Hoe kan ik als zzp’er verzekerde zorg aanbieden?

Laatste update: 08-11-2023 Leestijd: 3 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Verzekerde zorg aanbieden

Als zzp’er in de zorg moet je kennis hebben van de verschillende vormen van financiering van zorgdiensten. Wanneer je als zelfstandig verzorgende of verpleegkundige werkt en cliënten verzekerde zorg aan huis wil bieden, kan dat namelijk op verschillende manieren. Dit kan via een zorgaanbieder, via een overeenkomst met een zorgkantoor of het rechtstreeks werken voor een particulier.

3 manieren om verzekerde zorg aan te bieden

 

Hoe worden zorg en diensten vergoed?

Voordat er zal worden gekeken naar de manieren om verzekerde zorg aan te bieden als zzp’er, is het belangrijk te weten hoe zorg wordt vergoed in Nederland. Dit hangt af van de zorg of dienst die iemand afneemt. Er zijn drie wetten die toegang geven tot zorg.

1) Wet langdurige zorg (Wlz)

Het centrum indicatiestelling (CIZ) onderzoekt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz. Iemand komt in aanmerking wanneer er langdurige intensieve zorg nodig is thuis of in een zorgcentrum. De cliënt betaalt voor zorg uit de Wlz een eigen bijdragen (afhankelijk van situatie en inkomen).

2) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De WMO regelt dat mensen die een beperking hebben de voorzieningen, hulp en ondersteunen krijgen die ze nodig hebben. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze WMO.

3) ZorgVerzekeringsWet (ZVW)

De verplichte basisverzekering in Nederland dekt de standaardzorg, zoals huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast is het mogelijk een aanvullende verzekering te nemen voor de kosten die niet worden gedekt door de basisverzekering. Voor wijkverpleging, herstelzorg, revalidatie en behandeling thuis hoeft geen eigen bijdragen te worden betaalt, dit valt onder de ZVW.

Hoe bied ik verzekerde zorg?

Via een zorgaanbieder

Wanneer een zorginstelling verzekerde zorg wil leveren volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz), zal zij een zogenaamde WTZi-toelating moeten hebben van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met deze toelating laat een zorginstelling zien dat zij voldoet aan de eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Deze WTZi-toelating geldt overigens niet voor zzp’ers, maar alleen een georganiseerd verband heeft hier recht op. Wel kun jij als zzp’er je diensten aanbieden via een zorgaanbieder met een WTZi-toelating, zoals een thuiszorgorganisatie, zorginstelling of bemiddelingsbureau.

Overeenkomst zorgkantoor

Als zzp’er kun je ook een overeenkomst sluiten met een zorgkantoor. Nederland is verdeeld in dertig regio’s, waarbij de grootste ziektekostenverzekeraar van de betreffende regio belast is met de uitvoering van de Wlz. De afdeling van de verzekeraar die hier zorg voor draagt, heet het zorgkantoor. Het zorgkantoor maakt afspraken met zorgaanbieders, zoals de hoeveelheid zorg, tegen welke prijs en onder welke voorwaarden.

Hiervoor wordt een modelovereenkomst gebruikt. Met deze overeenkomst verzeker je de verzorging, verpleging of begeleiding van je cliënten. Een modelovereenkomst wordt door brancheorganisaties in de sector opgesteld en goedgekeurd door de Belastingdienst en het ministerie van VWS.

Particulier

Een derde mogelijkheid is om als zzp’er je diensten rechtstreeks aan een particulier aan te bieden. Met een persoonsgebonden budget (pgb), verstrekt door de gemeente, kan een cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stelt eisen aan zorgverleners en zorgt vervolgens voor de betaling. Door veelvoudige fraude zijn er de laatste tijd echter steeds meer regels en eisen gesteld, die kunnen variëren per verzekeraar. Wil je hier meer over weten? Kijk dan hier: https://www.svbabc.nl/pgb

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee