btw

Btw-vrijstelling in de zorg

Laatste update: 08-11-2023 Leestijd: 2 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Btw in de zorg

Na meerdere btw-processen tegen de Belastingdienst heeft de Hoge Raad eerder besloten dat zzp’ers in de zorg, in tegenstelling tot zzp’ers in andere sectoren, geen btw hoeven te belasten. Geneeskundige diensten gericht aan de mens zijn vrijgesteld. Dit houdt in dat vrijwel elk beroep in de zorg geen btw hoeft te verrekenen.

Zorgberoepen hoeven geen btw te verrekenen

Geen btw

Als je bent vrijgesteld van btw verreken je deze dus niet over je werkzaamheden. Dit betekent dat je dus ook geen btw kunt terugvragen over de inkoop van materialen. Hier geldt: de totale inkoop inclusief btw is aftrekbaar van je winst.

Wet BIG

In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) is vastgesteld dat alle beroepen die onder de Wet BIG vallen vrij zijn van btw. Daarbij geldt:

  • De diensten worden verricht door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG.
  • De diensten betreffen de gezondheidskundige verzorging van de mens.
  • De beroepsbeoefenaren zijn ingeschreven in het daartoe gestelde register.
  • De verrichte diensten behoren tot het deskundigheidsgebied van de beoefenaar en vormen onderdeel van de BIG-opleiding.
  • Het gaat om diensten aan de individuele patiënt.

Bekijk of jouw beroep onder de Wet BIG valt.

AWBZ Zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

Alle zorgdiensten en huishoudelijke verzorging die bedoeld worden in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn ook vrijgesteld van btw. Diensten die hieronder vallen:

  • Huishoudelijke hulp
  • Bevordering zelfredzaamheid
  • Uitlenen van verpleegartikelen voor lichamelijke aandoening (max. 26 weken)
  • Kraamzorg, zowel commercieel als niet commercieel

Bemiddeling en uitzendbureaus

Bij het verzorgen en beschikbaar stellen van arbeid geldt de vrijstelling niet.

Tuchtrechtspraak

Als je als zzp’er zorg verleent in de individuele gezondheidzorg en BIG-geregistreerd bent, val je vanaf 1 april 2019 onder de tuchtrechtspraak. Patiënten kunnen een klacht over je indienen. Indien het een gegronde klacht is, kan de tuchtrechter een (tijdelijk) beroepsverbod opleggen. Herregistratie zal na afloop moeilijker zijn.

Bron: ZZP Nederland en KvK

Tip: Zo start je succesvol!

Starten was nog nooit zo eenvoudig met onze GRATIS starterschecklist boordevol tips, tricks en een te volgen stappenplan. Succesvol starten doe je zo!

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee