Ik wil producten uit mijn webshop verkopen aan andere EU-landen

Laatste update: 08-11-2023 Leestijd: 7 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Per 1 juli 2021 geldt de wetgeving btw e-commerce. Drempelbedragen voor afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land zijn vervallen en er is één drempelbedrag van 10.000 euro voor terug gekomen. Heb je een webshop met een jaaromzet van 10.000 euro of meer en verkoop je aan particulieren en/of zakelijke klanten (die geen btw nummer hebben) in andere landen van de Europese Unie? Dan bereken je vanaf 1 juli 2021 de btw die geldt in het land van de EU-klant. Voor producten die je in Nederland levert, verandert er niets. Lees hier meer. 

Let op: dit artikel is uit 2021. Binnenkort wordt de inhoud geüpdatet naar 2023.

Wanneer je een webshop hebt is het niet vreemd als je (zo nu en dan) een bestelling uit het buitenland krijgt. Het internet is immers internationaal. Maar zo’n bestelling roept wel vragen op. Want hoe zit het eigenlijk met de btw als je aan een ander EU-land levert?

Levering aan particulieren

Verkoop je goederen aan een klant die geen btw-aangifte doet, bijvoorbeeld een particulier? Dan breng je de btw in rekening die geldt in het land van jouw klant. Indien je echter veel verkoopt aan buitenlandse particulieren, kun je te maken krijgen met een bijzondere regeling, de zogenaamde afstandsverkopen. Zodra de omzet naar andere EU-landen in een jaar meer bedraagt dan 10.000 euro, moet je de lokale btw van het andere EU-land in rekening brengen. Je kunt je echter ook aanmelden voor de One-Stop-Shop (OSS) regeling van de Belastingdienst. Met dit éénloketsysteem van de Belastingdienst meld je elk kwartaal de btw voor al je intra-EU leveringen en betaal je die in 1 keer.

Drempelbedrag EU-landen

De eerste 10.000 euro is nog gewoon belast met Nederlandse btw. Dit bedrag van 10.000 euro noemen we het drempelbedrag. Als je met je omzet van verkopen aan andere EU-landen boven de 10.000 euro uitkomt, moet je de btw van die EU-landen betalen, óf de btw betalen in het OSS éénloketsysteem.

Buitenlandse btw

Heb je in het vorige jaar voor een bepaald land het drempelbedrag gehaald, dan moet je dit jaar direct buitenlandse btw in rekening brengen. Heb je in 2023 dus voor 10.000 euro aan buitenlandse particulieren in de EU verkocht, dan moet je in 2024 vanaf de eerste euro omzet aan buitenlandse particulieren in de EU dus lokale buitenlandse btw in rekening brengen. Voor 2024 moet je overigens dan wel weer kijken of in 2023 het bedrag van 10.000 euro voor verkopen aan EU-particulieren gehaald is.

Levering aan ondernemers

Verkoop je goederen aan een klant die btw-aangifte doet in een ander EU-land, bijvoorbeeld een ondernemer? En worden die goederen vervoerd naar een ander EU-land? Dan pas je het 0%-tarief toe. Jouw klant berekent de btw volgens het tarief dat in het andere EU-land geldt en betaalt deze in dat land. Voor jou als leverancier is dit een intracommunautaire levering (ICL). Voor je klant geldt dit als een intracommunautaire verwerving (ICV).

Als je bijvoorbeeld een computer verkoopt aan een Belgische ondernemer, zet je op jouw factuur, dat er sprake is van een ICL en je vermeldt het tarief van 0 procent. Verder moeten op de factuur de naam, adres, en woon- of vestigingsplaats van de afnemer te zijn vermeld. Heel belangrijk is ook, dat je het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur vermeldt. De Belgische afnemer dient dan in zijn eigen land een ICV aan te geven van 21 procent. Vaak kan hij deze btw wel weer gelijk terugvragen.

Opgaaf Intracommunautaire Levering

Indien je op deze manier levert aan een ondernemer in het buitenland, moet je deze omzet aangeven op het aangiftebiljet bij vraag 3b, zolang het gaat om leveringen binnen de Europese Unie. Verder moet je elk kwartaal een zogeheten Opgaaf Intracommunautaire Levering (ook wel listing genoemd) inleveren bij de Belastingdienst. De opgaven op deze listing moeten overeenstemmen met het totaal van de aangegeven omzet in een kwartaal bij vraag 3b. Als er een verschil bestaat en je dit niet kunt verklaren, kun je een boete krijgen. Als de intracommunautaire leveringen meer dan 400.000 euro per jaar bedragen, moet je bovendien een statistiekopgaaf doen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Waar moet ik verder op letten?

Btw-identificatienummer. Allereerst moet je weten of je aan een particulier of aan een ondernemer levert. Geeft jouw afnemer zijn btw-identificatienummer aan jou door, dan mag je ervan uitgaan dat je aan een ondernemer levert. Je moet dan nog wel aan kunnen tonen dat jouw goederen Nederland fysiek verlaten hebben. Bij de intracommunautaire leveringen moet je erop letten, dat je het btw-Identificatienummer controleert bij de Belastingdienst. Dit nummer moet namelijk wel kloppen. De Belastingdienst gaat alleen na of de opgegeven naam en het opgegeven nummer bij elkaar horen. Het is verstandig ook het adres en de vestigingsplaats door te geven bij een verzoek om controle van dit nummer.

Vervoersverklaring

Het wordt ingewikkeld als de goederen worden afgehaald. Hoe kom je dan aan het bewijs dat de goederen de grens over gegaan zijn? Indien er sprake is van een vaste afnemer, dan kun je werken met een zogeheten vervoersverklaring. Dit is een schriftelijke verklaring. Je mag deze vervoersverklaring gebruiken, tenzij eerdere intracommunautaire leveringen aan deze afnemer tot problemen hebben geleid.

Eisen aan vervoersverklaring

Deze verklaring moet ten minste bevatten:

  • De naam van de afnemer
  • Het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd
  • Het nummer van de factuur waarop de geleverde goederen zijn gespecificeerd
  • De plaats waar de goederen heen worden vervoerd
  • Een toezegging van de afnemer dat deze bereid is aan de Belastingdienst nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen

Bij afhaaltransacties zonder een vaste afnemer waarbij de intracommunautaire levering niet met andere bewijsmiddelen kan worden aangetoond, dan moet je de afnemer Nederlandse btw in rekening brengen. Voor toepassing van het 0 procent-tarief zul je in dat geval dus over alle hierboven genoemde documenten moeten beschikken.

Bewijs dat de spullen weg zijn uit Nederland

Verder dien je voor de toepassing van het tarief van 0 procent (dus bij intracommunautaire leveringen) aan te kunnen tonen dat het verkochte goed fysiek de Nederlandse grens over is gegaan. Je moet dit met papieren kunnen bewijzen. Het beste kunt je zoveel mogelijk papieren verzamelen en bewaren om aan te tonen dat de goederen daadwerkelijk Nederland verlaten hebben. Te denken valt hierbij aan kopieën van facturen, (CMR-)vrachtbrieven, pakbonnen, betalingsbewijzen, kopiefacturen, waarop voor ontvangst is getekend en een verklaring van de vervoersonderneming. Het is niet voldoende als je over één of meer van deze papieren beschikt. Volgens de rechter heb je al deze papieren nodig om te kunnen bewijzen dat de goederen de grens gepasseerd zijn.

Per 1 juli 2021 nieuwe EU-regels

Heb je een Nederlandse webshop met een jaaromzet van 10.000 euro of meer en verkoop en lever jij producten vanuit Nederland aan particulieren en/of zakelijke klanten die geen btw-nummer hebben in andere landen van de Europese Unie? Dan krijg je vanaf 1 juli 2021 te maken met de nieuwe wetgeving btw-ecommerce. Vanaf 1 juli bereken je de btw die geldt in het land van jouw EU-klant. Houd hier rekening mee in de prijsstelling in je webshop.

Is jouw omzet in andere EU-landen minder dan 10.000 euro per jaar? Dan kun je Nederlandse btw in rekening brengen.

Btw-aangifte doen

Krijg je te maken met deze nieuwe EU-wetgeving? Dan kun je op twee manieren de buitenlandse btw-aangifte op een vereenvoudigde manier regelen:

1. Je kunt de btw per afzonderlijke EU-lidstaat aangeven waarin je hebt verkocht.
2. Je meldt je aan voor de Unieregeling en daarmee ook het nieuwe éénloketsysteem One Stop Shop (OSS) van de Belastingdienst. Registreren kan vanaf 1 april 2021 via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Lees hier meer over de nieuwe EU-wetgeving en het gebruik van het éénloketstysteem. De Belastingdienst organiseert op dinsdag 20 april van 19.00 tot 20.30 uur een webinar waarin alles wordt uitgelegd. Je kunt je gratis aanmelden via deze link. 

e-Boekhouden.nl

e-Boekhouden is de urenregistratie tool voor zzp'ers. Profiteer nu van de 15 maanden gratis actie.

4.5/5

500.000 ondernemers gingen je voor!

 

Andere veranderingen per 1 juli

Vanaf 1 juli 2021 vervalt ook de vrijstelling voor invoer-btw op pakketjes met een waarde tot en met 22 euro, die worden ingevoerd vanuit landen buiten de Europese Unie. Daarnaast worden platforms (zoals Bol.com en Zalando) vaker verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van btw.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee