Gratis premium Download

Bezwaarschrift afgewezen tozo-aanvraag

Invulmodel bezwaarschrift Tozo

Invulmodel bezwaarschrift

De Tozo-regeling valt onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en zzp’ers hebben daarom recht om in bezwaar en eventueel in beroep te gaan tegen de afwijzing.

Om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van afwijzing moet je binnen zes weken nadat het besluit is genomen het bezwaar indienen bij de gemeente. In het bezwaar dat je indient moet in ieder geval het volgende staan;

  • De datum, je volledige naam en adres;
  • Omschrijf het besluit waartegen je bezwaar maakt;
  • Geef de reden waarom je het niet eens bent met het besluit;
  • En de ondertekening van je bezwaar met je handtekening.

Stuur het bezwaar met een kopie van het besluit van afwijzing per aangetekende post naar de gemeente waarin je als persoon staat ingeschreven (woongemeente). Als de gemeente de mogelijkheid geeft om je bezwaar per mail te sturen, moet je dit ook nog doen per separate post.

Gratis download (invulmodel)

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.