Denk aan je urencriterium

Laatste update: 07-05-2024 Leestijd: 2 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Urencriterium

Als zzp’er is het belangrijk dat je je urenspecificaties goed bijhoudt. Als je aan het urencriterium voldoet kan dit je immers grote financiële voordelen opleveren. Het komt regelmatig voor dat de rechter zich moet buigen over een zaak waarin een ondernemer zich niet aan het urencriterium lijkt te hebben gehouden. Het is dan ook belangrijk dat er geen twijfel kan ontstaan over jouw urenspecificaties. Wanneer je deze achteraf opstelt kan dit argwaan wekken.

Om aan het urencriterium te voldoen moet je als zzp’er in het jaar minimaal 1.225 uur (voor zwangere onderneemsters geldt een tegemoetkoming) besteden aan jouw eenmanszaak. Daarnaast moet je, behalve wanneer je een startende zzp’er bent, meer tijd besteden aan jouw bedrijf dan aan eventuele dienstbetrekkingen en/of overige werkzaamheden. Is er sprake van een samenwerkingsverband met een verbonden persoon, dan mogen niet alle uren worden meegenomen.

Belastingvoordeel

Onderschat het belang van het urencriterium niet. Er is een aantal belangrijke fiscale faciliteiten waar je alleen recht op hebt, wanneer je voldoet aan het urencriterium. Voldoe je aan het urencriterium, dan heb je mogelijk recht op de volgende faciliteiten:

  • De oudedagsreserve;
  • De zelfstandigenaftrek;
  • De startersaftrek;
  • De aftrek speur- en ontwikkelingswerk;
  • De meewerkaftrek;
  • De MKB-winstvrijstelling
  • De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

De zelfstandigenaftrek bedraagt €7.280 in 2019, €7.030 in 2020, €6.670 in 2021, €6.310 in 2022 en €5.030 in 2023. Hier heb je recht op mits je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt en voldoet aan het urencriterium. De MKB-winstvrijstelling komt neer op 14 procent van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk). Voor starters geldt een extra aftrek van 2.123 euro. Als starter kan je hier in 5 jaar maximaal 3 keer gebruik van maken.

Rechter

Bij de rechter komen regelmatig zaken voorbij waarin de urenadministratie achteraf wordt opgemaakt. Zo was er bij het hof van Amsterdam een zaak waarin de ondernemer behalve in zijn eigen zaak, ook in loondienst werkzaam was. Zijn urenspecificatie bleek niet overeen te komen met de urenspecificatie die de werkgever had opgesteld.

In een volgende zaak had een ondernemer achtereenvolgens vier verschillende specificaties overgelegd die stuk voor stuk achteraf waren opgesteld. Onder meer door de grote verschillen tussen de verschillende specificaties kwam de ondernemer niet echt geloofwaardig voor. Ook het feit dat alle specificaties achteraf waren opgemaakt en niet op originele gegevens waren gebaseerd, was voor de rechter reden om de urenspecificaties naast zich neer te leggen.

Conclusie

Gezien het grote financiële belang doe je er goed aan om je werkzaamheden en de daaraan bestede tijd ‘tijdens de rit’ en dus niet achteraf bij te houden. Zeker wanneer er twijfel zou kunnen bestaan of je wel voldoet aan het urencriterium.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee