeken zijn gestart, maar er lijkt weinig haast te worden gemaakt. Wij steunen de ambitie van het kabinet, maar druk blijft nodig om de voornemens om te laten zetten in daden.

Rechtvaardiger box 3-stelsel

Over het jaar 2019 wordt nog steeds vermogensrendementsheffing (de zogenaamde box 3-belasting) geheven over fictieve rendementen. Je wordt belast alsof je minstens 2,02% rendement op het vermogen hebt behaald. Dit kan oplopen tot een verwacht percentage van 5,38%. De realiteit is dat circa 50% van al het box 3-vermogen bij de belastingbetalers bestaat uit spaar- en banktegoeden. Hierover ontvang je waarschijnlijk niet meer dan 0,2% rente. In veel gevallen betekent dit verschil een belastingdruk van meer dan 100%. Op dit moment is er geen zicht op een politieke oplossing. Daarom is het van belang om wederom een signaal af te geven aan de overheid en op te roepen tot een rechtvaardiger box 3-stelsel.

Een deel van de bezwaren tegen de berekening van deze vermogensrendementsheffing in de aanslag inkomstenbelasting 2019 wordt aangewezen als massaal bezwaar. Net zoals in de 2 voorgaande jaren.

Als je bezwaar gaat over de vraag of de box 3-heffing een ‘inbreuk is op het eigendomsrecht’, doe je mee met de massaalbezwaarprocedure.

Wat doet de Hoge Raad?

Voor ieder belastingjaar moet apart bezwaar gemaakt worden. Op 14 juni 2019 jl. heeft de Hoge Raad een positieve uitspraak gedaan over de box 3-heffing 2013 en 2014 in een massale beroepsprocedure.

Citaat uit dit arrest

De Hoge Raad is, gelet op zijn overwegingen over de haalbaarheid en de buitensporig zware last, van oordeel dat de heffing van box 3 op stelselniveau een schending van artikel 1 EP vormt als het nominaal in box 3 te behalen rendement voor de jaren 2013 en 2014 gemiddeld lager is dan 1,2% (4% van 30%).”

Dien tijdig je eigen bezwaar in tegen box 3-heffing

Om dit krachtige signaal af te geven dien je zelf tijdig bezwaar aan te tekenen tegen jouw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019. Je herkent een definitieve aanslag aan het aanslagnummer dat begint met jouw burgerservicenummer en eindigt op H.96.01. Het aanslagnummer staat rechts bovenaan op de aanslag vermeld.

Bij partners moet ieder een apart bezwaar indienen en ieder opvolgend belastingjaar.

Download hier het voorbeeld bezwaarschrift

Wat moet je doen?

Om rechtsgeldig bezwaar aan te tekenen dien je binnen 6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag 2019 bezwaar aan te tekenen.

  1. Vermeld op het bijgevoegde bezwaarschrift de postadres gegevens van jouw belastingkantoor. Dit adres vind je links bovenaan de definitieve aanslag;
  2. Vul je naam, adres, postcode en woonplaats in;
  3. Vul het aanslagnummer, het bedrag en de datum van de definitieve aanslag in;
  4. Als laatste vul je de plaats en de datum van het bezwaarschrift in;
  5. Zet je handtekening;
  6. Stop het bezwaarschrift in een envelop en stuur het bezwaar naar de Belastingdienst.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee