btw

Reminder: geef je btw privé-gebruik van de auto aan in de laatste aangifte

Laatste update: 08-11-2023 Leestijd: 2 min Door: Redactie ZZP Servicedesk

btw en auto

Een auto van de zaak wordt vaak zowel zakelijk als privé gebruikt. Je bent vast bekend met de fiscale bijtelling, maar wat vaak vergeten wordt, is dat er btw betaald dient te worden bij privégebruik van de zakelijke auto. Bij aanschaf kun je de btw op bijvoorbeeld de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Een keer per jaar, in de aangifte over het laatste tijdvak van het kalenderjaar, moet je een correctie opnemen van de afgetrokken btw in verband met het privégebruik van de auto.

De Belastingdienst kijkt voor de bepaling van privégebruik naar de aard van jouw onderneming, de doeleinden waarvoor de auto wordt gebruikt en kan worden gebruikt (zakelijk en privé) en de functie en werkzaamheden van de gebruiker van de auto. Voor het bepalen van het privégebruik moet een kilometeradministratie worden bijgehouden. Woon-werkverkeer wordt voor de omzetbelasting gezien als privégebruik.

Tonen van administratie

Heb je geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt? Dan stelt je de te betalen btw voor het privégebruik vast op 2,7% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) van de auto. Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt of auto’s die zonder btw zijn aangeschaft, mag een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) worden toegepast.

Voorbeeld

Je hebt een nieuwe auto aangeschaft voor €45.000 inclusief bpm en btw. Je houdt verder geen kilometeradministratie bij. Je gebruikt de auto zowel zakelijk als privé.

Voor het privégebruik moet je dan 2,7% x € 45.000 = € 1.215 btw betalen. Als je de auto in de loop van het jaar koopt, kun je het percentage van 2,7% naar evenredigheid verlagen. Koop je de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaal je voor het privégebruik 4/12 x 2,7% x € 45.000 = € 405.

Bron: Belastingdienst

Tips

Tip 1
De btw-correctie op basis van de werkelijk gereden privé kilometers, met name als deze relatief beperkt zijn ten opzichte van de zakelijk gereden kilometers, kan lager uitvallen dan de forfaitaire regeling.

Tip 2
Is de aangifte al ingediend? Op een later moment kan altijd nog een suppletie aangifte worden gedaan om teveel betaalde btw alsnog terug te vorderen.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee