Welke verzekering heb ik nodig als zzp’er in de zorg?

Laatste update: 08-03-2024 Leestijd: 4 min Door: Juul Dijkhuis

Verzekeringen zorg

Als zzp’er in de zorg kun je niet zonder een aantal verzekeringen. Er zijn ook zakelijke verzekeringen die vaak worden aangeraden, maar minder noodzakelijk zijn voor zzp’ers in de zorg. Welke polissen je echt niet zonder kunt, praten we jou over bij.

Je kunt jezelf ook te ruim verzekeren. Alle mogelijke verzekeringen afsluiten geeft een optimale zekerheid, maar waarschijnlijk ben je dan te ruim verzekerd. Door je beperkter te verzekeren houd je geld over en heb je toch de dekkingen die je echt nodig hebt. Wij vertellen jou graag welke verzekeringen je niet zonder kunt.

Welke verzekeringen heb ik nodig als zzp'er in de zorg?

De meest noodzakelijke verzekeringen zorgen voor het verzekeren van je spullen en zorgen voor een vergoeding als je aansprakelijk bent voor schade of letsel aan anderen. Vergeet vooral ook niet het goed verzekeren van het arbeidsongeschikt raken en het opbouwen van een goed pensioen.

Welke verzekeringen zijn in de zorg echt noodzakelijk?

Waar je echt niet zonder kunt, lichten we hieronder toe. De verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel zeer noodzakelijk.

Aansprakelijkheidsverzekering gericht op medische specialisten

Door een fout kun je schade of letsel veroorzaken bij jouw klanten of cliënten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een thuiszorgmedewerker die per ongeluk een kostbare tv van een kastje stoot. Of nog veel erger, door een foute behandeling raakt een patiënt invalide of komt te overlijden. Het begrip aansprakelijkheid is zeer breed. Een aansprakelijkheidsverzekering kan een zzp’er in de zorg echt niet zonder.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Je kunt door een ongeval, ziekte of een aandoening niet meer in staat zijn om te werken. In het slechtste geval raak je blijvend arbeidsongeschikt. In dat geval stopt jouw inkomen en kun je geen beroep doen op een vangnet in de vorm van een uitkering waar je recht op hebt. Werknemers hebben in dat geval recht op een WIA-uitkering, maar zzp’ers in de zorg kunnen hier geen aanspraak op maken.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je doorbetaald krijgen als je niet meer kunt werken. Het is een naar verhouding kostbare verzekering, maar jezelf niet verzekeren zorgt ervoor dat je een te zwaar risico zelf moet dragen. Door het goed vergelijken en het inwinnen van advies, kun je een goed betaalbare verzekering afsluiten.

Rechtsbijstandsverzekering

Je kunt ook terecht of onterecht een claim krijgen voor schade waar je wel of niet aansprakelijk voor bent. Juridische kosten voor het uitvechten van een geschil kun je verzekeren. Voor een zzp’er in de zorg die werkt in de thuiszorg of als verpleegkundige is dit mogelijk niet de meest noodzakelijke verzekering. Toch kun je achteraf blij zijn als je deze verzekering wel hebt afgesloten.

Je spullen verzekeren met een inventarisverzekering

Heb je kostbare zakelijke spullen waarmee je werkt als zzp’er in de zorg? Met een inventarisverzekering kun je deze spullen verzekeren. De premie voor deze verzekering is afhankelijk van de waarde van je spullen. Voor de meeste zelfstandigen in de zorg is de premie laag. Vaak zit er een eigen risico in de verzekering verwerkt, waardoor je een deel van de schade zelf moet betalen. Let dus goed op de polisvoorwaarden als je een dergelijke verzekering afsluit.

Autoverzekering

Bij het verzekeren van een auto kun je kiezen voor een particuliere autoverzekering. Dat wordt anders als je de auto zakelijk hebt gekocht. In dat geval moet je er rekening mee houden dat je ook een zakelijke autoverzekering afsluit. De premie voor een zakelijke autoverzekering is gemiddeld duurder dan voor een particlier.

Snel de juiste verzekeringen afsluiten?

Bereken eenvoudig je premie voor de verzekeringen die passen bij jouw bedrijf en sluit de gewenste verzekeringen direct online af.

Welke verzekeringen zijn in de zorg het meest belangrijk?

Van de genoemde verzekeringen zijn twee de belangrijksten, namelijk de aansprakelijkheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij het verzekeren leg je financiële risico’s die je niet zelf kunt dragen neer bij een verzekeraar. Deze verzekeringen bieden dekking tegen schades die je echt niet zelf kunt dragen. Door jouw aansprakelijkheid kan een client blijvend invalide raken. Dit brengt veel leed met zich mee, maar zeker ook financiële schade. Als je door lichamelijke of geestelijke beperkingen zelf niet meer kunt werken, valt het inkomen weg. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je jouw inkomsten tot aan de pensioendatum verzekeren.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht voor zzp'ers in de zorg?

Nee, de aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. De verzekering is wel dermate belangrijk dat een verplichting wel verklaarbaar zou zijn. Door een klein foutje kun je zowel zakelijk als privé failliet gaat. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt geen dekking tegen zakelijke risico’s. Daar kun je dus ook niet op vertrouwen.

Interessante verzekeringen voor in de (thuis)zorg

Naast de hierboven besproken verzekeringen zijn er nog een aantal die je kunt overwegen. Ze zijn minder noodzakelijk, maar dat maakt ze nog niet onzinnig. Ze kunnen voor jou juist van grote toegevoegde waarde zijn. Het gaat om de volgende verzekeringen voor zzp’ers (of freelancers) in de zorg:

  • Ongevallenverzekering – keert een eenmalig bedrag uit bij invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval
  • Lijfrenteverzekering – In deze verzekering kun je een kapitaal opbouwen ter aanvulling op jouw pensioen. Je kunt ook kiezen voor het opbouwen van een lijfrentekapitaal bij een bank.
  • Broodfonds – Als een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur is, kun je ook toetreden tot een broodfonds. Dit is een samenwerking van ondernemers die elkaar financieel ondersteunen als een deelnemer aan het broodfonds arbeidsongeschikt raakt.

Heeft dit artikel je geholpen?

Ja Nee