Wat is het CRKBO?

Laatste update: 07-03-2024 Leestijd: 5 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Het CRKBO is het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Ben je zzp'er en geef je les? Dan ben je in principe vrijgesteld van btw. Als je werkt in het kort beroepsonderwijs moet je je voor btw-vrijstelling registreren bij het CRKBO. Hoe werkt het CRKBO register?

Welke beroepen zijn vrijgesteld van btw?

Onderwijs is vrijgesteld van btw. Dat geldt voor basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, ook wanneer dat uitgevoerd wordt door een zzp’er. Over de vergoeding breng je geen btw in rekening en je doet over deze omzet geen btw-aangifte. De btw over inkopen en kosten kun je niet aftrekken.

De volgende onderwijsvormen zijn wettelijk vrijgesteld van btw:

Onder de vrijstelling vallen ook de levering van goederen en diensten die onmisbaar zijn voor het verzorgen van vrijgesteld onderwijs. Bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van schoolboeken aan leerlingen door onderwijsinstellingen die vrijgesteld onderwijs verzorgen.

Wat valt onder beroepsonderwijs?

Met ‘beroepsonderwijs wordt doorgaans onderwijs bedoeld dat mensen opleidt voor een specifiek vak of beroep. Onderwijs en cursussen om in je vakgebied en werkkring te functioneren kunnen hier ook onder vallen. Persoonlijke vaardigheden, zoals het halen van een rijbewijs of een EHBO-cursus, vallen hier niet onder. De onderstaande beroepsopleidingen zijn vrijgesteld van btw:

  • wettelijk erkende beroepsopleidingen
  • niet-wettelijk erkende beroepsopleidingen die door de overheid gefinancierd worden en die genoemd staan in:
    • de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of
    • de Wet educatie en beroepsonderwijs
  • niet-wettelijk erkende beroepsopleidingen door instellingen en zelfstandige docenten die zijn ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
  • Taalonderwijs dat specifiek bedoeld is om een bepaald beroep uit te kunnen oefenen geldt als een beroepsopleiding. Bijvoorbeeld de cursus Nederlands die een buitenlandse taxateur volgt omdat hij in Nederland komt werken en taxatierapporten in het Nederlands moet kunnen schrijven. De opleiding moet ingeschreven staan in het CRKBO. Taalonderwijs dat niet is gericht op beroepsuitoefening is algemeen vormend onderwijs. In dit geval ben je wettelijk vrijgesteld van btw-heffing en heb je geen CRKBO-registratie nodig.

Onderwijs primair gericht op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld hobbycursussen, een taalcursus voor de vakantie of een opleiding voor het rijbewijs BE, vallen niet onder beroepsonderwijs.

Wanneer inschrijven in CRKBO-register?

Als je werkt in het kort beroepsonderwijs stelt de Belastingdienst inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling.

Het register is bedoeld voor onderwijsinstellingen en zelfstandige docenten die beroepsonderwijs aanbieden en die niet zijn vermeld in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of in de Wet educatie en beroepsonderwijs. Ook zzp’ers en buitenlandse instellingen mogen zich inschrijven in het register.

Inschrijving bij het CRKBO is mogelijk als je de juiste certificaten of diploma’s kunt overleggen. Beschik je daar niet over? Dan kun je alsnog worden ingeschreven na een positief afgesloten audit.

Twee registers

Er zijn twee verschillende registers; een voor de CRKBO docent en een voor CRKBO onderwijsinstellingen:

CRKBO Register Docenten

In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Werk je als zelfstandig docent in het beroepsonderwijs, al dan niet vanuit jouw persoonlijke BV, en sta je in dit register ingeschreven? Dan geldt de vrijstelling alleen voor het beroepsonderwijs dat je aan onderwijsinstellingen geeft. Je biedt dus niet zelf een opleiding aan cursisten of hun werkgevers aan, maar werkt uitsluitend als ‘onderaannemer’.

CRKBO Register Instellingen

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Sta je als zzp’er of onderwijsinstelling in dit register ingeschreven? Dan ben je vrijgesteld van btw voor al het beroepsonderwijs dat je aanbiedt. De vrijstelling geldt voor het onderwijs dat je als docent verricht en voor beroepsonderwijs dat direct op de markt wordt verzorgd. ‘Direct op de markt’ wil zeggen dat je rechtstreeks voor eigen rekening en risico overeenkomsten sluit met jouw afnemers. Twijfel je of je je als docent of instelling dient in te schrijven? Neem dan contact op met het CRKBO.

Wel of geen audit?

Voordat je in het register kan worden opgenomen, moet je soms een audit doorlopen. Dit is een vragenlijst die je kunt vinden op de website van het CRKBO. Je moet een aantal vragen beantwoorden die gericht zijn op jouw zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid

CRKBO erkenning: je bent als docent vrijgesteld van een audit als je een PO-onderwijsbevoegdheid hebt en/of VO-, MBO-, HBO- of universitair diploma met expliciete vermelding van een 1e-, 2e-, of 3e-graads lesbevoegdheid.

Naast een door het CRKBO erkend diploma kan het zijn dat je een relevant diploma hebt van een post-initiële opleiding geregistreerd bij de Stichting PHBO Nederland; in dat geval hoef je geen audit te doorlopen.

Een inschrijving in het docentenregister is onbeperkt geldig, bij instellingen moet je elke vier jaar de audit opnieuw invullen.

Kosten audit en CRKBO btw vrijstelling Belastingdienst

Als instelling betaal je 675 euro voor je eerste audit, gevolgd door 525 euro voor de her-audit die je elke vier jaar moet doen. Voor docenten lopen de kosten minder hoog op: 90 euro voor een audit. Bij de aanmelding betalen instellingen en docenten een kleine vergoeding van respectievelijk 100 en 10 euro en hierbij komt een jaarlijkse bijdrage van 50 en 15 euro.

Voordelen btw-vrijstelling

Een groot voordeel is dat je btw-vrij kunt werken en daarom een lager uurtarief kunt vragen. Voor bedrijven die van jouw trainingen gebruikmaken maakt dit niks uit, maar voor particulieren wel. Een ander leuk aspect is dat je jouw btw boekhouding niet hoeft bij te houden. Zo houd je tijd over voor andere dingen.

Nadelen btw-vrijstelling

Een nadeel is dat je de btw van bijvoorbeeld het huren van een zaal of de catering niet meer kunt verrekenen met de btw die je bij je klanten in rekening brengt. Je klanten betalen immers geen btw. Je kunt ervoor kiezen om je uurtarief om deze reden iets op te schroeven.

Nadelen btw-vrijstelling

Als je alle gegevens netjes hebt bijgehouden in een boekhoudpakket, is het makkelijker om aangifte te doen. Wij adviseren de volgende pakketten:

#1

e-Boekhouden.nl

Het populairste boekhoudprogramma voor zzp’ers. Nu 15 maanden gratis!

#2

MoneyMonk

Beheer jouw volledige administratie, zonder gedoe!

#3

Rompslomp.nl

Rompslomp is hét meest eenvoudige boekhoudprogramma voor zzp’ers.

Bronnen: CRKBO, Belastingdienst en KVK.

Veelgestelde vragen

De audit voor CRKBO-registratie beoordeelt verschillende criteria zoals kwaliteit, zorgvuldigheid, en professionaliteit van de onderwijsaanbieders. Specifieke details vind je op de website van het CRKBO.

De kwaliteit en actualiteit van de registraties worden gewaarborgd door regelmatige herbeoordelingen, om zo te zorgen dat instellingen en docenten blijven voldoen aan de kwaliteitseisen.

Niet alle onderwijsaanbieders kunnen zich registreren; er zijn criteria waaraan je moet voldoen. Meer informatie hierover is beschikbaar op de CRKBO-website.

Na CRKBO-registratie omvat BTW-vrijstelling specifieke administratieve stappen. Raadpleeg hiervoor financieel advies of informatie van het CRKBO zelf.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee