Hoe bereken ik de rentabiliteit van mijn bedrijf?

Laatste update: 07-05-2024 Leestijd: 7 min Door: Maarten Stad

In dit artikel gaan we in op het financiële begrip rentabiliteit en leggen we precies uit wat rentabiliteit is, hoe je deze berekend, laten we drie verschillende methodes zien en geven we 4 tips om de rentabiliteit van jouw bedrijf te verbeteren.

Wat is rentabiliteit?

Rentabiliteit is een maatstaf die aangeeft hoe winstgevend een bedrijf, investering of belegging is. Er zijn verschillende manieren om de rentabiliteit te berekenen, afhankelijk van wat je precies wilt meten en hoe je de kosten en opbrengsten wilt wegen. Drie populaire methodes zijn:

1. Rentabiliteit op eigen vermogen (REV)

Dit is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf of investering, gebaseerd op het eigen vermogen van het bedrijf. De REV wordt berekend door de winst na belasting te delen door het eigen vermogen, en vervolgens te vermenigvuldigen met 100%.

Formule: REV = (winst na belasting / eigen vermogen) x 100%

Voorbeeld: Stel dat een bedrijf een winst na belasting heeft van €100.000 en een eigen vermogen van €500.000. Dan is de REV: (€100.000 / €500.000) x 100% = 20%.

2. Rentabiliteit op verkochte voorraad (RVV)

Dit is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf, gebaseerd op de verkochte voorraad. De RVV wordt berekend door de winst na belasting te delen door de netto-omzet (verkochte voorraad), en vervolgens te vermenigvuldigen met 100%.

Formule: RVV = (winst na belasting / netto-omzet) x 100%

Voorbeeld: Stel dat een bedrijf een winst na belasting heeft van €100.000 en een netto-omzet van €500.000. Dan is de RVV: (€100.000 / €500.000) x 100% = 20%.

3. Rentabiliteit op totale vermogen (RTV)

Dit is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf, gebaseerd op het totale vermogen van het bedrijf (eigen vermogen + vreemd vermogen). De RTV wordt berekend door de winst na belasting te delen door het totale vermogen, en vervolgens te vermenigvuldigen met 100%.

Formule: RTV = (winst na belasting / totaal vermogen) x 100%

Voorbeeld: Stel dat een bedrijf een winst na belasting heeft van €100.000, een eigen vermogen van €500.000 en een vreemd vermogen van €500.000. Dan is het totale vermogen €1.000.000. Dan is de RTV: (€100.000 / €1.000.000) x 100% = 10%.

Wat is een goede rentabiliteit?

Er is geen harde regel voor wat een goede rentabiliteit is, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren. Hier zijn enkele factoren die kunnen beïnvloeden wat een goede rentabiliteit is:

 • De branche waarin het bedrijf actief is: Sommige branche hebben een traditioneel lagere rentabiliteit dan andere, bijvoorbeeld omdat ze meer kosten hebben of minder winstgevende producten verkopen.
 • De risico’s van het bedrijf: Bedrijven met een hoog risico, zoals start-ups, hebben vaak een lagere rentabiliteit omdat ze nog niet bewezen hebben dat ze winstgevend zijn.
 • De doelstellingen van het bedrijf: Sommige bedrijven hebben specifieke doelstellingen, zoals snelle groei of het vestigen van een stevige marktpositie, die de rentabiliteit kunnen beïnvloeden.
 • De rentabiliteit van vergelijkbare bedrijven: Het kan helpen om de rentabiliteit te vergelijken met die van vergelijkbare bedrijven in dezelfde branche om een idee te krijgen of de rentabiliteit van het bedrijf goed is.

In het algemeen is een rentabiliteit van 15-20% voor een bedrijf een redelijk goed resultaat. Een rentabiliteit van minder dan 10% kan aangeven dat het bedrijf moeite heeft om winst te maken, terwijl een rentabiliteit van meer dan 20% kan aangeven dat het bedrijf succesvol is. Houd er echter rekening mee dat deze cijfers alleen als richtlijn dienen en dat de rentabiliteit van een bedrijf kan variëren afhankelijk van de factoren die ik eerder heb genoemd.

Waarvoor kun je de rentabiliteit gebruiken?

Er zijn verschillende redenen waarom je de rentabiliteit zou willen berekenen:

 1. Het bepalen van de winstgevendheid van een bedrijf: De rentabiliteit geeft aan hoe winstgevend een bedrijf is en kan helpen om te bepalen of het bedrijf op koers is om winst te maken.
 2. Het vergelijken van bedrijven: Je kunt de rentabiliteit gebruiken om bedrijven te vergelijken om te zien welke het meest winstgevend zijn. Dit kan nuttig zijn als je bijvoorbeeld overweegt om in een bepaald bedrijf te investeren.
 3. Het bepalen van de financiële gezondheid van een bedrijf: Een hoge rentabiliteit kan aangeven dat een bedrijf financieel gezond is, terwijl een lage rentabiliteit kan wijzen op financiële problemen.
 4. Het bepalen van de marktwaarde van een bedrijf: De rentabiliteit kan helpen om de marktwaarde van een bedrijf te bepalen, omdat een winstgevend bedrijf meer waard is dan een bedrijf dat geen winst maakt.
 5. Het maken van doelstellingen: Je kunt de rentabiliteit gebruiken om doelstellingen te maken voor het bedrijf, bijvoorbeeld door te bepalen hoeveel winst het bedrijf moet maken om een bepaald rentabiliteit te behalen.
 6. Het bepalen van de waarde van een investering: Als je overweegt om te investeren in een bepaald bedrijf of belegging, kan de rentabiliteit helpen om te bepalen hoe waardevol de investering is.
 7. Het bepalen van de terugverdientijd van een investering: De rentabiliteit kan ook helpen om te bepalen hoe lang het zal duren voordat een investering zichzelf heeft terugverdiend.

Wat zijn valkuilen bij het berekenen van de rentabiliteit?

Er zijn een aantal valkuilen waar je rekening mee moet houden als je de rentabiliteit berekent:

 1. Gebruik de juiste cijfers: Zorg ervoor dat je de juiste cijfers gebruikt om de rentabiliteit te berekenen. Dit betekent dat je de winst na belasting, het eigen vermogen, de netto-omzet en het totale vermogen op de juiste manier berekent.
 2. Gebruik de juiste methode: Er zijn verschillende manieren om de rentabiliteit te berekenen, dus zorg ervoor dat je de juiste methode kiest voor wat je wilt meten.
 3. Vergelijk op een consistente manier: Als je de rentabiliteit wilt vergelijken over verschillende perioden, moet je ervoor zorgen dat je dezelfde manier van berekening gebruikt voor alle perioden.
 4. Houd rekening met de risico’s: Bedenk dat een hoge rentabiliteit vaak gepaard gaat met een hoog risico. Als je een lagere rentabiliteit accepteert, kan dit minder risico met zich meebrengen.
 5. Wees voorzichtig met het manipuleren van cijfers: Sommige mensen zijn geneigd om cijfers creatief of discutabel omhoog te krijgen om de rentabiliteit te verhogen, zonder dat de kern van het bedrijf daadwerkelijk verbeterd is. Dit kan leiden tot oneerlijke vergelijkingen en onjuiste conclusies.
 6. Bereken de rentabiliteit regelmatig: Het is belangrijk om de rentabiliteit regelmatig te berekenen om te zien of het bedrijf op koers is om winst te maken. Zo kun je snel actie ondernemen als de rentabiliteit dreigt te dalen.

Wat is het verschil tussen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit?

Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit zijn allemaal belangrijke financiële begrippen die te maken hebben met de financiële gezondheid van een bedrijf. De verschillen zitten in de betekenis en de berekening. Hier is een korte uitleg van wat elk begrip betekent:

 1. Liquiditeit: Liquiditeit is de mate waarin een bedrijf in staat is om aan zijn korte termijn verplichtingen te voldoen. Dit wordt vaak gemeten met behulp van liquide middelen, zoals contant geld en kortlopende schulden.
 2. Solvabiliteit: Solvabiliteit is de mate waarin een bedrijf in staat is om aan al zijn verplichtingen te voldoen, inclusief zijn lange termijn verplichtingen. Dit wordt vaak gemeten met behulp van het eigen vermogen van het bedrijf en het vreemd vermogen.
 3. Rentabiliteit: Rentabiliteit is de mate waarin een bedrijf winstgevend is. Dit wordt gemeten door te kijken naar de verhouding tussen de winst van het bedrijf en de investeringen die zijn gedaan.

In het algemeen is het belangrijk voor een bedrijf om goed te scoren op alle drie deze begrippen. Een bedrijf met een hoge liquiditeit kan aan zijn korte termijn verplichtingen voldoen, een bedrijf met een hoge solvabiliteit kan aan al zijn verplichtingen voldoen en een bedrijf met een hoge rentabiliteit is winstgevend.

Als een bedrijf op een of meer van deze begrippen laag scoort, kan dit wijzen op financiële problemen.

4 tips voor het verbeteren van de rentabiliteit

Enkele tips om de rentabiliteit van je bedrijf te verbeteren:

 1. Verhoog de omzet: Een van de manieren om de rentabiliteit te verbeteren is door de omzet te verhogen. Dit kan door het aanbieden van nieuwe producten of diensten, het verhogen van de prijzen van bestaande producten of het verkopen aan nieuwe klanten.
 2. Verlaag de kosten: Een andere manier om de rentabiliteit te verbeteren is door de kosten te verlagen. Dit kan door het inkopen van goederen tegen lagere prijzen, het verminderen van overheadkosten of het automatiseren van bepaalde processen.
 3. Verhoog het eigen vermogen: Het verhogen van het eigen vermogen kan ook helpen om de rentabiliteit te verbeteren, omdat dit kan leiden tot een lagere verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van winstretentie of het aantrekken van nieuwe aandeelhouders.
 4. Verminderen van vreemd vermogen: Het verminderen van het vreemd vermogen kan ook helpen om de rentabiliteit te verbeteren, omdat dit kan leiden tot een lagere verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen.

Tip: Zo start je succesvol!

Starten was nog nooit zo eenvoudig met onze GRATIS starterschecklist boordevol tips, tricks en een te volgen stappenplan. Succesvol starten doe je zo!

FAQ Rentabiliteit

De rentabiliteit is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf. Het meet de verhouding tussen de winst van het bedrijf en de investeringen die zijn gedaan.

De rentabiliteit is goed als het bedrijf op koers is om winst te maken. Dit kan worden bepaald door te kijken naar de rentabiliteitswaarde van het bedrijf.

De rentabiliteitswaarde kan worden berekend door de winst van het bedrijf te delen door de investeringen die zijn gedaan. Dit geeft een percentage van de winstgevendheid van het bedrijf.

De rentabiliteit kan worden verbeterd door de omzet te verhogen, de kosten te verlagen, het eigen vermogen te verhogen en het vreemd vermogen te verminderen.

Ja, de rentabiliteit van een eenmanszaak kan worden verbeterd door dezelfde stappen te volgen als voor een ander type bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van nieuwe producten of diensten, het verhogen van de prijzen van bestaande producten of het verkopen aan nieuwe klanten.

De rentabiliteit kan worden berekend met gemiddeldes omdat dit een gemakkelijke manier is om de financiële prestaties van een bedrijf over een langere periode te beoordelen. Als je de rentabiliteit berekent met behulp van gemiddeldes, kun je de financiële prestaties van een bedrijf beoordelen over een langere periode, in plaats van alleen te kijken naar de financiële prestaties op een specifieke dag. Dit kan nuttig zijn om te zien of een bedrijf op koers is om winst te maken op de lange termijn.

Bovendien kunnen gemiddeldes ook helpen om de financiële prestaties van een bedrijf te vergelijken met die van andere bedrijven. Als je de rentabiliteit berekent met behulp van gemiddeldes, kun je de financiële prestaties van een bedrijf vergelijken met die van andere bedrijven op een consistente manier. Dit kan nuttig zijn als je bijvoorbeeld overweegt om in een bepaald bedrijf te investeren.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee