Hoe word ik zzp’er in de zorg?

Laatste update: 07-05-2024 Leestijd: 7 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Hoe word ik zzp'er in de zorg

Als zzp’er in de zorg kies je voor vrijheid en zelfstandigheid. Het vraagt wel om de nodige voorbereidingen. Zzp’er in de zorg zijn vraagt namelijk om andere inzichten en uitgangspunten in vergelijking met werknemers in de zorg. Zodra alles goed geregeld is, kun jij je concentreren op het helpen van mensen. Wat je moet doen en regelen, leggen we jou uit.

Stap één is voor elke startende zzp'er hetzelfde, het inschrijven van je bedrijf bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent echter nog niet dat je ook al van start kunt met het werk. Wat moet je als zelfstandig professional nog meer regelen om in de zorg te kunnen werken? Je moet als zzp’er in de zorg een aantal standaardzaken regelen, waar alle zzp’ers tegenaan lopen. Hieronder nemen we jou mee in de specifieke zaken die je goed moet regelen voordat je als zelfstandige in de medische zorg stapt.

Inschrijven BIG-register

In de gezondheidszorg kun je niet zonder een BIG-registratie aan het werk. Voor alle beroepen voor geneeskundige diensten gericht op de mens, is het verplicht om je na het afronden van de studie in te schrijven in het BIG-register. In het register worden jouw medische bevoegdheden opgeslagen. Dit register komt voort uit de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Je moet je elke 5 jaar opnieuw registreren.

Sinds 1 januari 2021 moet je actief jouw BIG-nummer communiceren. Zet het nummer dus op je website en op andere plekken waar jouw naam aan je vak wordt gekoppeld. Voeg je BIG-nummer dus ook toe aan de standaard ondertekening in je mails. Deze verandering is doorgevoerd om patiënten laagdrempelig de kans te geven om jouw gegevens te controleren.

Het BIG-register wordt bijgehouden door het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Dit is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als je in het buitenland een medisch diploma hebt behaald, kunnen zij ervoor zorgen dat deze ook geldt in Nederland.

Pas na goedkeuring van je aanvraag mag je als zzp’er in de zorg aan het werk

Je mag pas starten als zzp´er wanneer de registratie rond is. Je wordt voor vijf jaar opgenomen in het register. Zes maanden voor het einde van je registratie krijg je een bericht over herregistratie. Je moet aan bepaalde eisen voldoen voordat je kunt herregistreren, dit verschilt per beroep. Je moet minimaal een bepaald aantal uren gewerkt hebben binnen jouw vakgebied. Voor een verpleegkundige of een fysiotherapeut gaat het om minimaal 2.080 uren in de afgelopen vijf jaar, maar het verschilt. Een psychotherapeut moet bijvoorbeeld minimaal 3.120 uur gewerkt hebben in de afgelopen vijf jaar. Voor meer informatie en eisen per functie kun je kijken op de website van het BIG-register.

Voor experimenteerberoepen gelden andere eisen.

Met bepaalde beroepen kun je tijdelijk zijn opgenomen in het BIG-register. Tijdens de experimenteerperiode vindt er een evaluatie plaats. Daarna blijft de registratie voor een beroep of verdwijnt deze. Bijvoorbeeld sinds 2019 is er een tijdelijke registratie voor Bachelor Medisch Hulpverlener.

Verzekerde zorg leveren

Om voor verzekerde patiënten te zorgen, moet je bevoegd zijn om verzekerde zorg te leveren. Deze bevoegdheid kun je op verschillende manieren regelen. Als zzp’er in de zorg heb je bovendien deze verzekeringen nodig.

Tip: Zo start je succesvol!

Starten was nog nooit zo eenvoudig met onze GRATIS starterschecklist boordevol tips, tricks en een te volgen stappenplan. Succesvol starten doe je zo!

AGB-code

De AGB-code staat voor Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners. Deze code heb je nodig bij het indienen van declaraties voor geboden zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Elke zorgverlener heeft een eigen code nodig. Deze code is noodzakelijk als je wordt uitbetaald door de zorgverzekering van een cliënt. Je kunt de code kosteloos aanvragen via Vektis. Je vult het formulier in en je geeft je BIG-registratienummer op.

Bemiddelingsbureau of zelfstandig?

Als je zzp’er in de zorg bent, kun je via een bemiddelingsbureau werken of zelf op zoek gaan naar opdrachtgevers. Lees hier meer over deze afweging. Onderzoek of het nuttig is om een modelovereenkomst op te stellen met je opdrachtgever. Hierin leg je samen vast dat je als zelfstandige aan de slag gaat en niet in dienstverband werkt.

Als zelfstandige in de zorg ben je meestal niet btw-plichtig. Het wel of niet btw-plichtig zijn is een lastige vraag als je via een bemiddelingsbureau werkt. Als je niet via een opdrachtovereenkomst voor het bemiddelingsbureau werkt, factureer je vaak direct zonder btw aan de zorginstelling. Zoek het fiscaal goed uit, om te voorkomen dat je hierin fouten maakt.

Modelovereenkomst

Samen zijn de zzp’er en de opdrachtgever verantwoordelijk voor de onderlinge relatie. Voor de Belastingdienst is de belangrijke vraag: ‘Werk je formeel in loondienst of ben je zelfstandige?’ Hier is de Wet DBA van belang.

Wet DBA

De Wet DBA staat voor deregulering beoordeling arbeidsrelaties en vervangt de Wet verklaring arbeidsrelaties (VAR). Opdrachtgevers en opdrachtnemers maken binnen hun arbeidsrelatie afspraken. Samen beoordelen zij of er sprake is van loondienst.

Laat hier geen verwarring over bestaan en leg de samenwerking vast in een modelovereenkomst. Je wilt schijn-zelfstandigheid voorkomen.

Een keurmerk aanvragen

Vroeger was er het keurmerk ZOZ, maar deze bestaat niet meer. Uiteraard zijn er nog steeds keurmerken gericht op zzp’ers in de zorg. Het voordeel van een keurmerk is dat je niet zelf de kwaliteit hoeft aan te tonen. Het keurmerk zegt alles. Je laat ook zien naar je opdrachtgevers dat je voldoet aan de eisen en volgens de geldende regels werkt. Er zijn twee keurmerken waar je mee kunt werken, namelijk:

Wet Wkkgz

Iedereen heeft recht op goede zorg. Daarom heeft de overheid de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in het leven geroepen. Deze wet geldt voor alle zorgaanbieders, dus ook voor de zzp’er in de zorg. Je moet zelf regelen dat je aan de wetgeving voldoet. De verplichtingen met betrekking tot de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), is ook in deze wet opgenomen.

Werk je voor meerdere zorgaanbieders? In dat geval moet je met de zorgaanbieders een schriftelijke overeenkomst sluiten, waarin jullie aangeven dat jullie aan de Wet Wkkgz voldoen. Op de website van de Rijksoverheid vind je hier meer informatie over.

Nieuwe wetgeving - Wtza

Sinds 1 januari 2022 is er een wet ter vervanging van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi), namelijk de Wtza. Alle nieuwe zorgverleners volgens de Wkkgz, moeten zich melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit doen ze vóór ze starten met hun werkzaamheden. Dat kan via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wet zorg en dwang

Deze wet geldt sinds 1 januari 2021. Het doel is om mensen met een verstandelijke beperking of met dementie te beschermen tegen de nadelen van de onvrijwillige zorg. Ondanks de beperking moet verstrekte zorg zoveel mogelijk vrijwillig zijn. Als het niet lukt op vrijwillige basis, moet je als zorgverlener het stappenplan Wzd volgen.

Dit stappenplan is van toepassing op zorg binnen een instelling, zoals een dagbesteding of in woonvormen. Van zzp’ers in de zorg wordt ook verwacht dat ze zich aanmelden bij het locatieregister. Hiermee toon je bijvoorbeeld je inschrijving bij de KvK aan.

Zorg voor een goede administratie

Wil je zzp in de zorg worden? Een goede administratie is erg belangrijk. Je moet met een paar klikken je boekhouding op kunnen halen. Naast een goede boekhouding is een urenregistratie van groot belang als zzp’er. Hier hebben wij wel een excel-template voor. Deze kan je hier downloaden.

Algemene voorwaarden

Het opstellen van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar geeft je als zzp in de zorg wel handvatten voor je bedrijfsvoering. Zo kun je bepaalde zakelijke problemen indekken. Hierin kan je regels opstellen over betalingsvoorwaarden, bedrijfsaansprakelijkheid, geheimhouding en hoe er met klachten wordt omgegaan. Zo heb je altijd wat om op terug te vallen. Deze voorwaarden stel je beschikbaar aan je cliënt. Zo voorkom je onduidelijkheden. Heb je hulp nodig bij het opstellen van je algemene voorwaarden? Onze juristen kunnen je daar goed bij helpen.

Verzekeringen

Wil je zzp’er worden in de zorg dan geef je serieus aandacht voor de noodzakelijke verzekeringen. Regel de verzekeringen vóór je start als zzp’er in de zorg. Door een klein foutje kun je namelijk voor grote bedragen aansprakelijk worden gesteld. Ook je bezittingen bescherm je met een verzekering. Jouw zakelijke spullen zijn bijvoorbeeld niet verzekerd in de inboedelverzekering. Hier vind je nadere informatie over de noodzakelijke verzekeringen in de zorg.

Bepaal je tarief

Werken als zzp in de zorg betekent ook dat je een passend tarief hanteert. Voor sommige beroepen staat het maximaal tarief vast. Dit geldt voor logopedisten, kaakchirurgen, psychiaters en orthodontisten. Maar als je, bijvoorbeeld als zzp verzorgende IG, het bedrag zelf mag bepalen moet dit niet te laag of te hoog zijn. Op onze website kun je zien wat gangbare tarieven voor een zzp’er in de zorg zijn.

Let op: als zzp’er in de zorg ben je meestal vrijgesteld van BTW.

Tips van zzp'ers in de zorg

Wij spraken met drie zzp’ers in de zorg over de beweegredenen om te starten en de voor- en nadelen van het zzp zorg werk. Ook gaven zij bruikbare tips aan toekomstige zzp’ers. Bekijk de video:

Wil je starten als zzp’er in de zorg? Zorg dat je vanaf het begin je uren bijhoudt en je boekhouding goed inricht.

Hoe word je zzp'er in de zorg?

Om te starten als zzp in de zorg begin je met een inschrijving bij de KvK. Vergeet ook de volgende zaken niet:

  • Een BIG-registratie
  • AGB code aanvragen
  • Modelovereenkomst sluiten
  • Keurmerk aanvragen
  • Voldoe je aan de Wet Wkkgz?
  • Aanmelden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
  • Aanmelden bij het locatieregister
  • Noodzakelijke verzekeringen

Voordat je een zelfstandig verpleegkundige bent, moet je eerst de nodige voorbereidingen treffen. Je moet de juiste inschrijvingen hebben. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het inschrijven bij de KvK en in het locatieregister. Je hebt een BIG-registratie nodig en vergeet ook de AGB code niet. Doorloop eerst de stappen op onze website voordat je zorg verleent als zelfstandige.

Mogen werken als zzp’er in de zorg is de eerste stap. Vervolgens moet je nog opdrachten krijgen. Hier zijn verschillende manieren voor. De meeste zzp’ers halen opdrachten binnen via hun eigen netwerk. Lees hier meer tips.

Om je eerste opdrachten als zzp’er in de zorg te vinden, kun je gebruikmaken van netwerken binnen de sector. Ook kun je je inschrijven bij gespecialiseerde bemiddelingsbureaus voor zorgprofessionals en online platforms voor freelance opdrachten verkennen.

Voor een goede werk-privébalans als zzp’er in de zorg moet je duidelijke grenzen stellen tussen werkuren en privétijd. Ook een efficiënt tijdsbeheer en het zorgen voor voldoende rust en hersteltijd zijn belangrijk.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee