ZZP Servicedesk

Dit is de huidige stand van zaken met betrekking tot het noodpakket voor zzp’ers

Noodpakket voor zzp'ers kabinet financiën

Dit is de huidige stand van zaken met betrekking tot het noodpakket voor zzp’ers

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Er is veel informatie te vinden over het noodpakket dat het kabinet heeft samengesteld om de zzp'er door deze barre tijd heen te helpen. Wij merken dat het voor veel zzp'ers niet duidelijk is wat zij kunnen ondernemen en hoe zij dat moeten doen. We zetten de maatregelen en actiepunten op een rij. Welke regelingen zijn er en hoe kom je er als zzp'er voor in aanmerking?

Laatste update: 25 januari 2021

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

In verband met de coronacrisis probeert de overheid het proces van bijstand aanvragen te versnellen en minder stringent met de voorwaarden en eisen om te gaan.

Zo kunnen zzp’ers, die door de crisis hun inkomsten zien teruglopen, een aanvulling op hun inkomen krijgen. Deze aanvulling op het inkomen wordt Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) genoemd. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je inkomen, huishoudsamenstelling en inkomen van je partner (middels een partnertoets). De eerder voorgestelde vermogenstoets is komen te vervallen.

Let op: Tozo 1 en Tozo 2 kunnen niet meer worden aangevraagd. Tozo 3 (periode t/m maart 2021) en Tozo 4 (periode vanaf april 2021) kunnen vanaf 1 februari 2021 met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de de voorafgaande maand.

– Op 1 februari 2021 kan de Tozo vanaf 1 januari worden aangevraagd.
– Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.
– Per 1 april 2021 gaat Tozo 4 in. Ook hier geldt een aanvraag met terugwerkende kracht: op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april 2021.
– Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (januari t/m maart 2021). 

Vanuit de Tozo kunnen zzp’ers ook sneller een lening krijgen voor werkkapitaal bij acute liquiditeitsproblemen.

Aanvragen

Je kunt de Tozo-uitkering aanvragen bij jouw gemeente, middels het Tozo-formulier. Dit dien je samen met een KvK-inschrijving, kopie van geldig ID-bewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven in te leveren.

Uitstel voor betalen van belasting

Zzp’ers en andere ondernemers kunnen uitstel voor betalen van de belasting aanvragen. Sinds 2 april 2020 is deze regeling versoepeld. Zo kun je nu voor meer soorten belastingen in één keer uitstel van betaling aanvragen, worden de voorwaarden versoepeld voor het aanvragen van uitstel langer dan 3 maanden (mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor jou te kort). Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, die in de bouw of uitzendbranche vaak gebruikt wordt. Je kunt tot 1 juli 2021 uitstel aanvragen.

De aanvraag kan per brief worden ingestuurd of online. Lees hier meer.

Ook kan het verstandig zijn om de voorlopige aanslag te verlagen, omdat je nu een lagere winst door de uitbraak van corona verwacht. Je kunt dit wijzigen via Mijn.belastingdienst.nl.

Urencriterium

Als je als ondernemer in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan jouw onderneming besteedt, kan je gebruikmaken van bepaalde aftrekposten (zelfstandigen- en startersaftrek). Een groot fiscaal voordeel voor zzp’ers. In de coronacrisis is het voor zzp’ers haast onmogelijk om aan het urencriterium te komen. Om te voorkomen dat zzp’ers het recht op de aftrek verliezen gaat de Belastingdienst er tot 1 juli 2021 vanuit dat deze zzp’ers ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Heb je minimaal 30% omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten te betalen? Dan kun je via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen.

In het eerste en tweede kwartaal van 2021 kunnen meer ondernemingen aanspraak maken op de TVL. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. Dit was eerst 75% subsidie. Het maximale subsidiebedrag van 90.000 euro is verhoogd naar 330.000 euro voor het MKB.

Het minimale subsidiebedrag voor kleine ondernemers, zoals kappers en pedicures, gaat omhoog van 750 naar 1500 euro. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. 

Let op: deze uitbreiding is nog niet in werking bij de opening van TVL Q1 2021 begin februari. De subsidieregeling moet worden aangepast en goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarna kunnen we de uitbreidingen doorvoeren in ons systeem.

Wil je de TVL voor Q4 2020 aanvragen? Doe dit dan vóór 29 januari 2021! Lees hier meer.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Steeds meer huishoudens komen door de coronacrisis in financiële problemen. Daarom heeft het kabinet besloten dat gemeenten extra hulp gaan bieden aan mensen die de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan zzp’ers waarvan de opdrachten afgezegd worden, die in quarantaine moeten en daarmee niet geholpen worden door de huidige maatregelen. 

De TONK is gebaseerd op bijzondere bijstand en gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 gemeenten hun TONK-loketten kunnen openen.

Regeling voor starters

Ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 gestart zijn met een bedrijf, kunnen aanspraak maken op een regeling voor starters. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling zal zoveel mogelijk worden gebaseerd op de TVL. 

Ondernemers gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de ondernemers die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Het kabinet hoopt in mei het loket te kunnen openen.

Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. 

Andere regelingen

Krediet bij Qredits

Krediet bij Qredits? Dan kun je daar uitstel van aflossing aanvragen voor zes maanden. Tijdens deze periode betaal je 2% rente. Meer informatie vind je op de website van Qredits.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Voor ondernemers zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Hierdoor kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Uitstel op aflossing leningen

ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank geven 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Met deze maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht bieden.

Klein Krediet Corona (KKC)

Ondernemers, met een klein bedrijf, kunnen in het vervolg snel en eenvoudig een kleine lening aanvragen bij financiers, met de Klein Krediet Corona (KKC). Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95 procent garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, met een looptijd van maximaal 5 jaar en maximale rente van 4 procent.

Ondernemers kunnen tot en met 30 juni 2021 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier.

Download het schema

De redactie van ZZP Servicedesk houdt het nieuws rondom de coronacrisis nauwlettend in de gaten. Klopt er toch iets niet of heb je tips? Stuur ons een mail: redactie@zzpservicedesk.nl.

MAANDELIJKS DE BESTE TIPS

Meld je hier aan voor onze gratis nieuwsbrief, deze staat boordenvol tips & trucs voor zzp’ers. Zo ben jij altijd op de hoogte en ontvang je alle informatie die jij als ondernemer nodig hebt om te groeien.

Een sluitende rittenregistratie voorkomt een boete. Claim hier je korting op een snelle, makkelijke en geautomatiseerde tool om je ritten bij te houden. Precies wat de Belastingdienst nodig heeft!