ZZPSERVICEDESK

Btw-vrijstelling in de zorg

Btw-vrijstelling in de zorg

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Na meerdere btw-processen tegen de Belastingdienst heeft de Hoge Raad eerder besloten dat zzp’ers in de zorg, in tegenstelling tot zzp’ers in andere sectoren, geen btw hoeven te belasten. Geneeskundige diensten gericht aan de mens zijn vrijgesteld. Dit houdt in dat vrijwel elk beroep in de zorg geen btw hoeft te verrekenen.
Zorgberoepen hoeven geen btw te verrekenen

Geen btw

Als je bent vrijgesteld van btw verreken je deze dus niet over je werkzaamheden. Dit betekent dat je dus ook geen btw kunt terugvragen over de inkoop van materialen. Hier geldt: de totale inkoop inclusief btw is aftrekbaar van je winst.
 

Wet BIG

In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) is vastgesteld dat alle beroepen die onder de Wet BIG vallen vrij zijn van btw. Daarbij geldt:

 • De diensten worden verricht door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG.
 • De diensten betreffen de gezondheidskundige verzorging van de mens.
 • De beroepsbeoefenaren zijn ingeschreven in het daartoe gestelde register.
 • De verrichte diensten behoren tot het deskundigheidsgebied van de beoefenaar en vormen onderdeel van de BIG-opleiding.
 • Het gaat om diensten aan de individuele patiënt.
   

Bekijk of jouw beroep onder de Wet BIG valt. 
 

AWBZ Zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

Alle zorgdiensten en huishoudelijke verzorging die bedoeld worden in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn ook vrijgesteld van btw. Diensten die hieronder vallen:

 • Huishoudelijke hulp
 • Bevordering zelfredzaamheid
 • Uitlenen van verpleegartikelen voor lichamelijke aandoening (max. 26 weken)
 • Kraamzorg, zowel commercieel als niet commercieel
   

Bemiddeling en uitzendbureaus

Bij het verzorgen en beschikbaar stellen van arbeid geldt de vrijstelling niet.
 

Tuchtrechtspraak

Als je als zzp’er zorg verleent in de individuele gezondheidzorg en BIG-geregistreerd bent, val je vanaf 1 april 2019 onder de tuchtrechtspraak. Patiënten kunnen een klacht over je indienen. Indien het een gegronde klacht is, kan de tuchtrechter een (tijdelijk) beroepsverbod opleggen. Herregistratie zal na afloop moeilijker zijn.

Bron: ZZP Nederland en KvK

ZZP LIDMAATSCHAP

ONBEPERKT ADVIES VOOR EEN LAAG BEDRAG

 • Persoonlijk contact met een bedrijfsadviseur
 • Direct antwoord op jouw vragen
 • Bereikbaar via telefoon, (web)chat en mail
 • Scan van aangifte inkomstenbelasting
 • Startersgesprek (circa 20 minuten)
 • Toegang tot een interessant ZZP netwerk
 • Toegang tot kennisevents en workshops

€ 12,50

 p/m*

                    * excl. 21% btw 

creatief boekhouden tips voor meer winst zzp
Het klinkt niet al te positief: creatief boekhouden om minder belasting te hoeven betalen. Toch zijn er slimmigheden genoeg die legaal zijn en waarmee…
studiekosten aftrekken voor zzp'ers
Een succesvolle onderneming staat nooit stil. Daarom is het belangrijk dat je als zzp’er ook niet stil komt te staan en dat je altijd…
Helpt jouw partner binnen de onderneming?
Is je partner nauw betrokken bij je bedrijf? Houdt hij of zij jouw bonnetjes bij of werkt je partner je offertes uit omdat je…
Fiets gebruiken als ondernemer
Als je niet altijd ver hoeft te reizen, is het misschien handiger om een fiets van de zaak te nemen dan een auto. Behalve…

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.