Modelovereenkomst voor ZZP’ers

Laatste update: 07-05-2024 Leestijd: 3 min Door: Juul Dijkhuis

Modelovereenkomst zzper

Voor zzp’ers en voor opdrachtgevers is het belangrijk dat er wordt voldaan aan de eisen van de Belastingdienst om gezien te worden als zzp’er in plaats van als een werknemer. In het verleden was de VAR-verklaring een belangrijk document hierin. Deze heeft in 2016 plaatsgemaakt voor de modelovereenkomst zzp. Wij leggen uit wat het inhoudt en wat je erover moet weten.

De verhouding tussen de opdrachtgever en de zzp’er moet niet worden gezien als een dienstverband. Bij deze werkverhouding gelden er namelijk anders regels. De werkverhouding met je opdrachtgever kun je dichttimmeren met een modelovereenkomst voor zzp’ers.

Wat is een modelovereenkomst?

In een modelovereenkomst wordt de relatie tussen de zzp’er en de opdrachtgever vastgelegd. Op deze manier wordt voorkomen dat er later alsnog loonbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd zijn.

Per 1 mei 2016 is de modelovereenkomst opgenomen in de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties). Deze wet gaat weer verdwijnen en uiteindelijk verdwijnt ook de modelovereenkomst ZZP. Inmiddels is de modelovereenkomst namelijk alweer achterhaald. Er wordt gewerkt aan de opvolger, namelijk de opdrachtgeversverklaring. Wanneer deze er echt komt, is nog niet bekend.

Waarom een modelovereenkomst voor zzp'ers?

Opdrachtgevers en zzp’ers gebruiken de modelovereenkomst om duidelijkheid te geven of er sprake is van een dienstverband of van een opdracht aan een zzp’er.

De gedachte achter de modelovereenkomst is het aantonen dat er geen sprake is van een schijnzelfstandigheid. In het verleden werd er veel misbruik gemaakt van het systeem. Er werden opdrachten gegeven aan zzp’ers, maar eigenlijk was er gewoon sprake van een dienstverband. Deze constructie werd bedacht om het betalen van loonbelasting en premies volksverzekeringen te ontlopen.

Is een modelovereenkomst verplicht?

Het afsluiten van een modelovereenkomst is niet verplicht. Het wordt wel aanbevolen om te voorkomen dat er verwarring bestaat over de verhouding tussen de opdrachtgever en de zzp’er. Als de onderlinge verhouding niet duidelijk is, dreigt een naheffing door de Belastingdienst. Om dit te voorkomen kunnen de partijen het maar beter vastleggen in een modelovereenkomst.

Waar moet een zzp overeenkomst aan voldoen?

De zzp overeenkomst moet het bestaan van een dienstverband uitsluiten. Vóór het ontstaan van de zzp modelovereenkomst konden zowel de opdrachtgever als de zzp’er een boete verwachten als schijnzelfstandigheid werd vastgesteld. De zzp overeenkomst neemt deze zorg weg.

Door het gebruiken van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, kunnen zowel de zzp’er als de klant zekerheid krijgen. Zo wordt voorkomen dat er een boete en een naheffing volgen. Bij het verstrekken van een overeenkomst van opdracht weten de partijen vooraf waar ze aan toe zijn.

Modelovereenkomst geen werkgeversgezag

In de overeenkomst is het belangrijk om aan te geven dat er geen sprake is van een werkgeversgezag. Het komt erop neer dat de opdrachtgever geen leiding geeft aan de zzp’er. Ook is er geen toezicht op de werkzaamheden vanuit de opdrachtgever. Er is een overeenkomst van opdracht, maar de opdrachtgever is niet de baas over de zzp’er en over de werkzaamheden die uitgevoerd worden. De zzp’er is zelfstandig verantwoordelijk voor het resultaat.

Raamovereenkomst zzp

Een modelovereenkomst moet vooraf worden goedgekeurd door de Belastingdienst. Door gebruik te maken van een raamovereenkomst zzp, is goedkeuring vooraf niet noodzakelijk. In dat geval wordt er namelijk gebruikgemaakt van een al goedgekeurd model (raamovereenkomst). De Belastingdienst heeft diverse raamovereenkomsten gepubliceerd voor verschillende branches en voor verschillende soorten werkzaamheden.

Wet DBA

De Wet DBA moest duidelijkheid verschaffen, maar het heeft niet gezorgd voor het wegnemen van de zorgen en de onduidelijkheden. De wet blijft gelden, maar er wordt niet of nauwelijks op gehandhaafd. De modelovereenkomst heeft namelijk niet het gewenste effect gehad. Opdrachtgevers durven het niet meer aan om zzp’ers aan te haken voor het uitvoeren van een opdracht. Het wachten is nu op de opvolger van de Wet DBA.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee