ZZP Servicedesk

Denk aan je urencriterium!

Denk aan je urencriterium!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Als zzp’er is het belangrijk dat je je urenspecificaties goed bijhoudt. Als je aan het urencriterium voldoet kan dit je immers grote financiële voordelen opleveren. Het komt regelmatig voor dat de rechter zich moet buigen over een zaak waarin een ondernemer zich niet aan het urencriterium lijkt te hebben gehouden. Het is dan ook belangrijk dat er geen twijfel kan ontstaan over jouw urenspecificaties. Wanneer je deze achteraf opstelt kan dit argwaan wekken.

Om aan het urencriterium te voldoen moet je als zzp’er in het jaar minimaal 1.225 uur (voor zwangere onderneemsters geldt een tegemoetkoming) besteden aan jouw eenmanszaak. Daarnaast moet je, behalve wanneer je een startende zzp’er bent, meer tijd besteden aan jouw bedrijf dan aan eventuele dienstbetrekkingen en/of overige werkzaamheden. Is er sprake van een samenwerkingsverband met een verbonden persoon, dan mogen niet alle uren worden meegenomen.

Belastingvoordeel

Onderschat het belang van het urencriterium niet. Er is een aantal belangrijke fiscale faciliteiten waar je alleen recht op hebt, wanneer je voldoet aan het urencriterium. Voldoe je aan het urencriterium, dan heb je mogelijk recht op de volgende faciliteiten:

 • De oudedagsreserve;
 • De zelfstandigenaftrek;
 • De startersaftrek;
 • De aftrek speur- en ontwikkelingswerk;
 • De meewerkaftrek;
 • De MKB-winstvrijstelling
 • De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2019 7.280 euro, mits je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt en voldoet aan het urencriterium. De MKB-winstvrijstelling komt neer op 14 procent van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk).

Rechter

Bij de rechter komen regelmatig zaken voorbij waarin de urenadministratie achteraf wordt opgemaakt. Zo was er bij het hof van Amsterdam een zaak waarin de ondernemer behalve in zijn eigen zaak, ook in loondienst werkzaam was. Zijn urenspecificatie bleek niet overeen te komen met de urenspecificatie die de werkgever had opgesteld.

In een volgende zaak had een ondernemer achtereenvolgens vier verschillende specificaties overgelegd die stuk voor stuk achteraf waren opgesteld. Onder meer door de grote verschillen tussen de verschillende specificaties kwam de ondernemer niet echt geloofwaardig voor. Ook het feit dat alle specificaties achteraf waren opgemaakt en niet op originele gegevens waren gebaseerd, was voor de rechter reden om de urenspecificaties naast zich neer te leggen.

Conclusie

Gezien het grote financiële belang doe je er goed aan om je werkzaamheden en de daaraan bestede tijd ‘tijdens de rit’ en dus niet achteraf bij te houden. Zeker wanneer er twijfel zou kunnen bestaan of je wel voldoet aan het urencriterium.

Tip: houd je uren gemakkelijk en snel bij in een online tool. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 

Hier vind je meer tools.

ZZP LIDMAATSCHAP

Onbeperkt advies voor een laag bedrag

 • Persoonlijk contact met een bedrijfsadviseur
 • Direct antwoord op jouw vragen
 • Bereikbaar via telefoon, (web)chat en mail
 • Toegang tot exclusieve content
 • Scan van aangifte inkomstenbelasting
 • Startersgesprek (circa 20 minuten)
 • Toegang tot een interessant ZZP netwerk
 • Toegang tot kennisevents en workshops

€ 12,50

 p/m*

                    * excl. 21% btw 

Doe jij aangifte per kwartaal? Het is juli, dat betekent dat het tijd is om btw-aangifte te doen over het tweede kwartaal van 2020….
box 3 heffing buitensporig hoog
Gratis premium Download Bezwaarschrift BOX 3-heffing 2019 Invulmodel bezwaarschrift Vanaf 1 januari 2017 geldt er een nieuwe gestaffelde wijze van box 3-heffing in de…
box 3 heffing buitensporig hoog
Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken om een box 3-stelsel uit te werken op basis van het werkelijk rendement. In…
Mastersnetwerk activa en passiva
Als je als zzp’er een balans opmaakt, bestaat deze uit twee zijden: debet (activa) en credit (passiva). Op de balans zet je alle bezittingen,…

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.