Stoppen als zzp’er: waar moet je rekening mee houden?

Laatste update: 04-03-2023 Leestijd: 4 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

stoppen als zzp'er

Je kunt stoppen als zzp'er door je bij de Kamer van Koophandel te laten uitschrijven uit het Handelsregister. Dit kun je doen door een formulier te downloaden op de website van de KVK. Hierbij heb je formulier 14 nodig als je een eenmanszaak wil beëindigen en formulier 17 voor overige rechtspersonen. Maar dit is niet het enige wat je moet doen. Je bedrijfsactiviteiten staken is namelijk niet alleen maar een kwestie van je uitschrijven bij de KVK. Dit leggen bedrijfsjurist Dethmer Kupers en boekhouder Irene Kraakman-Stavenuiter je hieronder verder uit.

Contract is contract

“Je moet goed kijken naar lopende contracten,” adviseert Dethmer Kupers. “Stoppen met je bedrijf wordt meestal niet als goede reden gezien om een contract te beëindigen. Als jij met een opdrachtgever een overeenkomst voor een half jaar hebt gesloten, kun je daar niet zomaar onderuit. Contracten voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is opgenomen. Je kunt ervan uitgaan dat een opdrachtgever not amused zal zijn als jij halverwege de duur van het contract stopt. De opdrachtgever moet dan een ander aannemen en deze persoon weer inwerken. Dat zorgt voor extra kosten. Het kan op een conflict uitlopen.” Daarnaast moet je denken aan contracten die je hebt lopen met partijen als verzekeraars, energieleveranciers, verhuurders en leasemaatschappijen. “In de contracten staat wanneer deze beëindigd kunnen worden. Aan de in het contract vermelde termijn moet je je houden. Contract is contract. Soms kun je een overeenkomst wel afkopen met een boete. Dit staat dan expliciet vermeld.”

Geen lange overeenkomsten

Dethmer adviseert starters dan ook geen lange overeenkomsten aan te gaan. “Zolang je niet weet hoe het allemaal gaat lopen, kun je je beter niet voor langere tijd vastleggen. Zelf heb ik toen ik begon bijvoorbeeld een zakelijk telefoonabonnement voor maar één jaar afgesloten. Als ik had moeten stoppen, was die 50 euro per maand wel te overzien geweest. Maar stel je voor dat je voor drie jaar een kantoorruimte à 500 euro per maand huurt en je moet na een jaar je bedrijfsactiviteiten al staken. Dat is een dure grap.”

Stoppen als zzp: Belastingdienst

Na uitschrijving ontvang je van de Belastingdienst een bevestiging van de bedrijfsbeëindiging. Als je deze bevestiging niet krijgt, moet je zelf aan de Belastingdienst doorgeven dat je stopt. Daarbij dien je fiscaal af te rekenen met de Belastingdienst. Dat betekent dat je:

  • de administratie van jouw onderneming moet afsluiten.
  • je de administratie nog 7 jaar moet bewaren.
  • de jaarstukken moet opmaken tot en met het stoppen met bedrijf zzp.
  • voor een eindafrekening moet zorgen. Hiervoor dien je bij de Belastingdienst een aangifte inkomstenbelasting in over het laatste jaar waarin jouw bedrijf nog actief was.
  • na de eindberekening een slotaangifte btw moet doen.

Stakingwinst

Een bedrijf beëindigen heeft niet alleen een juridische kant maar ook een administratieve. “In het jaar dat je met jouw onderneming stopt, wordt er zowel gewone jaarwinst als stakingswinst genoten,” vertelt Irene Kraakman-Stavenuiter. “De stakingswinst bestaat uit stille reserves, goodwill, vrijval van eventuele fiscale reserves en desinvesteringsbijtelling.”

Een stille reserve ontstaat doordat bijvoorbeeld een onroerende zaak die tegen een bepaalde waarde op de balans is gewaardeerd, in het economisch verkeer een andere waarde heeft. Irene Kraakman-Stavenuiter: “Je kunt hierbij denken aan een auto die op de balans staat en die je privé gaat rijden. Goodwill is een meerwaarde die een bestaand bedrijf heeft boven de bezittingen en schulden naar hun waarde in het economisch verkeer. De fiscale reserve die het meest voorkomt is de oudedagsreserve. Deze reserve wordt opgeheven bij het staken van de onderneming. Tot slot behoort de desinvesteringsbijtelling bij de stakingswinst. Als je meer dan 2.400 euro investeert in bedrijfsmiddelen, heb je recht op investeringsaftrek. Mocht je binnen vijf jaar na deze investering stoppen met je onderneming, dan heb je te veel investeringsaftrek genoten. Deze aftrek moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst.”

Stakingsaftrek

Er zijn mogelijkheden om onder de belastingheffing over de stakingswinst uit te komen. Dit worden stakingsfaciliteiten genoemd. Je kunt gebruikmaken van de stakingsaftrek, de mogelijkheid tot lijfrentepremieaftrek en doorschuifregelingen.

Lijfrente

Als ondernemer kun je ook gebruikmaken van lijfrentepremieaftrek, een faciliteit om van de stakingswinst een lijfrente, lijfrentespaarregeling of lijfrentebelegging aan te kopen. Irene: “De lijfrente-uitkering kan dan gebruikt worden voor levensonderhoud. Dit is enigszins vergelijkbaar met een pensioen.” Daarnaast zijn er doorschuifregelingen. “Wanneer iemand jouw bedrijf wil overnemen, dan schuif je het door naar deze persoon. De nieuwe eigenaar krijgt een schuld aan jou. In onderling overleg kunnen jullie bepalen hoe deze schuld in de toekomst afbetaald kan worden.”

Andere belangrijke zaken voor zzp opzeggen

Naast de hierboven genoemde zaken dien je ook rekening te houden met:

Aansprakelijkheid: na het stoppen verdwijnen je eventuele aansprakelijkheden niet. Je moet bijvoorbeeld nog steeds schulden afbetalen.

Goederen naar privé: alle voorraden en bedrijfsmiddelen vanuit je eenmanszaak gaan nu over naar jouw privévermogen. Dit geldt ook voor een bedrijfsauto. Je levert dan als ondernemer aan jezelf als privépersoon. Als je btw hebt afgetrokken bij de aanschaf van de goederen, moet je er nu btw over betalen. Ga daarbij uit van de waarde van de goederen op het moment dat u ze zelf gaat gebruiken. Dit hoort bij de slotaangifte btw.

Check of je recht hebt op uitkering: na het stoppen van je eenmanszaak heb je meestal geen recht op een WW-uitkering (Werkloosheidswet). Er zijn echter twee uitzonderingen:
– Je had voordat je zelfstandige werd een WW-uitkering en je stopt nu volledig als zelfstandige. In dat geval kun je misschien je oude WW-uitkering laten herleven.
– Je werkt als zelfstandige en bent daarnaast in loondienst. Als je jouw baan verliest én voldoet aan de voorwaarden, heb je recht op een WW-uitkering voor de uren die je werkloos wordt.

Geen recht op WW-uikering? Dan heb je misschien recht op een uitkering op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Of op basis van de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Een van de voorwaarden is dat u nog ingeschreven staat in het Handelsregister.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee