ZZP Servicedesk

Kun je als DGA aanspraak maken op de Tozo?

Salaris van DGA en Tozo aanvragen

Kun je als DGA aanspraak maken op de Tozo?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Als zzp’er kun je ervoor kiezen om te ondernemen vanuit een BV. In veel gevallen ben je dan directeur-grootaandeelhouder (DGA). De Belastingdienst vereist in zo’n geval dat je jezelf vanuit de BV een zogenoemd DGA-salaris betaalt. Wat als je door de coronacrisis het DGA-salaris niet meer kunt betalen? Kun je dan aanspraak maken op de Tozo?

Dit artikel is gepubliceerd op 22 maart 2021.

Een DGA kan in principe een beroep doen op de Tozo-regeling als hij voldoet aan de wettelijke eisen. De DGA:

  • is een zelfstandige;
  • is niet verzekerd voor werknemersverzekeringen;
  • werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming en voldoet daarmee aan het urencriterium;
  • heeft volledige zeggenschap in zijn BV;
  • dient alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen te bezitten;
  • dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de BV nu geen salaris kan betalen als gevolg van de coronamaatregelen.

Urencriterium

Een DGA hoeft normaal niet aan te tonen dat hij voldoet aan het urencriterium, maar nu dus wel. Dit kan door bijvoorbeeld facturen voor verricht werk aan te tonen.

Gebruikelijk loon DGA omlaag

Als je als DGA zelf werk verricht voor de vennootschap moet je jezelf ten minste een wettelijk bepaalde arbeidsbeloning betalen. Door de coronacrisis lukt het mogelijk niet om dit gebruikelijk loon uit te keren. Dit heeft als gevolg dat DGA’s meer belasting betalen dan logisch zou zijn voor het bedrag dat zij daadwerkelijk ontvangen. Het kabinet heeft daarom in 2020 toegestaan dat DGA’s, die te maken krijgen met een omzetdaling, van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan gelijk aan de omzetdaling. Dit wordt ook wel de gebruikelijkloonregeling genoemd. 

Lager vaststellen loon

De gebruikelijkloonregeling bepaalt hoe hoog het loon van jou als DGA minimaal moet zijn. Over dat bedrag houd je loonheffingen in, ook als je onderneming minder of geen omzet behaalt.

Heb je als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling? Dan mag je, zonder eerst toestemming te vragen aan de Belastingdienst, voor je aangiften loonheffingen over 2021 en 2020 het gebruikelijk loon lager vaststellen. Let op: je moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je, als je in 2021 gebruik wilt maken van de verlaging, in 2021 ten opzichte van 2019 een omzetverlies hebben geleden van 30% of meer (omzet exclusief btw). Bekijk de andere voorwaarden op de website van de Belastingdienst. 

Rekentool

Het gebruikelijk loon lager vaststellen doe je door middel van een berekening, afkomstig van de Belastingdienst.

In 2020 gebruik je de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet (exclusief btw) over de 1e 4 kalendermaanden van 2020

C = de omzet (exclusief btw) over de 1e 4 kalendermaanden van 2019

In 2021 gebruik je de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C. (Als B/C kleiner dan of gelijk aan 0,70 is.)

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021

C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019

Je mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens deze berekening. Bij twijfel of in bijzondere situaties kun je contact opnemen met je belastingadviseur.

MAANDELIJKS DE BESTE TIPS

Meld je hier aan voor onze gratis nieuwsbrief, deze staat boordenvol tips & trucs voor zzp’ers. Zo ben jij altijd op de hoogte en ontvang je alle informatie die jij als ondernemer nodig hebt om te groeien.

Een sluitende rittenregistratie voorkomt een boete. Claim hier je korting op een snelle, makkelijke en geautomatiseerde tool om je ritten bij te houden. Precies wat de Belastingdienst nodig heeft!