Veelgestelde vragen over Tozo-lening bedrijfskapitaal beantwoord

Laatste update: 08-11-2023 Leestijd: 2 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Tozo-lening

Onze adviseurs krijgen dagelijks veel vragen binnen over de Tozo-regeling. Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen mét antwoord.

Dit artikel is gepubliceerd op 16 februari 2021.

De Tozo kent twee voorzieningen: inkomensondersteuning voor levensonderhoud en lening voor bedrijfskapitaal. Onderstaande vragen gaan over de lening voor bedrijfskapitaal. Heb je een vraag over de inkomensondersteuning? Ga naar dit artikel.

‘Ik kom niet in aanmerking voor een Tozo-uitkering omdat mijn inkomen boven het sociaal minimum ligt, maar ik kan mijn zakelijke rekeningen en vaste lasten niet meer betalen. Kan ik wel een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal aanvragen?'

Als je aan de voorwaarden van de Tozo voldoet, kan je op grond van Tozo een lening voor bedrijfskapitaal bij je gemeente aanvragen. Je moet wel kunnen aantonen dat je over onvoldoende liquide middelen beschikt door de coronacrisis.

‘Als mijn aanvraag als zzp’er voor een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal wordt toegewezen, moet mijn partner – die een eigen inkomen heeft en totaal geen bemoeienis heeft met mijn onderneming – ook de akte van lening bedrijfskapitaal ondertekenen?'

Ja, voor een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal moet de partner tekenen.

‘Mijn partner en ik zijn beiden zelfstandig ondernemer met beiden een eigen onderneming kunnen wij aanspraak maken op een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal?'

Ja, dat kan, als jullie aan de voorwaarden voldoen. De gemeente kan dan 2 keer een lening van ten hoogste € 10.157,- verstrekken.

‘Ik heb een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal van de gemeente ontvangen. Wordt deze lening ook geregistreerd bij het BKR (Bureau Krediet Registratie)?'

Bedrijfskredieten die op grond van het Bbz worden verstrekt, worden niet bij het BKR geregistreerd. De Tozo-lening valt onder de regelingen Bbz.

‘Ik heb al een keer een Tozo-lening van de gemeente ontvangen, maar er is meer nodig. Kan ik mijn Tozo lening verhogen?'

Wanneer je al eerder een Tozo-lening van de gemeente hebt ontvangen, maar het maximale bedrag van € 10.157,- nog niet is bereikt, kun je nog een aanvullende aanvraag doen tot het maximum van € 10.157,- is bereikt.

‘Ik heb totaal al € 10.157,- aan Tozo-lening van de gemeente ontvangen, maar er is meer nodig. Kan ik nog bij de gemeente terecht?'

Als je meer dan € 10.157,- nodig hebt als lening voor bedrijfskapitaal, kun je een aanvraag doen voor een Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) bedrijfskapitaal lening bij de gemeente.

‘Ik heb een Tozo-lening van de gemeente ontvangen. Wanneer moet ik die terugbetalen?'

Zzp’ers die een Tozo-lening van de gemeente hebben ontvangen, moeten vanaf 1 juli 2021 beginnen met terugbetalen.

‘Hoeveel rente moet ik over de Tozo-lening betalen?'

De rente voor een Tozo-lening is 2%.

‘Vanaf welk moment moet ik de rente gaan berekenen over de lening voor het bedrijfskapitaal'?

De rente gaat direct lopen vanaf het moment dat de Tozo-lening wordt verstrekt. De renteopbouw wordt gestopt tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021.

Heb je een andere vraag over de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal? Stuur een mail naar support@zzpservicedesk.nl.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee