Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Laatste update: 07-05-2024 Leestijd: 2 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

Als je omgaat met vertrouwelijke gegevens, personen of geld van je opdrachtgever, heb je vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig. Dit houdt in dat jij geen strafbare feiten hebt gepleegd die jouw functie in de weg staan. Hoe vraag je een VOG aan en waarvoor heb je deze nodig?

Alles wat je moet weten over de VOG
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt afgegeven door de minister van Veiligheid en Justitie. Binnen vier weken na aanvraag bij Justis wordt besloten of jij een VOG krijgt.

Wettelijk verplicht

Voor sommige beroepen heb je volgens de wet een VOG nodig. Denk aan beroepen waar je veel met mensen omgaat, zoals taxichauffeurs, docenten en in de zorg. Als het niet verplicht is, kan jouw opdrachtgever er wel voor kiezen jou alleen aan te nemen als je een VOG hebt.

Aanvraag?

Je kunt als zelfstandig professional niet zelf een aanvraag indienen. Jouw opdrachtgevers kunnen de aanvraag indienen en je kunt bij hen de kosten in rekening brengen. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij je wel zelf een VOG kunt aanvragen:
– Bij emigratie;
– Beëdiging van een advocaat;
– Het verkrijgen van een visum of een werkvergunning.
Er zijn twee verschillende verklaringen, een VOG Rechtspersonen en een VOG Natuurlijke Personen. Als zzp’er kom je alleen in aanmerking voor VOG Natuurlijke Personen (VOG NP). Je kunt de aanvraag op internet of via de gemeente laten doen. De kosten zijn respectievelijk 24,55 en 30,05 euro.

Screeningsprofiel

Bij de aanvraag wordt bepaald op welke onderdelen je wordt gescreend. Er zijn acht risicogebieden die elk weer hun eigen functieaspecten hebben:
1. Informatie;
2. Geld;
3. Goederen;
4. Diensten;
5. Zakelijke relaties;
6. Proces;
7. Aansturen organisatie;
8. Personen.
Bij functieaspecten wordt bijvoorbeeld gevraagd of je met vertrouwelijke informatie om moet gaan of met het budget aankopen mag doen.

Terugkijktermijn

Over het algemeen wordt een terugkijktermijn van vier jaar gehanteerd. Dit houdt in dat Justis pas na vier jaar kijkt of je nog steeds recht hebt op een VOG. Bij mensen onder de 23 jaar is deze termijn 2 jaar. Er zijn een aantal uitzonderingen. Taxichauffeurs hebben bijvoorbeeld een termijn van vijf jaar.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee