Jouw resultatenrekening als zzp’er

Laatste update: 08-11-2023 Leestijd: 3 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Resultatenrekening als zzp

Resultaat, het ‘buzzwoord’ voor een succesvolle business. Een gezonde onderneming neerzetten met een financieel duurzaam resultaat is immers het doel van iedere ondernemer. Het resultaat volgt uit de resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening genoemd, van je bedrijfsactiviteiten. Dit is de resultante van de gegenereerde omzet en de daaraan toe te rekenen kosten over een bepaalde periode, doorgaans een (boek)jaar van 1 januari tot en met 31 december. Als dit bedrag positief is, maak je winst. Als het negatief is, spreken we van een verlies.

Wat is belangrijk om te weten?

Resultatenrekening

De resultatenrekening maakt deel uit van de voor de belastingdienst verplichte financiële administratie. De financiële administratie omvat alle gegevens die te maken hebben met omzetbelasting en inkomstenbelasting. Hieronder vallen bijvoorbeeld de resultatenrekening en de balans. Een accurate en juiste financiële administratie bijhouden is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook een noodzaak om inzicht te hebben in de gang van zaken van jouw activiteiten. Het is aan te raden periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, een resultatenrekening op te stellen, maar doe het in ieder geval minstens eenmaal per jaar.

Jaarrekening

Het is echter niet verplicht om als zzp’er een jaarrekening op te stellen zoals vermeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening bevat weliswaar een resultatenrekening en balans maar is uitgebreider. Publicatie van cijfers bij de Kamer van Koophandel is niet verplicht.

Opstellen resultatenrekening

De vorm waarin je de interne resultatenrekening van je onderneming opstelt is vrij. Het is raadzaam om een vorm te kiezen waarin alle gegevens zitten die je voor je IB-aangifte nodig hebt, maar het is zeker ook van belang een indeling te kiezen die jou het beste inzicht in je bedrijfsvoering geeft.

De administratie uitbesteden kan verstandig zijn, zodat je aandacht volledig naar de kernactiviteiten uitgaat. Het kan uiteraard ook een keuze zijn zelf de financiële administratie te voeren, bijvoorbeeld met behulp van een online boekhoudprogramma of Excel. Als het wenselijk is, kan een boekhouder of accountant op basis van de interne administratie de fiscale aangifte verzorgen. Uitgangspunt is dat je de zaken goed op orde hebt.

Het opstellen van de resultatenrekening, met name het berekenen van het resultaat, kan complex zijn. Hieronder volgen een aantal tips en weetjes die zijn voortgekomen uit de meest gestelde vragen tijdens adviesgesprekken.

  • Voor de berekening van het juiste resultaat over een periode, is het van belang de opbrengsten en kosten aan de juiste periode toe te rekenen, het matchingsprincipe.
  • Houd rekening met het onderscheid tussen de commerciële winstberekening en de fiscale winstberekening.
  • Kosten kunnen we onderscheiden op allerlei manieren. Voor de resultatenberekening is de toerekening van kosten aan verschillende boekjaren (matchingprincipe) en de classificatie naar wel en niet aftrekbare kosten van belang.
  • De belastingdienst zal onder meer op basis van een fiscale winstberekening de verschuldigde inkomstenbelasting, de bijdrage Zorgverzekeringswet en premie volksverzekering berekenen.
  • Door jou als ondernemer in privé gemaakte aantoonbare zakelijke kosten kunnen als kosten worden opgevoerd in de resultatenrekening van de onderneming.
  • In jouw resultatenrekening komen geen salariskosten of andere personeelskosten voor.
  • Winst uit onderneming, na betalen van verschuldigde inkomstenbelasting, wordt toegevoegd aan het kapitaal van jouw onderneming.
  • Privé onttrekkingen zijn geen kosten maar worden gedaan ten laste van het kapitaal.
  • Privé stortingen zijn geen opbrengsten maar worden toegevoegd aan het kapitaal.

Dit is het eerste artikel in een reeks van drie over de financiële administratie van een zzp’er. Lees ook het artikel over de financiële balans en kasstromen.

Het populairste boekhoudprogramma voor zzp'ers. Nu 15 maanden gratis!

Het eenvoudigste boekhoudprogramma voor zzp'ers. Beoordeeld met een 9,7

Het boekhoudprogramma ontworpen voor zzp'ers.  Geniet nu van de gratis opties

Advies: Bekijk alle drie de programma's en beoordeel welke het beste bij je past.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee